SAI LẦM NỐI TIẾP SAI LẦM CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

Nguyễn Đình Cống đưa ra luận điệu cho rằng, “chủ nghĩa Mác Lênin phạm những sai lầm ngay từ gốc, đem lại cho nhân loại lợi ít hại nhiều, kiên trì nó chỉ dẫn dân tộc đi sai đường”. Đây là sự sai lầm nối tiếp sai lầm về quan điểm và phương pháp, lịch sử và lôgic. Sự sai lầm nối tiếp sai lầm của Nguyễn Đình Cống có nguyên nhân gốc từ trong nhận thức và thái độ, hành động cố tình phủ nhận, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng.

Về quan điểm chính trị, luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lênin của Nguyễn Đình Cống thể hiện rõ thái độ thù địch, đi ngược lại lập trường, quan điểm, lợi ích của giai cấp công nhân, lợi ích của cách mạng và lợi ích của dân tộc Việt Nam. Về phương pháp nhận thức, phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác Lênin là phương pháp nhận thức phiến diện, siêu hình, phi lôgic và lịch sử, không khoa học. Chủ nghĩa Mác Lênin là khoa học về những quy luật phát triển chung nhất của tự nhiên, của xã hội và của tư duy, về cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động chống lại mọi sự áp bức, bất công; về xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác Lênin ra đời trên mảnh đất hiện thực là thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, lực lượng xã hội đại biểu cho phương thức sản xuất tiên tiến nhất của lịch sử phát triển nền sản xuất vật chất của nhân loại. Về lịch sử, Chủ nghĩa Mác Lênin là sự tổng hòa từ nhiều nguồn tri thức của loài người, thu nhận tinh túy từ các tư tưởng tiến bộ, đồng thời không ngừng được bổ sung, hoàn bị bằng những kinh nghiệm từ thực tiễn lịch sử được khái quát lên tầm lý luận. Về lôgic, sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác Lênin không nhằm mục đích tự thân mà nhằm đấu tranh để cải tạo thế giới, hướng đến giá trị nhân văn cao cả là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Đối với cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa Mác – Lênin là “vũ khí tinh thần” của giai cấp công nhân, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, từ khi được soi sáng, dẫn đường bởi chủ nghĩa Mác Lênin, có Đảng tiên phong của giai cấp công nhân do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo, cách mạng Việt Nam mới khắc phục được cuộc khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước phát triển phù hợp xu hướng thời đại; giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chủ nghĩa Mác Lênin không những là cơ sở tư tưởng, lý luận cho sự ra đời của Đảng, mà còn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Là nền tảng tư tưởng, Chủ nghĩa Mác Lênin chỉ đạo tư duy, nhận thức. Thành công của sự nghiệp đổi mới hơn 30 năm qua trước hết là thành công của đổi mới tư duy với nguyên tắc xuất phát từ thực tiễn, trung thành và sáng tạo. Là kim chỉ nam, Chủ nghĩa Mác Lênin cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ đạo phương hướng hành động, giúp cho Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, lấy dân làm gốc, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Không phải như Nguyễn Đình Cống nhận thức rằng kiên trì Chủ nghĩa Mác Lênin chỉ dẫn dân tộc đi sai đường mà trái lại kiên định Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày nay, dân tộc Việt Nam cùng với nhân loại đang phát triển trong thời đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trước tác động của cuộc Cách mạng này, những lý thuyết phát triển mới sẽ lan rộng và ảnh hưởng đến Việt Nam làm cho những hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây cũng như ở Việt Nam ngày nay bộc lộ rõ ra. Đây cũng là một trong những thách thức nghiệt ngã đối với hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, nhất là những lý luận cốt lõi như lý luận về giá trị thặng dư, lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, lý luận về thời đại của cách mạng vô sản. Nhưng việc Nguyễn Đình Cống lợi dụng tình hình phức tạp của sự vận động xã hội để tung ra luận điệu phủ nhận giá trị chủ nghĩa Mác Lênin, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng là thủ đoạn cơ hội chính trị, phi lôgic, phi lịch sử, thiếu trách nhiệm với đất nước, với sự phát triển của dân tộc. Nhận thức, thái độ và hành động sai lầm nối tiếp sai lầm của Nguyễn Đình Cống cần bị phê phán, bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “SAI LẦM NỐI TIẾP SAI LẦM CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG

 • 18 Tháng Chín, 2019 at 9:36 sáng
  Permalink

  Nguyễn Đình Cống cố tình xuyên tạc, bác bỏ CN Mác – Lenin, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện và tích cực đấu tranh bác bỏ âm mưu chính trị thâm độc của Y!.

  Reply
 • 20 Tháng Chín, 2019 at 8:27 sáng
  Permalink

  Bài viết rất hay, đem lại cảm xúc cho người đọc.

  Reply
 • 20 Tháng Chín, 2019 at 9:14 sáng
  Permalink

  Đối với cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa Mác – Lênin là “vũ khí tinh thần” của giai cấp công nhân, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

  Reply
 • Pingback:SAI LẦM NỐI TIẾP SAI LẦM CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG |

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.