SỰ “ẢO TƯỞNG VÀ PHẢN ĐỘNG” CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

Những ngày qua, dư luận trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã rất bất bình trước bài viết của Phan Thanh Châu đăng trên Baoquocdan.org với tiêu đề: “Thông cáo báo chí và quyết nghị về đại hội Việt nam quốc dân đảng”. Toàn bộ bài viết đã thể hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, đi ngược thực tiễn cách mạng Việt Nam, lợi ích quốc gia, dân tộc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

  1. Sự biến chất và phản động của Việt Nam Quốc dân Đảng

Việt Nam Quốc dân Đảng (gọi tắt là Việt Quốc) là chính đảng được thành lập năm 1927 tại Hà Nội. Dưới sự thống trị và đàn áp của thực dân Pháp với phong trào chống Pháp, Nguyễn Thái Học, một sinh viên trường Cao đẳng Thương mại Hà Nội, cùng một số người Việt yêu nước khác đã bí mật thành lập tổ chức đấu tranh cách mạng nhằm đánh đuổi thực dân giành độc lập và tự do cho dân tộc. Mục tiêu của Đảng là: Làm một cuộc cách mạng quốc gia, dùng võ lực đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, để lập nên một nước Việt Nam Độc lập Cộng hòa. Đồng thời giúp đỡ các dân tộc bị áp bức trong công cuộc tranh đấu giành độc lập của họ, đặc biệt là các nước lân cận: Ai Lao, Cao Miên. Ngày 10 tháng 2 năm 1930 Việt Nam Quốc dân Đảng tổ chức cuộc tổng khởi nghĩa tại nhiều nơi ở miền Bắc Việt Nam như Yên Bái, Lâm Thao, Hưng Hóa, Hà Nội, Đáp Cầu, Phả Lại, Kiến An, Phụ Dực, Vĩnh Bảo, Thái Bình,… Tuy nhiên, do tin tức bị lộ, nên cuộc tổng khởi nghĩa chỉ xảy ở Yên Bái, Hưng Hóa, Lâm Thao, Phụ Dực, Vĩnh Bảo. Mặt khác, do thiếu vũ khí và phương tiện liên lạc yếu kém, nên lực lượng khởi nghĩa không cố thủ được lâu dài ở các nơi họ đã đánh chiếm. Ngày 20 tháng 2 năm 1930, Nguyễn Thái Học bị bắt, ngày 17 tháng 6 năm 1930 tại pháp trường Yên Bái, Nguyễn Thái Học cùng 12 người khác bị Pháp chém đầu.

Sau khi Nguyễn Thái Học mất, Đảng Việt Quốc đã phân thành nhiều nhóm với những mục tiêu chính trị khác nhau. Đặc biệt, giai đoạn 1947 – 1954, Đảng này đã bắt tay hợp tác với Pháp và sau này tham gia trong chính quyền Việt Nam Cộng hòa, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, dân tộc và nguyên vọng của nhân dân. Sau năm 1975, tại Việt Nam, tổ chức này bị cấm hoạt động, hầu như chỉ hoạt động bên ngoài lãnh thổ Việt Nam.

  1. Việt Nam Quốc dân Đảng “ảo tưởng tương lai” và phản động.

Điều đáng chú ý, Ngày 10/6/2022, tại phòng khánh tiết khách sạn Sheraton, thành phố Garden Grove, tiểu bang California, Hoa Kỳ, đảng này đã tổ chức đại hội và xác định mục tiêu, phương hướng trong giai đoạn mới. Thông qua cái gọi là “Quyết nghị Đại hội”, một lần nữa, đảng Việt Quốc đã bộc lộ bản chất phản động, phản bội Tổ quốc, phản bội nhân dân Việt Nam. Mục tiêu của đảng này không vì nước, vì dân mà vì mục đích chính trị thấp hèn, phản động, hận thù dân tộc. Để thực hiện mục tiêu “xấu xa”, đảng này một mặt tiếp tục tập hợp lực lượng là những kẻ phản động, bất mãn với chế độ ta đang lưu vong ở nước ngoài, tạo dựng ngọn cờ… mặt khác cố tình xuyên tạc đường lối quan điểm đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, trắng trợn vu khống và bóp méo sự thật ở Việt Nam, kích động đồng bào ta cả trong và nước ngoài, chờ thời cơ để  “phá bỏ” thành quả cách mạng Việt Nam “đập tan” nền độc lập – tự do – hạnh phúc mà biết bao thế hệ, biết bao người con đất Việt đã phải đánh đổi bằng xương, bằng máu…

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, độc tôn lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Chúng ta biết rằng, vào những thập niên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, đất nước ta chìm trong lầm than nô lệ của thực dân Pháp. Nhiều phong trào yêu nước đã xuất hiện nhưng tất cả đều bị thất bại do thiếu “ánh sáng” soi đường. Trước bối cảnh đó, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi tìm đường cứu nước, tiếp thu, truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lê nin, thành lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đây, cách mạng việt Nam đã được “ánh dương” soi sáng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa người dân lao động từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, từ cuộc sống đói nghèo vươn lên ấm no, tự do, hạnh phúc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Xét trên tất cả các bình diện của đời sống xã hội, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã được ghi rõ trong Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, được nhân dân thừa nhận và tin theo. Ngoài Đảng CSVN, cách mạng Việt Nam không chấp nhận đảng phái lãnh đạo nào khác.

Như vậy, cái gọi là “Quyết nghị của đại hội Việt Nam Quốc dân đảng” thật là “nực cười” và phản động. Tổ chức đảng này đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp quốc, vi phạm Pháp luật của Việt Nam, công khai đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “giải thể chế độ độc tài toàn trị”, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Mọi người hãy cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những quan điểm “ngược dòng” của Việt Nam Quốc dân đảng./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.