SỰ CAN THIỆP TRẮNG TRỢN VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

Mới đây, BBT Web Việt Tân đăng tải “phỏng vấn” và “trả lời phỏng vấn”, do Thanh Lan và Lý Thái Hùng thực hiện với tiêu đề Việt Nam Đứng Ở Ngã Ba Trước Sự Thay Đổi Của Á Châu. Đây vẫn là “nhóm” của bọn phản động Việt Tân, chúng lấy danh về các vấn đề ở Việt Nam.

Xuyên suốt nội dung “phỏng vấn” và “trả lời phỏng vấn” của chúng là các vấn đề liên quan đến Tam quyền phân lập, xã hội dân sự, nhà nước pháp quyền, báo chí độc lập, thoát Trung, hô hào đấu tranh, liên kết với quốc gia khác, hủy bỏ một số chính sách của Việt Nam. v.v.. cuối cùng chúng vu cáo cho rằng Việt Nam “vi phạm nhân quyền trắng trợn”. Điều đó cho thấy, những luận điệu mà chúng nêu ra thực chất là nhằm kêu gọi đa nguyên, đa đảng và lập lên cái gọi là “xã hội dân sự” để “bảo vệ” nhân quyền ở Việt Nam, kích động những người nhẹ dạ, cả tin nhằm chống đối lại chính quyền các cấp.

Thực tế cho thấy, ở Việt Nam, quyền con người trước hết là quyền được làm công dân của một nước độc lập, tự do. Quyền con người thống nhất với quyền quốc gia – dân tộc cơ bản, nhân quyền không được cao hơn chủ quyền. Thực thi quyền con người phải dựa trên cơ sở ưu tiên bảo vệ quyền dân tộc tự quyết, chủ quyền quốc gia – dân tộc, đó là nguyên tắc bất di, bất dịch. Từng là nạn nhân của chủ nghĩa thực dân và phải trả bằng xương, máu trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, nhân dân Việt Nam hiểu hơn bao giờ hết giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc. Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, kiên trì quan điểm giải quyết vấn đề quyền con người trên nguyên tắc nhân quyền không được cao hơn chủ quyền, bảo đảm quyền con người phải căn cứ vào hoàn cảnh kinh tế – xã hội và truyền thống văn hoá, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.

Cần phải khẳng định rõ, truyền thống của nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết, không phân biệt đối xử với bất cứ cá nhân hay tổ chức nào và luôn bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, những ai có hành vi sai trái đi ngược lại lợi ích của dân tộc, vi phạm pháp luật thì đều phải nghiêm trị bất kể người đó là ai, không có vùng cấm. Điều đó đã thể hiện sự tôn nghiêm của luật pháp đối với mọi công dân và mọi người sống trên đất nước Việt Nam. Đồng thời, khẳng định ở Việt Nam luôn coi trọng và bảo vệ quyền công dân, người dân được thụ hưởng các chính sách xã hội và ngày càng nâng cao cả đời sống vật chất và tinh thần. Điều đó cho thấy, ở Việt Nam không có chuyện “vi phạm nhân quyền trắng trợn” như Thanh Lan và Lý Thái Hùng xuyên tạc trong bài “phỏng vấn”.

Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, Thanh Lan và Lý Thái Hùng thông qua việc “phỏng vấn” và “trả lời phỏng vấn”, với những thông tin thiếu chính xác về nhân quyền ở Việt Nam để chống phá Đảng, Nhà nước ta, cố gán ghép cho “nhân quyền” ở Việt Nam với đầy mảng tối. Những luận điệu mà Thanh Lan và Lý Thái Hùng dẫn ra là hoàn toàn sai lầm và những sai lầm đó không thể chấp nhận được. Đây là sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ Việt Nam của những kẻ phản động như Việt Tân.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi chúng ta, người con Đất Việt cũng không được phép lơ là, mất cảnh giác trước những luận điệu sai trái về quyền con người của các thế lực thù địch; không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo như kiểu Thanh Lan và Lý Thái Hùng. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tin tưởng vào sự thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.