Nhận diện thủ đoạn chia rẽ “lòng dân” của các thế lực thù địch hiện nay

Âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta hiện nay là tìm mọi cách chia rẽ dân với Đảng, nhằm ly tán “lòng dân”. Để làm việc đó, các thế lực thù địch ráo riết chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận để nhân dân mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa.

Những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch triệt để khai thác các phương tiện truyền thông hiện đại, các blog để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước, nhằm “chuyển hóa” niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; chúng khoét sâu những hạn chế, yếu kém, những kẽ hở của các cơ quan, ban ngành trong tổ chức và triển khai các nhiệm vụ, tự tạo dựng ra các kịch bản của phe này, phái nọ, rồi quy chụp rằng: đó là những “cuộc đấu đá”, tranh giành quyền lực của phe này, phái nọ để gây nghi kỵ, ngờ vực, phá hoại lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng triệt để lợi dụng những kẻ hở của các cấp chính quyền trong việc giải tỏa, đền bù đất đai, đền bù sự cố ô nhiễm môi trường để kích động quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào công giáo biểu tình ôn hòa; hướng lái, kích động tư tưởng chống đối trong một bộ phận nhân dân để nói xấu, vu cáo các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta; xuyên tạc bản chất sự việc, chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất giữa Quân đội, Công an với Đảng, Nhà nước và nhân dân; từ đó tuyên truyền, kích động tư tưởng bạo loạn, lật đổ.

Đặc biệt, các thế lực thù địch tìm mọi thủ đoạn để phản bác, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng ta, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng khai thác tập hợp các ý kiến, phát biểu của những người có “vị thế”, có “uy tín” trước đây; nhưng hiện nay đã có quan điểm, chính kiến trung dung, thậm chí trái với đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, luật pháp của Nhà nước để từ đó hướng lái niềm tin của quần chúng nhân dân nhằm phủ nhận, xuyên tạc, lật ngược và bác bỏ những nguyên lý khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta; chúng thiết lập và giả tạo những tư liệu, nhận định sai lầm, khó kiểm chứng về lịch sử để đánh lừa dư luận. Chúng thường tạo dựng là “nhà khoa học”, “trí thức yêu nước”, giả danh “chủ bút” báo này, tạp chí kia… để tuyên truyền, lồng ghép tư tưởng chống phá chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng phủ nhận những cố gắng, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong xã hội. Chúng sử dụng chiêu thức tỏ ra “có” tính lý luận, “bác học”, “uyên thâm” để chế áp buộc người đọc chấp nhận, tin theo; ra sức “tỉ thí”, thách đố các nhà khoa học, chính giới lý luận của ta về những “luận cứ”, “luận điểm” bảo là tìm thấy từ các tác phẩm, “gốc” được C.Mác và Ph.Ăngghen viết bằng tiếng Đức để xuyên tạc, phủ nhận đường lối cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tất cả hoạt động của chúng đều hướng đến mục tiêu nhằm làm tan rã niềm tin của Dân với Đảng, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa và tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng tiến công trực diện, trực tuyến, trực tiếp và liên tục, hàng ngày, hàng giờ để hy vọng “mưa dầm thấm lâu” làm xói mòn, tiến tới mất lòng tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa.

Do vậy, chúng ta phải nhận diện rõ thủ đoạn chia rẽ “lòng dân” của các thế lực thù địch hiện nay để chủ động đấu tranh, bác bỏ; qua đó giữ vững thế trận lòng dân, để “lòng dân yên”, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phấn đấu đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng tới thắng lợi hoàn toàn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Nhận diện thủ đoạn chia rẽ “lòng dân” của các thế lực thù địch hiện nay

  • 1 Tháng Tư, 2017 at 9:46 sáng
    Permalink

    Những kẻ chia rẽ “lòng dân” đồng nghĩa là kẻ thù của dân

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.