Những kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung

Ngày 08/8/2017, trên mạng xã hội (Danlambao) có đăng bài của tác giả có biệt danh “Người đưa tin”. Nội dung bài viết đã lợi dụng một số sự kiện như “cải cách ruộng đất”, “cuộc chiến biên giới 1979”, “Gạc Ma 1988” và vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” …để xuyên tạc sai sự thật nhằm hạ thấp uy tín và bôi nhọ các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, chúng xuyên tạc để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với thủ đoạn xảo quyệt, chúng đã xuyên tạc trắng trợn những dẫn chứng lịch sử nhằm phủ nhận công lao đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam. Lịch sử Việt Nam thời cận đại có thời kỳ nước ta tồn tại nhiều đảng phái chính trị, nhưng chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện, với đường lối giải phóng dân tộc đúng đắn: đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân lao động khỏi ách thống trị, bóc lột của thực dân, phong kiến; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược giành thắng lợi năm 1954; lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Những mốc son chói lọi đó là sự thật không thể đảo ngược, điều đó đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng với cách mạng Việt Nam, không chỉ người Việt Nam yêu nước thừa nhận, mà thế giới ngợi ca và đánh giá cao.

Thứ hai, chúng phủ nhận công lao to lớn của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Bằng luận điệu vu khống, chúng đã xuyên tạc trắng trợn những dẫn chứng lịch sử nhằm phủ nhận công lao đóng góp to lớn của các lãnh tụ Đảng đối với dân tộc Việt Nam.

Thực tế cho thấy, không chỉ nhân dân Việt Nam, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều hiểu rất rõ về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của các lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Với lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người không chỉ tìm ra con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mà còn gắn cuộc đấu tranh đó với phong trào cách mạng thế giới. Người là tấm gương mẫu mực về đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận tâm với nước, tận hiếu với dân. Chính Người đã quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước giải quyết thành công vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc; không ngừng vun đắp cho khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO đã vinh danh lãnh tụ Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất”. Đó là đánh giá khách quan, sự ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Thứ ba, chúng phủ nhận thành qủa của sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Bằng luận điệu xuyên tạc, chúng đã phủ nhận thành qủa của sự nghiệp đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Hiện nay, cả nước đang thực hiện đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, một lần nữa nhân dân Việt Nam tiếp tục lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, người đại đại diện duy nhất cho mình, là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sự lựa chọn đúng đắn đó của nhân dân Việt Nam được Hiến định trong Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực tế cho thấy, thành tựu qua 30 năm đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành giành được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử. Đó là minh chứng sáng ngời về sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam.

Như vậy, kẻ nào cố tình hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và bôi nhọ các lãnh tụ của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh là kẻ tội đồ cần phải nghiêm khắc xử lý. Kẻ đó có tội với tổ tiên, ông cha và mắc tội bất nhân, bất nghĩa. Kẻ đó đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của tất cả những người dân Việt Nam chân chính, yêu chuộng hòa bình, tự do, công lý giành cho Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam.

Vì vậy, mỗi cư dân mạng cần hết sức cảnh giác không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo. Cho dù chúng có mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt đến đâu cũng bị lật tẩy, vạch mặt trước tinh thần cảnh giác của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Những kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung

 • 9 Tháng Chín, 2017 at 10:43 sáng
  Permalink

  chủ nghĩa hậu hiện đại đề cao quan điểm trăm người trăm ý.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2017 at 7:47 sáng
  Permalink

  Thời gian gần đây, các thế lực thù địch và đối tượng xấu tăng cường sử dụng những thủ đoạn tinh vi để chống phá, chia rẽ nội bộ, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta bằng những chiêu trò cũ rích. Chúng sẽ chẳng qua mắt được ai đâu

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2017 at 7:49 sáng
  Permalink

  Là người hưởng thụ thông tin, mỗi chúng ta cần hết sức tỉnh táo, đề cao cảnh giác trước sự nhiễu loạn thông tin bởi chiêu trò mạo danh để chống phá cách mạng mà các thế lực thù địch, phản động đang thực hiện trên không gian mạng hiện nay.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2017 at 7:51 sáng
  Permalink

  Hiện nay, để thực hiện Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tiến hành rất nhiều thủ đoạn chống phá nhằm hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.