Sự “hoang tưởng” của Kông Kông

Kông Kông – cây “bút đen” quen thuộc trên các trang mạng xã hội, thường xuyên tung lên mạng những bài viết với giọng điệu hằn học nhằm đả kích sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn. Vừa qua, Kông Kông lại đưa lên mạng xã hội bài: “Chế độ CSVN đang tan rã từng mảng”, luận điệu trên của y là kết quả thể hiện sự “hoang tưởng” được rút ra sau một hồi lượm lặt, ghép nối, thổi phồng, xuyên tạc sự thật một số vấn đề của đời sống xã hội nước ta hiện nay. Nhân đây, cũng cung cấp một số thông tin về tình hình đất nước Việt Nam kẻo chứng bệnh “hoang tưởng” trong y ngày càng trở nên trầm trọng.

Dưới sự điều hành sát sao của Chính phủ, sự vào cuộc quyết liệt của các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các địa phương, nền kinh tế nước ta năm 2018 tiếp tục có những bước phát triển tích cực, ổn định và vững chắc. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2018 tăng 7,08%, kinh tế có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có 64.531 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 649 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài, từ đầu năm đến thời điểm 20/6/2018 thu hút 1.366 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 11 tỷ đô la. Đánh giá về triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam, ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018 đang tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam tiếp tục tiến lên”.

Bộ máy nhà nước đang được sắp xếp, xây dựng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị. Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đạt được một số kết quả quan trọng, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Việc kiên quyết điều tra, đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm với nguyên tắc: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai” nhận được sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ trong dư luận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong xã hội, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong công tác đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đến nay Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, đã thiết lập được quan hệ từ đối tác đến đối tác chiến lược toàn diện đối với năm quốc gia là ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Hoạt động đối ngoại đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và củng cố môi trường quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước…

Nhìn một cách tổng quát, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, Việt Nam đang có sự tăng trưởng kinh tế tích cực, chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều đổi thay. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, … Những thành tựu ấy đem lại sự phồn thịnh cho đất nước, hạnh phúc cho cả dân tộc Việt Nam.

Hành động cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về tình hình Việt Nam hiện nay của Kông Kông nhằm mục đích kích động chống Đảng, Nhà nước, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thể hiện rõ bản chất phản động của y. Hành động này cần bị lên án và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

20 thoughts on “Sự “hoang tưởng” của Kông Kông

 • 11 Tháng Chín, 2018 at 7:30 sáng
  Permalink

  Kông Kông bóp méo, xuyên tạc sự thật về tình hình Việt Nam hiện nay nhằm mục đích kích động chống Đảng, Nhà nước, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thể hiện rõ bản chất phản động.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 7:38 sáng
  Permalink

  Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu, đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng được củng cố, xứng đáng là đảng duy nhất có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt nam. Những thành quả đã đạt được của cách mạng Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể xuyên tạc, bịa đặt và phủ nhận. Vì vậy những luận điệu mà Kông Kông đưa ra là xuyên tạc và phản động, mọi người cần hết sức cảnh giác.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 8:09 sáng
  Permalink

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, Việt Nam đang có sự tăng trưởng kinh tế tích cực, chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều đổi thay. Đó là những dẫn chứng thực tiễn để đập tan mọi sự xuyên tạc của các thế lực thù địch về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 8:41 sáng
  Permalink

  Trước khi viết bài này, chắc Kong Kong sử dụng ma túy đá, nên đã rơi vào trạng thái ảo giác, hoang tưởng rằng: “Chế độ CSVN đang tan rã từng mảng”!?. Phải bắt và tống Y vào trại cai nghiện thôi!.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 10:25 sáng
  Permalink

  Những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật là để bôi nhọ, muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Những luận điệu này cần phải bị lên án và trừng trị nghiêm khắc

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 7:55 chiều
  Permalink

  Việt Nam kiên định con đường quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là sự vận dụng đúng đắn sáng tạo những nguyên lý quy luật phát triển của xã hội loài ngưòi mà Mác – Lênin đã chỉ ra, là nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam, phù hợp với lịch sử và thực tiễn cách mạng Việt Nam.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 9:08 chiều
  Permalink

  Những thành tựu mà đất nước Việt Nam giành được ngày hôm nay là minh chứng cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đoàn kết toàn dân tộc. Những lời lẽ cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật của Kông Kông càng lộ rõ bản chất phản động của Y./.

