Nguyễn Thị Từ Huy đã đi vào ngõ cụt

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta không có mục tiêu nào khác: vì độc lập dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Với mục tiêu cao cả đó, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đập tan ách thống trị của Thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Qua 30 năm đổi mới, mặc dù còn có những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, song nhìn tổng thể, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Vậy mà, ngày 28/9/2016 trong Blog RFA, Nguyễn Thị Từ Huy có bài viết: “Bộ phận nào trong xã hội có thể đẩy nhanh quá trình dân chủ hóa”.

Nội dung bài viết của Nguyễn Thị Từ Huy theo lối nêu câu hỏi và tự trả lời mang tính quy kết chủ quan, suy diễn xuyên tạc nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay, trên một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, đồng nhất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với nền dân chủ tư sản. Nêu câu hỏi: “Bộ phận nào trong xã hội có thể đẩy nhanh quá trình dân chủ hóa” và tự trả lời, Nguyễn Thị Từ Huy cố tình đồng nhất nền dân chủ vô sản với nền dân chủ tư sản. Và Thị đã cố tình không hiểu rằng: Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của đại đa số nhân dân lao động – đại diện và phục vụ cho lợi ích của nhân dân lao động. Dân chủ tư sản là nền dân chủ thiểu số của giai cấp tư sản – đại diện và phục vụ cho lợi ích của thiểu số bóc lột. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ mang bản chất của giai cấp công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thông qua sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Dân chủ tư sản là nền dân chủ mang bản chất của giai cấp tư sản, thông qua sự quản lý của nhà nước tư sản; dù có nhiều đảng phái chính trị thay nhau lãnh đạo dưới hình thức đa nguyên chính trị, nhưng về bản chất nó vẫn chỉ là sự lãnh đạo chính đảng giai cấp tư sản.

Cơ sở khách quan quy định bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu, phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, cho phép tạo nên sự bình đẳng về quyền lực của đại đa số nhân dân lao động. Chế độ dân chủ tư sản dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, thừa nhận chế độ người bóc lột người, tạo nên sự bất bình đẳng, đối kháng sâu sắc về lợi ích giữa các giai cấp trong xã hội. Cơ sở chính trị – xã hội của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên nền tảng khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ tri thức và các tầng lớp lao động khác dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện thông qua Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu của dân chủ xã hội xã hội chủ nghĩa là hướng tới giải phóng con người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Hai là, kích động đấu tranh đòi dân chủ vô chính phủ. Nội dung xuyên suốt bài viết của Nguyễn Thị Từ Huy là muốn gieo rắc sự hoài nghi, dao động, kích động tư tưởng đấu tranh đòi dân chủ vô chính phủ. Đòi thay đổi thể chế chính trị hiện tại theo hướng tự do dân chủ vô hạn độ thực chất là đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập – Nguyễn Thị Từ Huy vẫn lặp đi lặp lại những luận điệu cũ rích, nhàm chán mà bấy lâu nay các phần tử cơ hội về chính trị đã ra sức tuyên truyền. Thực tế lịch sử nhân loại đã chứng minh: Chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không phải là thước đo duy nhất đánh giá vấn đề dân chủ xã hội và chế độ một đảng cầm quyền không phải là nguyên nhân của tình trạng mất dân chủ, độc tài như Từ Huy nghĩ.

Thực tế ở Việt Nam hiện nay, mặc dù thực hiện nhất nguyên chính trị và độc đảng cầm quyền, nhưng nhân dân chúng tôi có cuộc sống hòa bình, ổn định, ấm no, tự do, hạnh phúc; người dân thực sự làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, có quyền làm tất cả những gì mà luật pháp cho phép. Nhân dân Việt Nam không cần nhiều đảng phái chính trị, mà chỉ cần một Đảng cách mạng chân chính thực sự vì dân, vì nước, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc thực sự cho nhân dân. Hiện nay, nhân dân Việt Nam tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, tự nguyện, quyết tâm theo Đảng và phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo. Thực tiễn Cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng lãnh đạo đã chứng minh: 86 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự vì dân, vì nước, đó là sự thật hiển nhiên, không thể phủ nhận. Ngày nay sau hơn 30 năm tiến hành đổi mới, với những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam đã được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới thừa nhận, đời sống của nhân dân và một bộ phận xã hội có nhiều thay đổi, nhân dân Việt Nam tự hào về Đảng, quyết tâm đi thao con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Vì vậy, những luận điệu của Nguyễn Thị Từ Huy không thể nào và không bao giờ lừa bịp được ai, lòng tin sắc son của nhân dân với Đảng sẽ không bao giờ đổi thay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Nguyễn Thị Từ Huy đã đi vào ngõ cụt

  • 22 Tháng Ba, 2017 at 2:58 chiều
    Permalink

    Việc các thế lực phản động thường xuyên đòi thực hiện âm mưu “xã hội dân sự” ở Việt Nam thực chất là bước đi đầu tiên của một kịch bản lớn hơn hòng tiến hành đa nguyên, đa đảng, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang ở Việt Nam. Tên thì có vẻ hay nhưng thực chất kịch bản “xã hội dân sự” mà các thế lực phản động muốn diễn lại quá bỉ ổi và xấu xa.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.