Phạm Chí Dũng – Đừng “Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”

Gần đây, trên trang blog đài tiếng nói Hoa Kỳ, Phạm Chí Dũng đăng bài: “Ông Trọng đã được bỏ phiếu kiêm chủ tịch nước?”. Với lối viết suy diễn, bịa đặt, vô căn cứ, thể hiện rõ tính phản động, thiếu tinh thần xây dựng quê hương, đất nước. Luận điệu của Phạm Chí Dũng trong bài viết không phải của một nhà bình luận mà là một kẻ bình loạn, tức bình tán, suy diễn lăng nhăng để quấy rối và làm loạn. Bởi vì:

Thứ nhất, không có chuyện “chân gỗ” và “chân thật” mà việc thực hiện Tổng bí thư và đồng thời giữ chức Chủ tịch nước vào thời điểm này sẽ tạo cơ hội, tiền đề cho phát triển nước ta cả hiện tại và tương lai. Phạm Chí Dũng, với ý đồ thâm độc khi y đề cập đến một tin tức ngoài lề cho biết, “Bộ Chính trị đã họp bàn về các phương án nhân sự”. Y đã đề cập đến những cái mà y gọi là kịch bản, trong các kịch bản mà y tự huyễn hoặc ra: “Theo đó, một khả năng lớn đang hiện hình: Tại hội nghị trung ương 8, nếu xuất hiện một số ủy viên trung ương đồng loạt xướng lên quan điểm cần “nhất thể hóa” hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư…”. Đây, rõ ràng là luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của Phạm Chí Dũng. Bởi, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào sáng 21/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công giữ quyền Chủ tịch nước. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Việc Hội nghị Trung ương 8 khóa XII giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV là vấn đề bình thường vì, đồng chí Tổng Bí thư có đủ tài, đủ đức và đủ tâm, đủ tầm lãnh đạo, quản lý đất nước trên các mặt đối nội, đối ngoại, là người được Đảng và Nhân dân tin tưởng. Chương VI, Hiến pháp năm 2013 hiến định về chức danh Chủ tịch nước; Tiểu mục 2.4 Mục I Quy định 90-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 đã quy định: “Chủ tịch nước là người có uy tín cao, là hạt nhân đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị và trong toàn Đảng, có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng; hiểu biết sâu, rộng về công tác tư pháp; là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong, ngoài nước; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công”.

Như vậy, luận điệu xuyên tạc của Phạm Chí Dũng cho rằng: “Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ là phương án ‘nghi binh’ trong một kịch bản tổ chức chiến dịch PR cho ông Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành bản sao của Tập Cận Bình…”, “…là một thủ đoạn ‘chân gỗ’ theo truyền thống thủ đoạn ‘làm nhân sự’…”. Đây là sự bịa đặt, vô căn cứ với lối bình loạn phiến diện mang tính định kiến cá nhân của các thế lực thù địch, khi cho rằng: “Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hành động chỉ vì mưu đồ và tham vọng của cá nhân chứ không phải vì trọng trách trước sự tồn vong của chế độ, vì cuộc sống thanh bình và hạnh phúc của nhân dân”.

Thứ hai, Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch nước không phải là kiêm nhiệm hay nhất thể hóa. Phạm Chí Dũng “mượn gió bẻ măng”, cố tình xuyên tạc, bịa đặt đường lối, chủ trương của Đảng. Không thể có chuyện: “xuất hiện tin tức ngoài lề…”,…“Nhất thể hóa…Cho dù vẫn một đảng, về mặt lý thuyết, VN sẽ tiến gần hơn tới một nền cồng hòa bán tổng thống.”. Đây rõ ràng là luận điệu cố tình “bẻ cong” sự thật của Huy Đức mà Phạm Chí Dũng đã viện dẫn. Khi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội), Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây không phải là kiêm nhiệm chức danh hay nhất thể hóa mà đây là tình huống không may Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đột ngột, giờ khuyết chức danh này thì cần có người làm ngay. Tổng Bí thư cho biết: “Bộ Chính trị, Trung ương đã có nhiều phương án, nhưng qua quá trình trao đổi rất dân chủ, trách nhiệm, Trung ương đã thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Đây là ý kiến của Trung ương, còn ra Quốc hội bầu có được không?”

