Song Chi xuyên tạc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta, phù hợp với xu thế của thời đại. Cơ đồ, vị thế của nước ta, cuộc sống ngày càng sung sướng, tự do, hạnh phúc của đồng bào ta đã chứng minh bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đã, đang xây dựng. Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn những biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội gây bức xúc trong dư luận. Các thế lực thù địch, phản động, bọn trở cờ, thoái hóa biến chất, cơ hội chính trị, “dân chủ cuội”, “trí thức rởm” luôn lợi dụng vấn đề này để công kích, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, gây tư tưởng hoài nghi, suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Vừa qua, Song Chi với bài viết đăng trên mạng xã hội “Một xã hội khủng hoảng giá trị, khủng hoảng niềm tin” đã xuyên tạc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Y viện dẫn những chứng cứ rời rạc, đơn lẻ, do xã hội “thầy không ra thầy, trò không ra trò”, “nghệ sĩ không ra nghệ sĩ, khán giả không ra khán giả”, “công an, tòa án, chính quyền không làm đúng chức năng nên người dân “tự xử”” nên “… chứng tỏ mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn giữa nhà cầm quyền và nhân dân ngày càng sâu sắc. Nó cũng nói lên sự bất lực của bộ máy khi không thể giải quyết được những yêu cầu chính đáng của người dân, nói lên bản chất của chế độ: sự quan liêu, xa rời dân, coi thường dân, không lắng nghe, thấu hiểu những nỗi bức xúc của dân”. Thực tế của đất nước ta hiện nay đã bác bỏ hoàn toàn những nhận định trên của Song Chi.

Một là, đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam

Khi đất nước bị xâm lược, nguyện vọng của dân ta là đánh đuổi kẻ xâm lăng, giành độc lập dân tộc. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, có rất nhiều khuynh hướng, con đường cứu nước của các sĩ phu yêu nước song đều thất bại. Từ khi Đảng ra đời, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng, Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh, giành độc lập, thống nhất cho dân tộc, làm nên những thắng lợi vĩ đại, mở ra trang sử vàng vinh quang nhất trong lịch sử dân tộc. Khi Tổ quốc độc lập, non song thu về một mối, nguyện vọng của mỗi con Lạc, cháu Hồng là chung sức, đồng lòng khắc phục hậu quả của chiến tranh, xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai với các nước trên thế giới, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, dân vững tin, đoàn kết một lòng nên đã tạo dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như ngày hôm nay. Mọi Cương lĩnh, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước luôn xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho nhân dân ngày càng thụ hưởng nhiều hơn thành quả của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế, nói chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là “xa rời dân, coi thường dân, không lắng nghe, thấu hiểu những nỗi bức xúc của dân” là xuyên tạc, bịa đặt.

Hai là, các vụ việc vi phạm pháp luật đều bị xã hội lên án và bị xử lý nghiêm minh

Sự xuyên tạc của Song Chi càng thể hiện rõ hơn khi y cho rằng, những hành động vi phạm pháp luật của một số người đó là dân “tự xử”. Các vụ việc mà y đưa ra như: Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình, vụ án giết người, chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội… là do chính quyền bất lực, không làm đúng chức năng nên dân phải “tự xử”. Những vụ việc này thì dư luận đã rõ, luôn bị xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị thích đáng song cũng đầy tính khoan hồng, nhân văn. Những hành vi đó là vi phạm pháp luât, chính những bị cáo cũng nhận thức rõ hành vi của mình, nhận tội “tâm phục, khẩu phục” và đều tỏ ra ăn năn hối cải. Họ vi phạm pháp luật là do thiếu hiểu biết, bị kích động, lừa gạt chứ hoàn toàn không phải do “sự bất lực của bộ máy khi không thể giải quyết được những yêu cầu chính đáng của người dân” như sự bịa đặt của Song Chi.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần tỉnh táo, cảnh giác, nhận diện và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay như của Song Chi và các thế lực thù địch, phản động./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.