Sự hàm hồ của Vũ Đông Hà

Gần đây trên các trang mạng, các thế lực thù địch tung ra nhiều bài viết nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam với nhiều mức độ khác nhau, nhưng bài “Nỗi lo sợ bị quân đội đảo chính của Nguyễn Phú Trọng” của Vũ Đông Hà là hết sức hàm hồ, xuyên tạc và vu khống trắng trợn.

Thứ nhất, Vũ Đông Hà xuyên tạc, vu khống rằng, ở Việt Nam “tập đoàn cai trị chóp bu độc tài”. Thủ đoạn nguy hiểm này của Đông Hà cần phải phản bác, vạch trần. Thực tiễn cho thấy, kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đều được mọi tầng lớp nhân dân tín nhiệm và bầu cử công khai, minh bạch. Các đồng chí được bầu vào các trọng trách cao nhất của đất nước đều hết mình phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân, với mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính vì thế, trong xã hội, mọi người dân luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tự do phát triển bản thân, công hiến cho quê hương, đất nước. Thực tế cho thấy, bầu không khí dân chủ trong xã hội, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc của người dân chính là minh chứng rõ nét nhất phản bác luận điệu xuyên tạc, vu khống của Vũ Đông Hà về cái gọi là “tập đoàn cai trị chóp bu độc tài”.

Thứ hai, Vũ Đông Hà luận chữ bậy bạ rằng, chính quyền Việt Nam sợ “cuộc cách mạng của người dân và đảo chính của quân đội” nên “theo dõi, khủng bố, đàn áp, bắt giam” người dân; “mua chuộc, đãi ngộ thành phần sĩ quan cao cấp” để ngăn quân đội đảo chính. Những luận điệu này được thốt ra từ Vũ Đông Hà càng chứng tỏ, Y là kẻ kém hiểu biết, đui mù hoặc cố tình luận chữ hàm hồ. Bởi vì, một lý lẽ đơn giản ai cũng nhận ra: Ở xã hội Việt Nam hiện nay, các cấp chính quyền chịu sự giám sát của người dân, luôn lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân; tiến hành cải cách hành chính để minh bạch trong lãnh đạo, quản lý, xử lý công việc, đáp ứng mọi nhu cầu, đòi hỏi của người dân. Bên cạnh đó, nhờ vận hành đúng chức năng, nhiệm vụ, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và Chính phủ, hệ thống chính quyền các cấp, các cơ quan ban, ngành, lực lượng vũ trang đã và đang xây dựng đất nước ngày càng phát triển, tiến lên giàu mạnh, chính trị – xã hội ổn định. Thực tiễn vận hành của hệ thống chính trị, kinh tế – xã hội đất nước, cùng cuộc sống tươi đẹp của người dân trên khắp mọi miền đất nước là minh chứng phản bác luận điệu xuyên tạc của Vũ Đông Hà về cái gọi là sợ “cuộc cách mạng của người dân” nên “theo dõi, khủng bố, đàn áp, bắt giam” người dân.

Vũ Đông Hà còn hàm hồ hơn khi đưa ra luận điệu, chính quyền Việt Nam sợ “đảo chính của quân đội” nên “mua chuộc, đãi ngộ thành phần sĩ quan cao cấp”. Đây là luận điệu hết sức bỉ ổi của Vũ Đông Hà. Bởi vì, Quân đội nhân dân Việt Nam là Quân đội của dân, do dân và vì dân; đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực liếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam; sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Từ ngày thành lập đến nay, Quân đội luôn là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn lấy lợi ích của nhân dân, của Đảng, của Tổ quốc làm mục tiêu, động lực để phấn đấu, xây dựng và trưởng thành. Với những đóng góp to lớn của Quân đội, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Đồng thời, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ quân đội cũng như hậu phương quân đội phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước. Tuyệt đối không có chuyện, chỉ có bộ phận sĩ quan cao cấp “được đãi ngộ”, “mua chuộc” để quân đội không đảo chính như luận điệu xuyên tạc, vu khống của Vũ Đông Hà.

Mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của Vũ Đông Hà, đồng thời kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ giữa Đảng với nhân dân./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự hàm hồ của Vũ Đông Hà

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.