Bóc trần luận điệu xuyên tạc của Phạm Trần

Sau khi Hội nghị Trung ương 8, khóa XII ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Ngay lập tức, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết của các thế lực thù địch, trong đó Phạm Trần, với bài viết: “Làm gương đầu voi đuôi chuột”, nội dung bài viết của Y thể hiện rõ bản chất phản động, chống đối với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, cố tình bóp méo sự thật.

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam, là trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên; là chuẩn mực đạo đức của người cán bộ cách mạng.

Phạm Trần xuyên tạc rằng: “Trách nhiệm phải gương mẫu tiên quyết”, theo Khoản 1, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25.10.2018 về  Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là “Trung thành với xác chết”. Đây rõ ràng là luận điệu loạn ngôn, cực kỳ phản động của Phạm Trần. Bởi, đã là cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; phải có thái độ chính trị rõ ràng và bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; không chấp nhận “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”; giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với đường lối cách mạng Việt Nam, tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới; tỏ rõ lập trường kiên quyết chống bảo thủ, trì trệ, cơ hội, xét lại, gương mẫu đi đầu trong cuộc đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với lý tưởng của Đảng là điều kiện tiên quyết hình thành những tình cảm tốt đẹp, cao cả, nhiệt huyết cách mạng, tình cảm và ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên. Đó là những phẩm chất cần thiết để người cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp chung, phấn đấu đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tham gia tích cực vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, đóng góp trí tuệ, sức lực, tài năng cho việc xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Việc ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Khoản 7 của Quy định chỉ ra, Mẫu mực về đạo đức, lối sống. Thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, thì Phạm Trần lại xuyên tạc rằng “Toàn là những điều sáo rỗng mà mọi người sống trong chế độ CSVN đã phải nghe đi nghe lại…”. Rõ ràng, Y đang cố tình xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Mục đích Đảng ta ban hành Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25.10.2018, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đồng thời là căn cứ để xem xét, xử lý những cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí,…

Những luận điệu sai trái, thù địch của Phạm Trần không thể làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trái lại, mọi người càng hiểu rõ Phạm Trần là kẻ cơ hội, phản động, đang phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam. Chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ luận điệu sai trái của Phạm Trần và đồng bọn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

9 thoughts on “Bóc trần luận điệu xuyên tạc của Phạm Trần

 • 15 Tháng Mười Một, 2018 at 8:52 sáng
  Permalink

  Những luận điệu sai trái, thù địch của Phạm Trần không thể làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Reply
 • 16 Tháng Mười Một, 2018 at 1:27 chiều
  Permalink

  Phạm Trần là kẻ cơ hội, phản động, đang phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam. Mỗi chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ luận điệu sai trái của Phạm Trần và các thế lực thù địch.

  Reply
 • 20 Tháng Mười Một, 2018 at 6:56 sáng
  Permalink

  Đúng thế, những luận điệu sai trái, thù địch của Phạm Trần không thể làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 9:41 sáng
  Permalink

  Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với lý tưởng của Đảng là điều kiện tiên quyết hình thành những tình cảm tốt đẹp, cao cả, nhiệt huyết cách mạng, tình cảm và ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên.

  Reply
 • 21 Tháng Mười Một, 2018 at 10:03 sáng
  Permalink

  Chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ luận điệu sai trái của Phạm Trần và đồng bọn của Y.

  Reply
 • 22 Tháng Mười Một, 2018 at 9:06 sáng
  Permalink

  Chúng ta phải hết sức cảnh giác, đấu tranh và bác bỏ luận điệu sai trái của Phạm Trần và đồng bọn của Y.

  Reply
 • 26 Tháng Mười Một, 2018 at 2:12 chiều
  Permalink

  Phạm Trần vốn là tên bồi bút của các diễn đàn phản động, Y chẳng làm được gì ngoài việc ngồi viết những bài xuyên tạc chống phá Đảng và nhà nước.

  Reply
 • 29 Tháng Mười Một, 2018 at 7:49 sáng
  Permalink

  Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25.10.2018 về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương là góp phần xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc xuyên tạc của Phạm Trần không có gì khác là nhằm bôi nhọ, nói xâu Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân. Vì vậy, chúng ta phải nâng cao cảnh giác, vach trần âm mưu, thủ đoạn đen tối của Phạm Trần nói riêng, các thế lực thù địch nói chung.

  Reply
 • 5 Tháng Mười Hai, 2018 at 7:23 sáng
  Permalink

  Những luận điệu sai trái, thù địch của Phạm Trần không thể làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.