Sự sai trái, ngang ngược của bọn người chống Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong bài viết “Phiếm luận về hai chữ Việt Cộng” có nhiều điểm sai trái sau đây:

Một là, lấy cái cá biệt, riêng lẻ để quy kết thành cái bản chất. Tác giả của bài viết này đã lấy sự kiện lịch sử Bà Nguyễn Thị Bình – người đại diện cho Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam không khẳng định mình là Người Cộng sản trong những cuộc đàm phán ở Pari; lấy một vài ví dụ về Người Cộng sản Việt Nam khi ra nước ngoài không nhận mình là Người Cộng sản… để dẫn dụ người đọc đến câu hỏi nghi vấn rồi quy kết “Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam”, “chế độ cộng sản luôn có vấn đề xấu xa”…

Thủ đoạn của kẻ thù địch luôn là vậy, chúng có thể lấy những việc thật trong lịch sử nhưng để “bẻ quẹo” và xuyên tạc ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của nó sang một hướng khác, làm người đọc hiểu lầm và cả tin theo. Cái thực chất của vấn đề có lẽ chính tác giả bài trên cũng biết nhưng không dám nói ra, vì chỉ sợ người đọc bảo mình là “kẻ láo toét”. Đó là, để tranh thủ được mọi chính phủ, lực lượng, thành phần xã hội, đảng phái hay những người còn có quan điểm khác nhau, đôi khi là không hiểu hết mà chưa ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam, thì việc im lặng hay không trả lời rõ ràng về thành phần của mình đối với Bà Nguyễn Thị Bình không chỉ là việc làm cần thiết mà còn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Nhờ đó mà hầu khắp nhân dân và chính phủ các nước trên thế giới đã ủng hộ nhân dân Việt Nam hết sức mình cả về vật chất và tinh thần cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn sự việc Người Cộng sản Việt Nam ra nước ngoài không tự nhận mình là Cộng sản cũng giống như bao người đảng viên của các đảng không cộng sản khác đến các nước khác, cũng như đến Việt Nam họ có đâu thừa nhận mình thuộc đảng nào. Hơn nữa, đã là công dân một nước ra nước ngoài công tác hay làm việc thì mình là một người đại diện cho nền văn hóa và luật pháp của nước nhà, có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của nước mình và pháp luật của nước sở tại; việc nêu danh tính đảng viên nào và khi nào do luật pháp của nước mình quy định… Những kiến thức phổ thông cơ bản như vậy mà người viết bài trên: 1) Nếu không hiểu thì không thể lôi kéo được ai tin những lời lẽ bịa đặt của mình; 2) Nếu biết là cố tình nói sai thì bộc lộ rõ bản chất của những kẻ chuyên vu khống, hạ nhục người khác… Tất yếu mọi người đọc bài viết đó đều thấy rõ tác giả của nó chỉ thuộc 1 trong 2 loại người này.

Hai là, xuyên tạc lịch sử, hạ thấp chiến thắng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc kháng chiến đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược. Tác giả bài viết này có lẽ là người có thâm niên, nhiều hiểu biết, song có lẽ sự lớn tuổi và hiểu biết không phải là quan trọng lắm đối với ông phải không? Qua sự lộng ngôn của ông đã cho thấy, cái thực chất “già mà ngu” của kẻ bẻ cong lịch sử, định viết lại lịch sử dân tộc, bao che cho tội ác của đế quốc, quân đội Hoa Kỳ và bè lũ tay sai Ngụy quân, Ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa với nhân dân Việt Nam, trước hết là đồng bào miền Nam trước đây. Ông nói rằng: “nhờ vào hành động rút chân khỏi chiến trường và thái độ quyết tâm bỏ rơi miền Nam Việt Nam của Hoa Kỳ” mà “Việt Cộng” mới dám khoe mặt tự xưng mình là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

Lẩn tránh sự thật, không dám thừa nhận thất bại bởi những tư tưởng đế quốc, thực dân cùng những hành động tội ác, phản bội dân tộc, đàn áp, giết chóc đồng bào, đồng chí miền Nam, trả thù những Người Cộng sản có ý chí và khát vọng giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc… luôn luôn là ý thức hệ thù địch với dân tộc của những loại người như ông – tác giả bài viết đã nêu trên đây. Lịch sử đã cho thấy, đế quốc Mỹ chính là kẻ đem bom đạn đến tàn sát nhân dân Việt Nam, xâm lược Việt Nam, còn giới Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn là những kẻ phản dân, hại nước, “rước voi về dày mả tổ”. Nếu không có những Người Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam dũng cảm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, nếu không có những chiến thắng Vạn Tường, Ba Gia, Ấp Bắc, nếu không có những cuộc tiến công và nổi dậy mạnh mẽ của nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam, nòng cốt là Quân Giải phóng miền Nam đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai, không có Chiến thắng Mậu Thân 1968, Thành cổ Quảng Trị 1972 và Điện Biên Phủ trên không… thì làm sao có thể đánh đuổi được quân viễn chinh Mỹ xâm lược. Thực chất là quân đội Hoa Kỳ xâm lược đã bị đánh tơi bời và thua trận trên chiến trường miền Nam, cũng như “thua trận” trên chính trường nước Mỹ và thế giới, đã buộc phải tìm cách tháo chạy khỏi Việt Nam bằng con đường “rút lui trong danh dự” mà những Người Cộng sản Việt Nam vạch sẵn cho nhờ vào Hiệp định Paris 1973. Người Mỹ tháo chạy khỏi miền Nam Việt Nam cũng còn vì họ thấy không thể hợp tác được với cái chế độ phát xít, tận diệt ngay cả chính đồng bào ruột thịt mình của chính quyền Ngô Đình Diệm và các chính phủ Việt Nam Cộng hòa tiếp theo đang bị cả thế giới lên án lúc đó… Đấy là sự thật lịch sử dân tộc Việt Nam trong thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Do vậy, xuyên tạc lịch sử dân tộc luôn là bản chất của những kẻ thù địch với nhân dân.