Phạm Chí Dũng cho rằng: “Cứ theo cách trên cùng một bàn tay đạo diễn bí ẩn nào đó, Hội nghị trung ương 8 sẽ là một dịp để 200 ủy viên trung ương bày tỏ lòng trung thành với người sắp ngồi vào ghế trống do Trần Đại Quang để lại…”. Thực tế những ngày qua trong khi dư luận cả nước đồng tình ủng hộ việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm cả chức danh Chủ tịch nước, thì một số phần tử phản động như Phạm Chí Dũng,…đã lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, nói xấu cho rằng sự hợp nhất này là thâu tóm quyền lực. Mục đích của chúng nhằm gây chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ta, dẫn đến làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ XHCN. Chúng ta phải hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu tuyên truyền sai trái của Phạm Chí Dũng và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

16 thoughts on “Phạm Chí Dũng – Đừng “Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”

 • 1 Tháng Mười Một, 2018 at 3:29 chiều
  Permalink

  Phạm Chí Dũng đang cố tình bẻ cong sự thật, đây là luận điệu quen thuộc của bọn phản động cần cảnh giác, loại bỏ.

  Reply
 • 2 Tháng Mười Một, 2018 at 8:45 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc của Phạm Chí Dũng và các thế lực thù địch là nhằm gây chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ta, dẫn đến làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu tuyên truyền sai trái của Phạm Chí Dũng và các thế lực thù địch để bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 8:37 sáng
  Permalink

  PHẠM CHÍ DŨNG KHÔNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GÂY HOANG MANG GIAO ĐỘNG, KÍCH ĐỘNG LÀM MẤT LÒNG TIN CỦA NHÂN DÂN VÀO ĐẢNG

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 10:19 sáng
  Permalink

  Chỉ có lòng dạ của kẻ tiểu nhân, Phạm Chí Dũng mới có những suy diễn, bịa đặt, vô căn cứ về sự kiện bầu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước ở Việt Nam

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 3:06 chiều
  Permalink

  Tống bí thư làm Chủ tịch nước là phù hợp với xu thế chính trị trên thế giới hiện nay và đem lại nhiều thuận lợi cho hoạt động đối ngoại và đối nội.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 4:12 chiều
  Permalink

  Tổng bí thư làm Chủ tịch nước là ý Đảng, lòng dân!. Đó là lựa chọn của Lịch sử, không thể xuyên tạc!.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Một, 2018 at 9:28 chiều
  Permalink

  Phạm Chí Dũng “mượn gió bẻ măng”, cố tình xuyên tạc, bịa đặt đường lối, chủ trương của Đảng. Chúng ta phải hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu tuyên truyền sai trái của Phạm Chí Dũng

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 7:56 sáng
  Permalink

  Phạm Chí Dũng suy diễn, nhận định bừa bãi. Chỉ giỏi đoán mò, phán bừa còn tầm tư duy, phân tích, suy luận chỉ thấp như vịt chặt chân.

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 7:59 sáng
  Permalink

  Những lập luận của Phạm Chí Dũng đã đi ngược lại ý Đảng, lòng dân.

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 3:08 chiều
  Permalink

  Phạm Chí Dũng đã xuyên tạc, bịa đặt đường lối, chủ trương của Đảng. Cần lên án!

  Reply
 • 6 Tháng Mười Một, 2018 at 9:39 chiều
  Permalink

  Phạm Chí Dũng đã lợi dụng việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đảm nhiệm cả chức danh Chủ tịch nước, để xuyên tạc, bịa đăt. Mục đích của chúng nhằm gây chia rẽ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, dẫn đến làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ XHCN. Chúng ta phải hết sức tỉnh táo cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc đó

  Reply
 • 7 Tháng Mười Một, 2018 at 9:01 sáng
  Permalink

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước là vấn đề bình thường vì, đồng chí Tổng Bí thư có đủ tài, đủ đức và đủ tâm, đủ tầm lãnh đạo, quản lý đất nước trên các mặt đối nội, đối ngoại, là người được Đảng và Nhân dân tin tưởng. Điều này hợp Ý Đảng – Lòng dân. Những hành động xuyên tạc của Phạm Chí Dũng đáng bị lên án.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Một, 2018 at 9:57 sáng
  Permalink

  Mục đích của Phạm Chí Dũng viết bài này nhằm làm dao động tư tưởng dẫn đến mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

  Reply
 • 9 Tháng Mười Một, 2018 at 10:00 sáng
  Permalink

  Phải nói rằng trình độ dựng chuyện, xuyên tạc sự thật nhằm lái hướng dư luận theo ý đồ gây mất ổn định tư tưởng trong xã hội của Phạm Chí Dũng thuộc vào hàng đáng nể.

  Reply
 • 13 Tháng Mười Một, 2018 at 8:34 sáng
  Permalink

  Tổng bí thư làm Chủ tịch nước là ý Đảng, lòng dân, phù hợp với xu thế thời đại. Chúng ta cần kiên quết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, phản động trên.

  Reply
 • 28 Tháng Mười Một, 2018 at 8:58 sáng
  Permalink

  Nhắc đến Phạm Chí Dũng ai cũng biết đây là tên bồi bút chuyên viết bài chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở nước ta để kiếm mấy đồng tiến bố thí của các thế lực thù địch. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh vạch trần ý đồ đen tối của tên này

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.