Sự ngụy biện, xảo trá của Nguyên Thạch

Gần đây, trong bài viết: “Hệ quả của những cơ chế độc tài toàn trị”, Nguyên Thạch lại một lần nữa trắng trợn, vu cáo, xuyên tạc, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang xây dựng.

Thứ nhất, Nguyên Thạch cho rằng: chủ nghĩa cộng sản và xã hội của nó là một thứ xã hội đầy gian dối, lừa mị, xấu xa và tệ hại hơn bất cứ xã hội tệ hại nào khác. Trước khi nói ra điều đó, chắc Nguyên Thạch cũng biết, trong lịch sử phát triển của xã hội, quần chúng lao động luôn ước mơ được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vì vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hiện ước mơ, khát vọng đó. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi hỏi cấp bách đó và chính C.Mác, Ph.Ăngghen và sau này là V.I.Lênin đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học và nhân đạo để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, trong thế kỷ XX, một loạt các nước xã hội chủ nghĩa đã ra đời và trở thành một hệ thống trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa đã giành lại được độc lập cho Tổ quốc, ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Tuy nhiên, trước sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, cùng với những sai lầm, chủ quan trong vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin nên chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ. Đó là sự sụp đổ của một mô hình xã hội hiện thực chứ không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà các ông chỉ ra. Ngày nay, với những thành công đã được khẳng định trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam, đã cho thấy sức sống bền vững và nhân văn của chủ nghĩa Mác – Lênin. Vì vậy những âm mưu, thủ đoạn bôi nhọ quá khứ, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc ta như những lời Nguyên Thạch viết thật thiển cận và xa rời thực tế cuộc sống.

Thứ hai, Nguyên Thạch dối trá khi cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam tự đặt ra điều 4 trong Hiến pháp với nội dung áp chế cưỡng trị “Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng lãnh đạo toàn diện và triệt để”. Xin thưa rằng, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất và có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật và đời sống chính trị. Hiến pháp Việt Nam “là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng nhất sau cương lĩnh của Đảng, là đạo luật gốc, quy định những vấn đề hết sức cơ bản của một Nhà nước”. Sự ra đời của Hiến pháp là nguyện vọng, mong muốn chính đáng và được sự đồng thuận cao của đông đảo nhân dân cả nước chứ không phải là “mệnh lệnh của Đảng”, không phải Đảng “tự đặt ra điều 4 trong Hiến pháp” như những lời ông Nguyên Thạch rêu rao. 

Thứ ba, không những dối trá, trong bài viết của mình, Nguyên Thạch còn cư xử một cách thiếu văn hóa khi sử dụng những lời lẽ tục tĩu để xuyên tạc và đả kích chế độ. Ông văng đủ thứ trên bài viết của mình, ông nói Đảng Cộng sản Việt Nam hèn nhát và tồi tệ, Nhà nước Việt Nam là một nhà cầm quyền bất tài, vô dụng. Khi viết ra những lời lẽ trên tại sao ông không đặt câu hỏi: ai đã lãnh đạo toàn thể dân tộc giành lại được độc lập, tự do từ tay thực dân, đế quốc? Ai đã mang lại cho nhân dân Việt Nam địa vị làm chủ ngay trên chính mảnh đất quê hương mình? Ai đã đem lại thịnh vượng, sự thay da đổi thịt cho đất nước sau 30 năm tiến hành đổi mới? Những lời xúc phạm của ông, việc ông khăng khăng cho rằng: “đường cùng, ngõ tiệt của đất nước và dân tộc hôm nay đó là hệ quả của một cơ chế độc tài toàn trị” thì cũng chỉ là những chiêu trò xấu xa vốn đã quá cũ kỹ hòng lập lờ lừa bịp những người thiếu hiểu biết mà thôi.

Một mùa Xuân mới đang về mang theo những điều tốt lành cho cả dân tộc. Hy vọng bước sang năm mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc để Việt Nam sớm sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới và để khẳng định một chân lý: dù cho những kẻ xảo trá như Nguyên Thạch vẫn ngày đêm chống phá nhưng chúng ta vẫn tin tưởng, vững bước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.