Phản bác quan điểm sai trái của Gió Bấc

Vừa qua, trên trang “Thongluan-rdp”, Gió Bấc có bài viết “Nhận diện hình mẫu con người mới xã hội chủ nghĩa thời Tổng Trọng”, cho rằng việc xây dựng mô hình con người mới xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay là mị dân, hoang tưởng, phi thực tế, không bao giờ thực hiện được. Đặt ra vấn đề như vậy là nhận thức sai trái và cố tình xuyên tạc của Gió Bấc.

Thứ nhất, Đảng ta khẳng định: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Cụ thể là về tư tưởng: kiên định trong việc lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng để đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đến thắng lợi hoàn toàn, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Về đạo đức: một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; luôn luôn trung thực, khiêm tốn, giản dị, trong sạch; đoàn kết tương thân tương ái, tôn sư trọng đạo, tôn vinh những người có công với nước; giữ đạo hiếu trong gia đình, biết ơn tổ tiên, cha ông; sống thủy chung, tình nghĩa, hợp đạo lý. Về lối sống: yêu lao động, tận tụy, quên mình, lao động bền bỉ, tự giác, sáng tạo vì lợi ích chung của xã hội. Sống trung thực, trọng sự thật, trọng chân lý, yêu lẽ phải, ghét sự giả dối. Can đảm, đấu tranh bảo vệ lẽ phải, sự thật công lý; chống cách sống tùy thời, cơ hội chủ nghĩa. Sống giản dị, tiết kiệm, trọng sự thiết thực, trọng thực chất, không phù phiếm hình thức, phô trương một cách giả tạo. Giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, không sao chép, bắt chước thị hiếu, nhu cầu có tính chất đua đòi. Sống khiêm nhường, bao dung, nhân ái, thủy chung, nhân hậu. Trọng tình nghĩa, đề cao đạo lý và các giá trị tinh thần, nâng niu, tôn trọng giá trị con người. Cư xử có lý có tình, ăn ở với nhau có tình có nghĩa. Đây là những phẩm chất cần thiết đối với con người Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Thứ hai, những phẩm chất của con người mới xã hội chủ nghĩa đã được chứng minh trên thực tiễn, nhất là trong đại dịch, các lực lượng chống dịch tuyến đầu: cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, đội tình nguyện đã không quản khó khăn, gian khổ thể hiện ý chí chân cứng đá mềm, trái tim nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực phục vụ đồng bào; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, thương nòi, lá lành đùm lá rách, mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người, tất cả vì gia đình, cộng đồng và xã hội, có những người đã hy sinh trên tuyến đầu chống dịch.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa của Gió Bấc và những kẻ cùng hội, cùng thuyền, vì vậy cần phải cảnh giác, vạch trần và đấu tranh loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.