Ba là, xuyên tạc niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử cũng cho thấy, hầu hết nhân dân Việt Nam đến với Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là bằng tinh thần yêu nước, không chịu cảnh áp bức, đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc và tàn dư phong kiến, địa chủ phản động và bè lũ tay sai. Nhưng tinh thần yêu nước chân chính của nhân dân ta thực sự chỉ có ý nghĩa và tác dụng thực sự khi được định hướng và lãnh đạo của Đảng Cộng sản – Tổ chức và những con người không chỉ lấy mục tiêu, lý tưởng giải phóng giai cấp, giải phóng con người mà còn lấy mục tiêu giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Chính những mục tiêu của đất nước, dân tộc, trước hết là của nhân dân, được dẫn dắt bằng đường lối, quan điểm, lập trường của những Người Cộng sản Việt Nam đã trở thành hiện thực tươi sáng như ngày nay. Niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm tin tuyệt đối đã được tôi luyện và thử thách trong cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới, tiến lên xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh hiện nay. Mục tiêu, lý tưởng của nhân dân ta là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó cũng là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Sự xuyên tạc, kích động nhân dân “chỉ yêu nước thay vì yêu Đảng”, xúi bẩy “người Việt dứt bỏ đi chữ Cộng” theo những loại người như ông nói là xúc phạm niềm tin của nhân dân và của dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Chỉ có khi nào trên thế giới này không còn những loại người vu khống và kích động đểu giả như ông, chỉ có khi nào thế giới này không còn sự áp bức, bóc lột người lao động, cùng âm mưu xâm lược và thù hận giai cấp, dân tộc thì nhân dân Việt Nam mới thật sự hạnh phúc, mới có một chế độ xã hội tốt đẹp, tươi sáng hơn nữa – chế độ cộng sản chủ nghĩa./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

8 thoughts on “Sự sai trái, ngang ngược của bọn người chống Đảng Cộng sản Việt Nam

 • 17 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:17 chiều
  Permalink

  “Phiếm luận về hai chữ Cộng sản” thực chất chỉ là việc làm “chọc gậy bánh xe” của một số kẻ cơ hội, nhằm hà hơi, tiếp sức cho các thế lực thù địch, phản động mà mục tiêu chính của chúng là phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Lịch sử hơn 80 năm qua đã chứng minh: Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo toàn thể dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn để giành lấy độc lập tự do từ tay đế quốc, phong kiến; là chính đảng duy nhất lãnh đạo toàn thể dân tộc bảo vệ được bờ cõi biên cương cả hai đầu đất nước; là chính đảng duy nhất lãnh đạo toàn thể dân tộc làm nên sức mạnh Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Không chỉ nhân dân Việt Nam mà nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đều thấy rõ công lao, vai trò to lớn của những người Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua, điều mà bọn “Việt gian” bán nước, hại dân vẫn ngày đêm hằm hè chống phá!

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2015 at 3:19 chiều
  Permalink

  Xuyên tạc, phủ nhận lịch sử là những thủ đoạn thường thấy của các thế lực thù địch chống phá đất nước ta. Với âm mưu này chúng đang tich cực hướng tới những thế hệ trẻ ở Việt Nam – thế hệ được sinh ra và lớn lên trong hòa bình – nhằm gây mất niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước đối với xã hội; gây mất ổn định trong xã hội. Nhân cơ hội đó các thế lực thù địch và bọn cơ hội phản động lái đất nước ta đi vào quỹ đạo theo ý đồ của chúng. Tuy nhiên, hơn 85 năm qua, ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng ta giương cao đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm tin tuyệt đối đã được tôi luyện và thử thách trong cuộc trường chinh đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới, tiến lên xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh hiện nay.

