Phạm Đình Trọng – kẻ cố tình xuyên tạc sự thật

Lợi dụng các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh sự chống phá Đảng và Nhà nước ta một cách quyết liệt. Trong số đó có Phạm Đình Trọng với bài viết “Từ nhóm lợi ích du lịch” Trên trang https;//badamxoevietnam2.wordpress.com. Toàn bộ bài viết, Y đã cố tình xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quy hoạch, phát triển du lịch ở bán đảo Sơn Trà.

1. Phạm Đình Trọng đã lợi dụng sự kiện xây dựng khu du lịch bán đảo Sơn Trà để xuyên tạc vu khống Đảng, Nhà nước ta biến tài sản của nhân dân thành lợi ích riêng. Đây là luận điệu xuyên tạc, vu khống vô căn cứ nhằm mục đích kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, gây hoang mang mất lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển Du lịch hiện nay. Phạm Đình Trọng thừa biết việc quy hoạch, phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiều lần trả lời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, phát triển du lịch tại bán đảo Sơn Trà đã được đề ra tại Nghị quyết số 33/NQ – TW tháng 10/2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, giao TP Đà Nẵng và Bộ Quốc phòng xây dựng các phương án kết hợp kinh tế với quốc phòng tại khu vực bán đảo Sơn Trà, Hải Vân phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, dịch vụ gắn với quốc phòng – an ninh. Đồng thời trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định, bán đảo Sơn Trà là một trong 47 địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. Văn bản của Bộ VHTT và DL cũng nêu rõ, tại thời điểm lập quy hoạch Bộ VHTT và DL đã phối hợp chặt chẽ với UBND TP Đà Nẵng ở tất cả các khâu từ lập đề cương nhiệm vụ, khảo sát thực địa, thu thập thông tin, tài liệu đến hình thành ý tưởng phát triển và dự thảo quy hoạch. Bộ VHTT và DL đã gửi dự thảo quy hoạch và nhận được ý kiến góp ý của 11 Bộ, ngành liên quan, gồm: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ NN và PTNT, Bộ TN và MT, Bộ Nội vụ, Bộ KH và ĐT, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Chính, Bộ Y tế, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng và TP Đà Nẵng; các ý kiến cơ bản thống nhất với Quy hoạch. Sau khi tiếp thu và giải trình các ý kiến, Bộ VHTT và DL đã tổ chức thẩm định, hoàn thiện đề án Quy hoạch theo kết luận của Hội đồng thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt.

Như vậy, Quy hoạch đã được lập, trình phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Du lịch, quy định pháp luật có liên quan và Chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, Điều chỉnh quy hoạch chung của TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Như lời của Thứ trưởng Bộ VHTT và DL Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định “việc ban hành quy hoạch du lịch bán đảo Sơn Trà được làm đúng quy trình, lấy ý kiến của các nhà khoa học cũng như sự cho phép của Chính phủ”. Công tác quy hoạch đều được tiến hành công khai, dân chủ thông qua các cuộc hội thảo khoa học, ý kiến phản biện của các nhà khoa học trong nước và nước ngoài, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, không làm tổn hại đến sự phát triển của thiên nhiên, thắng cảnh, phù hợp với ý nguyện của nhân dân. Vì vậy, những gì Phạm Đình Trọng đã xuyên tạc cho rằng Đảng, Nhà nước ta lợi dụng vấn đề quy hoạch khu du lịch để biến tài sản của nhân dân thành tài sản riêng là hoàn toàn không đúng sự thật cần phải bác bỏ.

2. Phạm Đình Trọng lợi dụng hiện tượng xây dựng trái phép của một số cá nhân ở bán đảo Sơn Trà đã xuyên tạc cho rằng đây là nhóm lợi ích có quyền lực của Nhà nước. Đây là luận điêu cũ rích của Phạm Đình Trọng sử dụng để cố tình xuyên tạc, bôi nhọ công tác quản lý của Nhà nước đối với phát triển khu du lịch bán đảo Sơn Trà. Mục đích của gã là hướng lái dư luận nhận thức sai lệch và tiến tới phản đối phát triển khu du lịch đầy tiềm năng này. Như chúng ta đã biết sau khi có sự phản ánh của dư luận về quy hoạch khu du lịch ở bán đảo Sơn Trà có những bất hợp lý về quy hoạch và có những sai phạm trong quá trình triển khai dự án. Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước về Du lịch đã kịp thời tiếp nhận thông tin, nghiêm túc tiếp thu và xử lý kịp thời. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định tinh thần của Chính phủ là cầu thị lắng nghe và xử lý công khai không dấu diếm. Trong 3 tháng đề nghị chưa triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Sơn Trà để việc tiếp thu ý kiến được khách quan, bảo đảm phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Sau khi các cơ quan báo cáo, Thủ tướng đã yêu cầu khẩn trương xem xét kiến nghị điều chỉnh quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Sơn Trà của Hiệp hội du lịch Đà Nẵng, yêu cầu xem xét một cách thực sự khoa học và kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo dừng ngay việc thi công dự án khu du lịch sinh thái ở bán đảo Sơn Trà, kiên quyết tháo dỡ các hạng mục công trình không phép. Xin ý kiến Thủ tướng bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, cảnh quan môi trường. Công khai cho dư luận biết để tạo sự đồng thuận cao khi triển khai thực hiện. Trên cơ sở bảo đảm lợi ích Quốc gia, bảo vệ thiên nhiên, môi trường không can thiệp, xâm hại, phá vỡ nét đẹp, nét độc đáo của tự nhiên và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn. Như vậy, Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng ý kiến của nhân dân, không bao che và kiên quyết xử lý những hiện tượng sai trái xung quanh vấn đề quy hoạch và thực hiện dự án phát triển du lịch ở bán đảo Sơn Trà. Không có hiện tượng “nhóm lợi ích có quyền lực Nhà nước” ở đây như Phạm Đình Trọng đã vu cáo, xuyên tạc.

Tóm lại, những vấn đề mà Phạm Đình Trọng nêu ra trong bài viết của mình là cố tình xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Do đó, mọi người cần phải nêu cao cảnh giác trước những luận điệu sai trái này./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.