Sự giả dối của Nguyễn Đình Cống

Ngày 5 tháng 4 năm 2019, trên mạng xã hội, Nguyễn Đình Cống đăng tải bài “Cộng sản và giả dối” trong đó Y viết “Vào tháng 8/1945 Pháp đã bị loại bỏ, Nhật đã đầu hàng, Việt Nam đã tuyên bố độc lập vào tháng 4/1945. Cách mạng Tháng Tám chỉ cướp chính quyền. Thế nhưng Việt Minh tuyên bố đã đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập. Đó là một tuyên bố giả dối, đã lừa được nhân dân và thế giới hàng nhiều chục năm”.

Nội dung bài viết và đoạn trích trên, chúng ta thấy rõ sự lừa dối xảo trá và âm mưu chính trị đen tối của Nguyễn Đình Cống

Thứ nhất, Nguyễn Đình Cống đã thừa nhận chính phủ tay sai Trần Trọng Kim, phủ nhận thành quả đấu tranh của nhân dân ta trước Cách mạng Tháng Tám.

 Sự thật Lịch sử đã chứng minh, tháng 4 năm 1945, ở Việt Nam chưa hề có độc lập và tuyên bố độc lập, chính quyền Trần Trọng Kim chỉ là chính quyền tay sai bù nhìn của đế quốc xâm lược và không được nhân dân ta thừa nhận. Hơn nữa, từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã kiên cường đứng lên đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược và tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên phạm vi cả nước.

Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp tiếp đó, ngày 30/3/1945, Phát xít Nhật đưa Trần Trọng Kim từ Thái Lan về Sài Gòn, và sau đó đưa ra Huế để thành lập chính phủ vào ngày 17/4/1945, nhưng đó là chính phủ bù nhìn vì nó nằm dưới sự bảo hộ của quân đội Nhật chiếm đóng Đông Dương. Bởi thế, từ ngày 17-4 đến 23-8-1945, tại Việt Nam có một chính phủ do người Việt Nam đứng đầu nhưng chính phủ ấy do phát xít Nhật lập ra, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam vẫn chưa có độc lập, tự do thật sự. Vì thế, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng của toàn thể dân tộc ta, nhân dân ta giành chính quyền từ tay phát xít Nhật. Trong Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố rõ: “Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp”.

Thứ hai, Nguyễn Đình Cống đã phủ nhận vai trò lãnh đạo và vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam lừa dối nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám.

Thực tế lịch sử cho thấy, để có một cuộc Tổng khởi nghĩa thành công, Đảng ta đã kiên trì lãnh đạo nhân dân đấu tranh ròng rã suốt 15 năm, qua 3 cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939 và 1939-1945, vượt qua mọi khó khăn, thử thách vô cùng khốc liệt, gian khổ. Đảng đã trưởng thành lớn mạnh nhận được sự ủng hộ của nhân dân cả nước, tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân trong một mặt trận dân tộc thống nhất (Mặt trận Việt Minh). Sau khi nhận định đúng tình hình và chớp thời cơ, Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo nhân dân cả nước đồng loạt vùng lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: sự ra đời của nước Việt Nam mới.

Như vậy, với bản chất xảo trá, lòng thù hận cộng sản sâu sắc, Nguyễn Đình Cống đã ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật, chà đạp lịch sử, hạ thấp giá trị của Cách mạng Tháng Tám, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng. Tuy nhiên, sự thật đã phơi bày và tố cáo dã tâm lừa dối nhân dân, chà đạp lịch sử của Y.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Sự giả dối của Nguyễn Đình Cống

 • 22 Tháng Tư, 2019 at 9:14 sáng
  Permalink

  Giọng điệu của Nguyễn Đình Cống là lừa dối xảo trá hòng phục vụ âm mưu chính trị đen tối của bọn phản động

  Reply
 • 22 Tháng Tư, 2019 at 9:16 sáng
  Permalink

  Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thắng lợi đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

  Reply
 • 23 Tháng Tư, 2019 at 7:24 sáng
  Permalink

  Luận điệu xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống thật bỉ ổi, vô lương tâm.

  Reply
 • 23 Tháng Tư, 2019 at 7:40 sáng
  Permalink

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong Cách mạng Tháng Tám, chúng ta đã đứng lên đánh pháp, đuổi Nhật, giành chính quyền về tay nhân dân. Đó, là một sự thật lịch sử không bao giờ và không một thế lực chính trị nào có thể phủ nhận được!.

  Reply
 • 24 Tháng Tư, 2019 at 7:20 sáng
  Permalink

  Nguyễn Đình Cống là kẻ giả dối đến mức trơ trẽn

  Reply
 • 24 Tháng Tư, 2019 at 7:30 sáng
  Permalink

  Sự thật đã phơi bày và tố cáo dã tâm lừa dối nhân dân, chà đạp lịch sử của Y.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.