Nhận diện âm mưu xuyên tạc và phản động của Nguyễn Hữu Vinh

Kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng công bố bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt trên Rfavietnam Nguyễn Hữu Vinh có bài viết: Một sản phẩm của sự “nhai lại”, với những ngôn ngữ vừa kích động, vừa mị dân, dẫn dắt có chủ ý nhằm xuyên tạc nội dung bài viết Tổng Bí thư một cách trắng trợn, gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm xói mòn lòng tin của nhân dân với Đảng, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

 Thứ nhất, Nguyễn Hữu Vinh cho rằng “Đọc cả bài viết, người ta không tìm đâu ra một bóng dáng của định nghĩa, như thế nào là Chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội là con đường nào? Một điều gì mới mẻ xuất hiện trong bài viết là hoàn toàn không có”. Phải thấy rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nội dung rất đầy đủ, rõ ràng và chặt chẽ; phản ánh đúng lý luận, thực tiễn và cả những vấn đề đặt ra cần phải tiếp tục giải quyết. Một trong những điểm nhấn của bài viết là đưa ra những lý lẽ sâu sắc, luận cứ thuyết phục về tính tất yếu thay thế của chủ nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư bản. Lựa chọn con đường lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan, là giải pháp đúng đắn để mang lại độc lập cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. Bài viết đã làm rõ những vấn đề cốt lõi của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta kiên định trong quá trình đổi mới. Có thể ở các văn kiện, tài liệu khác đã đề cập những nội dung này, nhưng tiếp cận dưới góc độ một bài viết, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích các vấn đề cốt lõi đó bằng lập luận khoa học, thuyết phục, kể cả phản bác đanh thép, sắc bén những luận điệu sai trái, xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Bài viết cũng đã khẳng định chế độ xã hội chủ nghĩa là một chế độ xã hội mang bản chất tốt đẹp, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, lấy con người làm trung tâm, dựa trên lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa cá nhân và phe nhóm…Ấy vậy mà Nguyễn Hữu Vinh lại xuyên tạc, lèo lái, dẫn dắt đánh lừa dư luận nhằm thực hiện mưu đồ phản động của y.

Thứ hai, theo Nguyễn Hữu Vinh thì có nhiều lời xu nịnh, tự ca ngợi về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như “ Hài hước hơn, đám ăn theo, nói leo của Tổng bí thư đã không ngần ngại đưa ra những lời lẽ xu nịnh đến mức không chỉ những người có liêm sỉ, cảm thấy xấu hổ khi nói, mà lẽ thường, ngay cả người được khen nịnh cũng sẽ cảm thấy xót xa và ngượng chín mặt khi được nịnh một cách lố bịch”. Vậy xin hỏi Nguyễn Hữu Vinh về những đánh giá và khẳng định của các học giả Quốc tế như: Giáo sư Julie Nguyễn, Chủ tịch Hội các sáng kiến Canada – ASEAN thuộc Đại học York cho rằng “Bài viết đã cho thấy cái tâm của người lãnh đạo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt trong bối cảnh đất nước còn nghèo, phải cạnh tranh kinh tế với bên ngoài. Đây là yếu tố quyết định sự ủng hộ của người dân đối với Đảng”. Giáo sư G. Jayachandra Reddy, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Đại học Sri Venkateswara, Tirupati, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ cho rằng “Bài viết chắc chắn sẽ giúp ban lãnh đạo mới của Việt Nam chuẩn bị những điều kiện tốt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đón nhận những cơ hội và thách thức mới” và “đây là một bài viết truyền cảm hứng vào thời điểm thích hợp”. Ông Hàn Phương Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Học hội nghiên cứu Chahar, khi phân tích về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá “Bài viết đã chỉ ra nguồn gốc, mục tiêu, sự kiên trì và kiên định một số quan điểm lý luận của Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và lấy con người làm vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển mới”. Nhà báo Trung Quốc Ngụy Vi, Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc cho rằng “ Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ bản chất của chủ nghĩa tư bản, nhận ra rằng, chủ nghĩa tư bản vẫn không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó”. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Pháp Denis Rondepierre có bình luận khẳng định “Bài viết của đồng chí Nguyễn Phú Trọng bao hàm giá trị xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh… đây là bài viết có hàm lượng nội dung rất phong phú và có nhiều điểm tương đồng với Đảng Cộng sản Pháp trong cách phân tích, nhìn nhận vấn đề về chủ nghĩa xã hội ngày nay”… Những học giả này họ đang nịnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và nịnh Việt Nam hay sao? Hay Nguyễn Hữu Vinh đang “ghen ăn, tức ở” hoặc là do “nhận thức quá ấu trĩ” nên mới nhận định như vậy?

Có thể khẳng định Nguyễn Hữu Vinh đã cố tình xuyên tạc, để thực hiện mưu đồ phản động chống phá Đảng, chống phá cách mạng Việt Nam. Vì vậy, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, nhận diện, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi của y để kiên quyết đấu tranh và loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.