Nguyên Thạch tự vạch mặt mình

Mới đây, trên trang “Dân làm báo” Nguyên Thạch có bài “Viễn cảnh của một đất nước”, Nguyên Thạch đã xuyên tạc rằng: “Một đất nước chẳng những không phát triển, không thăng hoa mà ngược đầy rẫy những tiêu cực cùng nhiều khiếm khuyết tệ hại khiến toàn bộ xã hội ngày càng thêm lụn bại và hầu hết vấn đề của đất nước từ ngoại giao đến quốc phòng, từ kinh tế trì trệ cho đến nợ chồng chất với bội chi ngân sách. Những kế hoạch quốc kế dân sinh ngày càng lún sâu vào bế tắc một cách vô phương cứu chữa”. Đây là những luận điệu xảo trá của Nguyên Thạch nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực tiễn cách mạng thế giới và ở nước ta cho thấy, vào những năm 90 của thế kỷ XX, khi mà mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở các nước Đông Âu và Liên Xô lâm vào khủng hoảng và sụp đổ, phong trào cách mạng thế giới lâm vào thế thoái trào. Trong bối cảnh đó, với niềm tin mãnh liệt vào chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện  con đường phát triển đất nước đã lựa chọn, chủ động và tích cực tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển. Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển trong những năm tới; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Những thành tựu trên đây là do Đảng ta có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân ủng hộ, tích cực thực hiện.

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta cũng không giấu giếm sự thật, không phủ nhận những sai lầm, khuyết điểm, nhất là tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một số cán bộ Đảng, Nhà nước các cấp, cũng như tình trạng “lợi ích nhóm;” sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội và nhiều tiêu cực khác. Điều đó đã được Đảng ta chỉ rõ và quyết tâm phê bình, sửa chữa khắc phục như Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng.

Tóm lại, sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu chỉ thấy và chỉ nhìn vào mặt tiêu cực, mặt suy thoái, sự xuống cấp trong lĩnh vực đạo đức của xã hội nói chung và của đảng viên nói riêng, hoặc sự kém hiệu quả trong kinh tế và trong quản lý xã hội, sự mất dân chủ ở nơi này hay nơi kia, những yếu kém trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác mà người đảng viên phụ trách mắc phải, v.v. để qua đó phủ nhận hoặc hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng. Những người dân Việt Nam yêu nước không bao giờ tin theo những luận điệu xảo trá của Nguyên Thạch đã đưa ra./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.