Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII của các thế lực thù địch

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng, dịch vụ tiện ích trên không gian mạng, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc thực tiễn đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội XIII của Đảng với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Hoạt động của chúng không thực hiện đơn lẻ mà được tiến hành ồ ạt theo kiểu “chiến dịch”, với việc huy động cùng lúc nhiều lực lượng, phương tiện, tuyên truyền tập trung về một chủ đề thống nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể nhận thấy một số âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII của các thế lực thù địch trên những dấu hiệu đặc trưng sau đây:

Thứ nhất, về mục đích của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đại hội XIII của Đảng là nhằm phá hoại công tác chuẩn bị Đại hội gây mâu thuẫn, chia rẽ, nghi kỵ, mất đoàn kết nội bộ Đảng; hướng lái dư luận, tạo tâm lý hoài nghi trong xã hội, làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ. Bên cạnh đó, chúng còn hướng tới những mục tiêu khác như: Xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ trương, đường lối của Đảng; hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng; gây nhiễu loạn thông tin; gây mâu thuẫn, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ; kích động các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Thứ hai, về lực lượng, chủ yếu là các tổ chức thù địch khủng bố, phản động lưu vong (“Việt Tân”, “Đảng Dân chủ nhân dân”, “Đảng Vì dân”, “Tập hợp dân chủ đa nguyên”, “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời”…); các trung tâm truyền thông nước ngoài (Đài BBC tiếng Việt, VOA tiếng Việt, RFA tiếng Việt…) (“Theo dõi Nhân quyền thế giới – HRW”, “Ân xá quốc tế – AI”, “Phóng viên không biên giới – RSF”…). Bên cạnh đó, các “chiến dịch tuyên truyền” chống phá Đại hội XIII của Đảng còn được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt với sự phối kết hợp của nhiều lực lượng thù địch cả trong và ngoài nước; số đối tượng chống đối chính trị trong nước được bọn phản động lưu vong ở nước ngoài hà hơi tiếp sức.

Thứ ba, về nội dung chống phá: Tuyên truyền chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013; xuyên tạc công tác chuẩn bị và dự thảo các văn kiện Đại hội; tuyên truyền xuyên tạc nguyên tắc tổ chức và công tác nhân sự Đại hội XIII… Các trang mạng của các tổ chức phản động, lưu vong đồng loạt tán phát hàng chục bài viết có nội dung xuyên tạc về công tác nhân sự Đại hội XIII, bịa đặt, đưa ra cái gọi là hình thành “phe cánh” để “tranh giành, đấu đá quyền lực”; có “lợi ích nhóm”, “thanh trừng phe phái” trong công tác nhân sự; thậm chí chúng còn xuyên tạc rằng vấn đề nhân sự Đại hội Đảng XIII bị một số thế lực bên ngoài can thiệp, chỉ đạo. Bên cạnh đó, nhiều trang mạng phản động đã đồng loạt tán phát các bài viết có nội dung xuyên tạc cương lĩnh, đường lối của Đảng. Đồng thời, kêu gọi sửa đổi “toàn diện” văn kiện theo hướng đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ vai trò “độc tôn” lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; thay đổi hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước; xóa bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường …

Thứ tư, về thời điểm chống phá: Để tạo mức độ tác động, ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền, chúng huy động cùng lúc nhiều lực lượng, phương tiện, trong một khoảng thời gian nhất định chủ yếu tiến hành vào thời điểm trước và trong thời gian diễn ra Đại hội. Đặc biệt, ngay trước thời điểm diễn ra Đại hội, các “chiến dịch” này sẽ được gia tăng về cấp độ, tính chất và quy mô.

Thứ năm, về cách thức tiến hành: Thủ đoạn tuyên truyền chống phá Đại hội XIII của Đảng thường trải qua 3 giai đoạn: chuẩn bị, tiến hành và kết thúc. Trong giai đoạn chuẩn bị, các đối tượng xây dựng kịch bản, thu thập, nhào nặn thông tin; tập hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện tuyên truyền. Giai đoạn tiến hành, xuất hiện sự câu kết, móc nối, chuyển giao “tin tức”, “tài liệu” giữa các đối tượng ở trong nước với các cá nhân, tổ chức chống đối ở bên ngoài. Ở giai đoạn kết thúc, hoạt động tuyên truyền chuyển hướng sang những chủ đề, nội dung khác, tập trung công kích, vu khống, xuyên tạc đời tư của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đưa ra những “dự báo” về tình hình Việt Nam, nhằm tạo ra tâm lý hoài nghi trong xã hội.

Các “chiến dịch tuyên truyền” chống phá Đại hội Đảng XIII của các thế lực thù địch nhằm tạo ra sự nhiễu loạn thông tin, gây ra tâm lý hoài nghi, hoang mang, mất niềm tin trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, chúng sẽ triệt để khai thác các ứng dụng, dịch vụ, tiện ích trên không gian mạng để tán phát “đơn thư”, “kiến nghị”, “thư ngỏ”, “bản lên tiếng”, “đơn tố cáo”, qua đó gây áp lực hoặc hạ uy tín, tạo luồng dư luận xấu về các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần nhận diện đúng, nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và chủ động đấu tranh, ngăn chặn các thủ đoạn tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai, tiền đồ của dân tộc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng lần thứ XIII của các thế lực thù địch

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares