Phạm Trần đừng mượn danh Đảng để chống phá Đảng

Cả nước đang tưng bừng chào đón một mùa xuân mới đang đến gần, Phạm Trần lại tung lên mạng Internet bài viết chống Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn với thủ đoạn cũ, Phạm Trần muốn lợi dụng chính quan điểm, đường lối của Đảng và sự quyết liệt của những người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta trong xây dựng chỉnh đốn Đảng để bôi nhọ, xuyên tạc Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Trước tiên, nhìn nhận một cách khách quan thì Phạm Trần đã có công trích dẫn tương đối chính xác nhận định của Đảng Cộng sản Việt Nam về những nguy cơ đối với sự tồn vong của chế độ, trong đó có nguy cơ tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”. Đồng thời, Y cũng đã trích dẫn khá trung thực và cập nhật những bài nói, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các hội nghị, trên các phương tiện thông tin đại chúng gần đây. Vậy, mục đích của Phạm Trần là gì? Phải chăng ông ta tin vào sự lãnh đạo của Đảng, muốn đồng hành cùng Đảng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên? Chắc chắn không bao giờ Phạm Trần có dụng ý đó, bởi đã từ rất lâu Y luôn cổ súy cho những tư tưởng sai trái, được thể hiện trong nhiều bài viết phát tán trên mạng Internet để xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Suy cho cùng, mục đích của Phạm Trần khi đăng tải những quan điểm, đường lối của Đảng về nguy cơ tồn vong của chế độ, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chỉ để nhằm đánh đồng bản chất và hiện tượng, lấy cái thiểu số để quy chụp cho đa số. Và cái đích cuối cùng là làm cho những người thiếu thông tin, thiếu hiểu biết nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã hỏng, cán bộ, đảng viên của Đảng đã hỏng. Đây là một thủ đoạn thường xuyên được những đối tượng bất mãn với chế độ sử dụng để đánh lạc hướng dư luận ở trong và ngoài nước.

Chúng ta cần phải khẳng định rằng, kể từ khi ra đời cho đến nay, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống. Đảng đã nhiều lần tiến hành đổi mới, chỉnh đốn, tự phê bình và phê bình, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã đặt lên hàng đầu nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả cấp cao. Đảng ta khẳng định rằng, cùng với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị thì phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên phải được coi là công việc cấp bách và phải được tiến hành thường xuyên trong từng tổ chức đảng, trong từng cán bộ, đảng viên.

Phạm Trần đã chú ý trích dẫn, 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được Đảng nêu ra cụ thể trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để xuyên tạc, bôi xấu Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Tuy nhiên, đây chỉ là những biểu hiện của một số ít cán bộ, đảng viên chứ hoàn toàn không phải là sai phạm, là bản chất của tất cả cán bộ, đảng viên như Phạm Trần cố tình đổ thừa phanh thây xé thịt cho bàn dân thiên hạ thấy hết những chứng hư, tật xấu như chưa bao giờ được thấy”. Phạm Trần cũng cần thấy rằng, sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên có cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Nguyên nhân khách quan của tình trạng trên xuất phát từ cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc diễn ra ngày càng sâu sắc, quyết liệt trên phạm vi thế giới. Đặc biệt, trong điều kiện phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tạm thời lâm vào thoái trào, tác động từ sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu; sự chống phá ngày càng quyết liệt của chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ảnh hưởng ngày càng lớn của quá trình toàn cầu hóa trên phạm vi thế giới. Nguyên nhân chủ quan, và cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân, ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm; bất chấp đạo lý, dư luận, kỷ luật, kỷ cương không nghiêm, không gương mẫu, nói không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo; nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên ở một số tổ chức đảng bị buông lỏng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa được coi trọng, hoạt động kém hiệu quả; sự lạc hậu của lý luận trước thực tiễn cuộc sống.

Những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên, đã được Đảng ta thừa nhận và kiên quyết đấu tranh khắc phục. Do đó, chỉ một thời gian ngắn vừa qua, nhiều cán bộ, đảng viên, thậm chí là nhiều cán bộ cấp cao vi phạm kỷ luật, vi phạm điều lệ Đảng đã bị xử lý nghiêm khắc theo đúng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước đã đem lại niềm tin cho nhân dân. Điều này, đã không được Phạm Trần nhắc đến trong bài viết quá dài và quá rối rắm của ông ta, phải chăng ông ta cố tình lờ đi hay không đếm xỉa đến những việc đã làm được, những mặt tốt trong công tác xây dựng đảng thời gian qua.

Cần khách quan thừa nhận tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ; là trở lực lớn ngăn cản bước tiến của công cuộc đổi mới, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Chính vì vậy, việc phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay phải tiến hành kiên quyết, triệt để, phải coi trọng cả xây và chống. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải cảnh giác trước những mưu đồ lợi dụng quyết tâm chỉnh đốn Đảng để chống phá Đảng như bài viết gần đây của Phạm Trần./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Phạm Trần đừng mượn danh Đảng để chống phá Đảng

 • 27 Tháng Hai, 2018 at 9:13 sáng
  Permalink

  Mượn danh Đảng để chống Đảng là mưu đồ của những kẻ phản nước, hại dân trong đó Phạm Trần là một tên tiêu biểu

  Reply
 • 27 Tháng Hai, 2018 at 3:33 chiều
  Permalink

  Bài viết có tính chiến đấu cao!

  Reply
 • 27 Tháng Hai, 2018 at 3:55 chiều
  Permalink

  Thật là nham hiểm, Phạm Trần kẻ chuyên xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, nhưng trong bài viết, Y lại tỏ vẻ lo lắng cho Đảng, chúng ta cần phải cảnh giác với những luận điệu của Phạm Trần.

  Reply
 • 27 Tháng Hai, 2018 at 4:19 chiều
  Permalink

  Những thành tựu của đất nước đã đạt được khẳng định vai trò to lớn không thể phủ nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đừng để những lập luận bịp bợm của Phạm Trần che mắt.

  Reply
 • 27 Tháng Hai, 2018 at 4:20 chiều
  Permalink

  Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, chúng tập trung đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là âm mưu vô cùng thâm độc, xảo quyệt, phản động đáng bị trừng trị nghiêm khắc của bè lũ phản động

  Reply
 • 27 Tháng Hai, 2018 at 4:21 chiều
  Permalink

  Sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện, song còn nhiều khó khăn, thách thức, trở ngại. Nhưng, với bản lĩnh đã được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, nhất định Đảng ta sẽ vượt qua, làm tốt sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó. Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nhằm làm mất uy tín, danh dự, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội nhất định sẽ thất bại thảm hại.

  Reply
 • 27 Tháng Hai, 2018 at 4:45 chiều
  Permalink

  Đây không phải lần đầu tiên Phạm Trần xuyên tạc, chống phá Đảng. Y đã bộc lộ rõ bản chất phản động của mình, quay lưng lại với con đường tương lai của dân tộc Việt Nam. Y đáng bị lên án và trừng trị.

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 9:11 sáng
  Permalink

  PHẠM TRẦN LUÔN CÓ NHỮNG BÀI VIẾT THỂ HIỆN RẤT RÕ RÀNG CỦA SỰ CAY CÚ, HẰN HỌC, CHỐNG PHÁ QUYẾT LIỆT LẠI QUAN ĐIỂM, TƯ TƯỞNG CỦA ĐCSVN

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.