Ông Bút đứng hóng, chửi càn

Mới đây, trên một số trang mạng phản động xuất hiện bài viết “Lý lịch kẻ trộm” của một tên bồi bút ngoại bang, ẩn danh dưới cái tên Ông Bút. Với ngôn ngữ chợ búa của kẻ thất học, chuyên ngồi lê vỉa hè, xuyên suốt bài viết y đã lớn tiếng, hằn học xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Những lời lẽ chướng tai của Ông Bút có lẽ đã được “đặt hàng” từ những kẻ “bám gót ngoại bang” và y viết để theo chân “đồng bọn” nhằm kiếm miếng cơm manh áo. Nhưng, thực tế vai trò lãnh đạo và uy tín của Đảng đã bác bỏ hoàn toàn những lời lẽ thô bỉ của y.

Đảng không “đứng ngoài” Hiến pháp và pháp luật. Trước hết, cần “nhắc nhở” cho Ông Bút một kiến thức lịch sử phổ thông mà người dân Việt Nam nào cũng biết, cũng nhớ: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong duy nhất, tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trên con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là một thực tiễn lịch sử không ai có thể phủ nhận được! Khẳng định vai trò cầm quyền của mình đối với Nhà nước và xã hội, nhưng trách nhiệm của Đảng trước đất nước, trước nhân dân luôn được đề cao. Điều 4, Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Điều Hiến định này nhằm bảo đảm cho Đảng giữ vững bản chất, mục tiêu, lý tưởng của mình, đồng thời là giải pháp quan trọng hàng đầu để phòng, chống, ngăn ngừa mọi nguy cơ thoái hóa, biến chất có thể xảy ra trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta. Mặt khác, làm cho “đội ngũ tiên phong của Đảng” phải thường xuyên nêu cao ý thức, thái độ, trách nhiệm cả về suy nghĩ và việc làm, tư tưởng và hành động trong việc sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, làm gương cho nhân dân noi theo.

Hơn nữa, không chỉ chấp hành Hiến pháp và pháp luật, Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, Quy chế làm việc của Đảng và các chỉ thị liên quan đến việc điều chỉnh các vấn đề trong nội bộ Đảng cũng như điều chỉnh các mối quan hệ của Đảng với Nhà nước, xã hội và nhân dân. Điều đó chứng tỏ rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tự nghiêm khắc với chính mình thông qua việc ban hành các chỉ thị, quy định nhằm giáo dục, rèn luyện, đưa mọi hoạt động của các tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên vào khuôn khổ ý thức tổ chức, kỷ luật, qua đó bảo đảm cho Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên không trượt ra khỏi “đường ray” Hiến pháp và pháp luật.

Đảng không “đứng trên” nhân dân. Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với nhân dân là mối quan hệ rất đặc biệt: Đảng vừa là người lãnh đạo, cầm quyền, vừa là người phục vụ nhân dân, còn nhân dân tự giác đồng tình với sự lãnh đạo của Đảng, lại là chủ nhân của đất nước. Từ mối quan hệ ấy, Đảng ta luôn nhận thức rõ ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Nhận thức này đã được hiến định rõ ràng: Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Thực tế cho thấy, việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần tiến hành tự chỉnh đốn, tự sửa chữa đã thể hiện tinh thần cầu thị nghiêm túc và ý chí quyết tâm đẩy lùi những khuyết điểm, yếu kém; để Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, ngày càng ngang tầm với trọng trách được giao, xứng đáng với niềm tin và tình yêu son sắt nhân dân dành cho Đảng.

Ông Bút và đồng bọn của ông ta chẳng bao giờ thừa nhận những điều hiển nhiên ấy; bởi chúng không chỉ khiếm khuyết trong nhận thức mà còn bị lợi ích vật chất thấp hèn và những mưu đồ chính trị xấu xa, đen tối cám dỗ. Chúng đã lựa chọn bước chân ra “ven đường”, đứng “cắn càn”, cản đường đi đến tương lai hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Chúng sẽ bị bỏ lại phía sau và chịu sự trừng phạt thích đáng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Ông Bút đứng hóng, chửi càn

 • 18 Tháng Chín, 2018 at 9:15 sáng
  Permalink

  Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần tiến hành tự chỉnh đốn, tự sửa chữa đã thể hiện tinh thần cầu thị nghiêm túc và ý chí quyết tâm đẩy lùi những khuyết điểm, yếu kém; để Đảng không ngừng nâng cao sức chiến đấu, phẩm chất, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, ngày càng ngang tầm với trọng trách được giao, xứng đáng với niềm tin và tình yêu son sắt nhân dân dành cho Đảng.

  Reply
 • 7 Tháng Một, 2019 at 2:48 chiều
  Permalink

  Kẻ ẩn danh dưới cái tên Ông Bút đích thị là một tên bồi bút ngoại bang. Với ngôn ngữ chợ búa của kẻ thất học, chuyên ngồi lê vỉa hè.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.