Quang Nguyên – kẻ tráo trở “chọc gậy bánh xe”

Chiêu bài lợi dụng tôn giáo, dân tộc không phải là vấn đề mới trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhưng những thủ đoạn gần đây cho thấy, sự chống phá của chúng ngày càng quyết liệt hơn. Mục đích không chỉ nhằm phá hoại tình đoàn kết gắn bó giữa đồng bào theo các tôn giáo với không theo tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân mà còn cố tình cản trở sự phát triển đồng hành của tôn giáo đối với đất nước, chế độ. Do vậy, rất cần nhận diện, đấu tranh bác bỏ.

Đồng bào theo các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Ngay tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 03 – 9 – 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “Thực dân và phong kiến tìm cách chia rẽ đồng bào lương với đồng bào giáo để cai trị, tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố tín ngưỡng tự do, lương giáo đoàn kết”. Đến nay, quan điểm này được thể hiện rõ trong Hiến pháp 2013: “Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do, tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

Điều đó cho thấy, trong suốt quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc và công cuộc đổi mới của đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; là hạt nhân để quy tụ đồng bào các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, khẳng định với quốc tế, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong việc bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; là minh chứng để chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, tôn giáo như kiểu Quang Nguyên và đồng bọn của y.

Tôn giáo đồng hành cùng dân tộc xây dựng và phát triển đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn chú trọng phát huy các nguồn lực tôn giáo trong quá trình phát triển đất nước. Nhờ đó, nhiều giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của các tôn giáo đã và đang được phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào chăm lo đời sống, an sinh xã hội. Chính sự quan tâm, bảo đảm và tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước đối với những tổ chức tôn giáo là cơ sở đảm bảo để họ có điều kiện thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mình, giúp tạo được niềm tin, sự kỳ vọng và khích lệ các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc xây dựng và phát triển đất nước.

 Đặc biệt, tình hình dịch Covid – 19 hiện nay cho thấy, những giá trị tốt đẹp của các tôn giáo đã một lần nữa được khẳng định trong đời sống xã hội, khi hàng nghìn tu sĩ, tín đồ đã tình nguyện đến các bệnh viện hỗ trợ y tế, chăm sóc bệnh nhân Covid. Các tổ chức tôn giáo đã ủng hộ tiền và thiết bị y tế để phòng, chống dịch trị giá ước tính hàng nghìn tỉ đồng. Chính những điều trên cho thấy sự rêu rao của Quang nguyên và đồng bọn của y mới đi ngược lại sự phát triển của dân tộc, cần phải lên án, đấu tranh, bác bỏ kịp thời.

Do vậy, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đúng pháp luật là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế, xã hội, đoàn kết dân tộc và bảo đảm an ninh – quốc phòng. Mọi sự lợi dụng xuyên tạc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhằm chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống phá Đảng, Nhà nước cần được vạch trần và kiên quyết đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.