Sự hiểu biết thiển cận của Ngô Minh

Ngày 25/12/2016, trên trang mạng xã hội có bài viết: “Bao giờ thì dân được làm chủ” của Ngô Minh.  Bài viết đã dẫn ra Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước ta, nói về dân chủ, quy định về quyền làm chủ của nhân dân, rồi lấy vi phạm của một số cá nhân để đánh đồng với toàn Đảng và Nhà nước ta vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, hoặc quyền làm chủ của nhân dân chỉ là hình thức…Xem ra nhìn bề ngoài có thể dễ tin, song đằng sau những lời bình luận đó lại chứa đựng sự tráo trở, cực kỳ khiên cưỡng và không thể chấp nhận được.

Những gì Ngô Minh nói hoàn toàn sai với thực tiễn của Việt Nam. Bởi lẽ, ở Việt Nam sau khi cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước công – nông được thành lập năm 1945, toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 với hình thức phổ thông đầu phiếu, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, đã được hưởng quyền làm chủ thực sự và ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới; chế độ dân chủ đó “gấp triệu lần” hơn bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử. Nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đứng lên làm chủ, tự mình tổ chức, cai quản và xây dựng xã hội mới. Đó là thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà nhân dân ta đã phải đổ biết bao công sức, mới giành được.

Chế độ dân chủ ở nước ta, xét về bản chất, là một thể chế chính trị mà trong đó quyền lực chính trị – xã hội thuộc về nhân dân; “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và thông qua Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày. Biểu hiện ở chỗ, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân lao động làm chủ và được phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mình, sức lao động được giải phóng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, ở nước ta tỷ lệ đại biểu là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong Quốc hội ngày càng cao, tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội đứng thứ hai trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đứng thứ 9/135 nước trên thế giới. Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội; việc thực hiện đối thoại, những cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri đã tạo điều kiện tốt hơn cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Điều đó thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta; thể hiện rõ mục tiêu, động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng xã hội mới, việc xây dựng và phát huy dân chủ ở nước ta còn có những mặt hạn chế nhất định. Đảng Cộng sản Việt Nam không che dấu mà thẳng thắn chỉ rõ: Quyền làm chủ của nhân dân ở một số nơi, trên một vài lĩnh vực còn bị vi phạm. Việc thực hành dân chủ còn mang tính hình thức; có tình trạng lợi dụng dân chủ gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ, gây rối, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, Đảng cũng chỉ ra những nguyên tắc, yêu cầu, biện pháp cơ bản xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, đó là: Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các lĩnh vực, phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cường pháp chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương xã hội; phê phán và nghiêm trị những hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

 Như vậy, những quan điểm đòi “mở rộng dân chủ” mà Ngô Minh đề cập trong bài viết hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu bóp méo sự thật, là sự vu khống, là “trở lực” chính cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam. Những luận điệu đưa ra là bịa đặt, là mưu đồ xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng ta đối với Nhà nước và xã hội, hòng xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái” nền dân chủ nước ta sang dân chủ khác, dân chủ phi xã hội chủ nghĩa. Đó là điều không thể chấp nhận.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự hiểu biết thiển cận của Ngô Minh

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.