  Reply
 • 11 Tháng Chín, 2018 at 9:12 chiều
  Permalink

  Sự cố tình xuyên tạc tình hình Việt Nam hiện nay của Kông Kông thể hiện bản chất phản động của Y. Mọi người cần cảnh giác với những luận điệu của Kông Kông./.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 8:12 sáng
  Permalink

  Hành động cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về tình hình Việt Nam hiện nay của Kông Kông cần phải bị trừng trị và lên án!

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 8:23 sáng
  Permalink

  thành tựu của đất nước hơn 30 năm đổi mới đã khẳng định sự phát triển của xã hội Việt Nam và khẳng định tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó chính là minh chứng cho thấy những luận điệu của Kong kong là phản động

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 8:27 sáng
  Permalink

  Kong Kong đúng là một kẻ hoang tưởng, hồ đồ, xuyên tạc và bóp méo sự thật ở Việt Nam. Bản chất phản động của hắn nhằm mục đích hại nước, hại dân. Mọi người hãy cảnh giác với loại người này nhé

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 8:31 sáng
  Permalink

  Cả trên phương diện lý luận và thực tiễn đều khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những ý kiến trái ngược với lý luận và thực tiễn cách mạng nước ta đều nhằm mục đích và ý đò đen tối là phản động. Sự hoang tưởng của Kong Kong đã trở thành ngược dòng trong sự phát triển của cách mạng nước ta

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 8:45 sáng
  Permalink

  Hành động cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về tình hình Việt Nam hiện nay của Kông Kông nhằm mục đích kích động chống Đảng, Nhà nước, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thể hiện rõ bản chất phản động của y. Hành động này cần bị lên án và đấu tranh bác bỏ

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 9:23 sáng
  Permalink

  Hành động này cần bị lên án và đấu tranh bác bỏ.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 9:41 sáng
  Permalink

  Kông Kông, kẻ “hoang tưởng” chuyên lượm lặt, ghép nối, thổi phồng, xuyên tạc sự thật ở Việt Nam nhằm mục đích hại nước, hại dân. Hành động này của y cần được lên án và trừng trị.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 9:44 sáng
  Permalink

  Hành động xấu xa của Kông Kông cần bị phê phán một cách mạnh mẽ và trừng trị nghiêm minh.

  Reply
 • 12 Tháng Chín, 2018 at 2:47 chiều
  Permalink

  Những kẻ “hoang tưởng” như Kong Kong cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2018 at 8:43 sáng
  Permalink

  Bọn bất mãn, phản động, học đòi làm chính trị giả cầy trên chót lưỡi đầu môi như Kong Kong chỉ quen quẩn quanh ngửi hơi một nhúm đồng bọn thiểu số trong xã hội, nên mới cùng nhau hoang tưởng thế.

  Reply
 • 18 Tháng Chín, 2018 at 10:52 sáng
  Permalink

  Kông Kông hãy mở to mắt ra mà nhìn, đất nước Việt Nam đang “thay da đổi thịt” như thế nào. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế: “Sự phát triển của Việt Nam hiện nay là hình mẫu cho nhiều quốc gia”.

  Reply
 • 19 Tháng Chín, 2018 at 2:33 chiều
  Permalink

  Hành động cố tình bóp méo, xuyên tạc sự thật về tình hình Việt Nam hiện nay của Kông Kông nhằm mục đích kích động chống Đảng, Nhà nước, đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thể hiện rõ bản chất phản động của y.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.