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2015 at 9:57 chiều
  Permalink

  Lời lẽ xuyên tạc, bóp méo sự thật và chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam của những kẻ “bất nhân, bất nghĩa, vô học thức” không hiểu biết gì về Đảng Công sản mà lại dám bàn về “Công sản” thì thật là đáng xấu hổ thay; mọi người chúng ta ai cũng hiểu nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta tiến hành công cuộc kháng chiến, kiến quốc trong hơn 70 năm qua thì làm sao chúng ta có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay, trong đó có gia đình và bản thân những kẻ đang bàn về hai chữ “Cộng sản” nói trên; thật là nực cười cho những kẻ “theo chó vuốt đuôi”.

  Reply
 • 17 Tháng Mười Hai, 2015 at 11:07 chiều
  Permalink

  thực ra tự hắn đã gọi bài viết của mình chỉ là dạng “phiếm luận” thôi, cái mà bọn đầu đường xó chợ, vô công dồi nghề suốt ngày ngồi trà vặt bàn chuyện trên trời. bởi thực chất hắn cũng chẳng hiểu người cộng sản là như thế nào nên cuối cùng chỉ bàn “về hai chữ Cộng sản”. thật đúng như câu chuyện hồn ma dưới địa ngục đang thi nhau tả cảnh thiên đàng ra sao. thử hỏi có ai thèm tin cái “phiếm luận” của bộn ác ma này không.

  Reply
 • 22 Tháng Mười Hai, 2015 at 11:32 chiều
  Permalink

  Cộng sản, một giá trị vĩnh hằng mà toàn nhân loại đang hướng tới. Không nhận mình là cộng sản, bởi vì trong thâm tâm họ nghĩ rằng, khi mà đất nước đang bị những kẻ tàn bạo ngày đêm trút hàng vạn tấn bom, đạn xuống đầu những người dân vô tội, khi mà đất nước đang bị chia cắt thì làm sao họ xứng đáng với giá trị đó được. Nhưng, họ đã và đang phấn đấu cho một lý tưởng cao đẹp và vĩnh hằng, đó là lý tưởng cộng sản, ở đó con người được phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực

  Reply
 • 30 Tháng Mười Hai, 2015 at 10:46 sáng
  Permalink

  Dân gian có câu: Biết thì thưa thớt, mà không biết thì ôm cột mà nghe. Đó là thái độ của những người ham học hỏi, cầu tiến bồ, thể hiện là người ứng xử có văn hóa. Thế nhưng hiện nay, có một số kẻ không biết rõ về sự thật, “nghe hông nồi trõ” lại cũng dám bàn luận về vấn đề đó, nhất là những sự kiện lịch sử với mục đích xấu xa là hại dân hại nước. Điều này chứng tỏ chỉ có những kẻ vô văn hóa, bất nhân thì mới liều mình làm những việc mà đất không dung, trời không tha như vậy.

  Reply
 • 2 Tháng Tám, 2016 at 9:25 chiều
  Permalink

  Với Việt Nam, tôi không bao giờ tin tưởng thông tin bên trong, từ Việt Nam, đặc biệt là về Chính trị. Vì sao? Vì tư tưởng của Đảng cộng sản làm tôi thấy cái đảng này rất đúng với cụm từ “Vô liên sỉ” và vì thế sẽ chẳng từ một thủ đoạn xấu xa nào nhằm đạt được mục đích nó đề ra. Mục đích tốt không bao giờ biện minh được bằng một hành động xấu cả.
  Với chế độ kiểm soát thông tin, chỉnh sửa lịch sử thì người học không bao giờ nên tin. Bao nhiêu thông tin bên ngoài, nhiều chiều thì không được khuyến khích biết thêm, trong khi đó các nước tân tiến bên ngoài phát triển thì chẳng lẽ hệ thống thông tin lại không chính xác bằng Việt Nam? Thật nực cười. Hãy tìm hiểu thông tin cho kỹ, nhiều chiều, có hình ảnh, tài liệu được biết bao nhiêu nhà báo ghi lại thời chiến tranh Việt Nam ở miền Nam nước Việt, thì sẽ biết sự khủng bố mà Bắc Việt gieo rắc cho Nam Việt. Không phải Miền Nam bị Mĩ – Nguỵ đàn áp, mà chính người cộng sản ngầm tại miền Nam ra tay. Các bạn hãy thôi cái giọng điệu bảo rằng người khác xuyên tạc này nọ. Mà hãy đi ra ngoài mà đọc mà hiểu. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, chẳng lẽ nhìn hiện tại mà không nhận thức được quá khứ? Hiện tại luôn phản ánh quá khứ, dù chỉ một phần. Và cha ông cũng có câu: Chọn bạn mà chơi. Vậy chỉ cần xem bạn thân, hay anh em cũng sẽ hiểu về tính cách của một người. Vậy ta cũng có thể so sánh với nước bạn Trung Quốc và Triều Tiên, ta cũng thấy rất nhiều điểm chung, tàn ác, dã man, khủng bố,…. miền bắc việt nam cũng y chang thôi, vì là bạn của nhau mà. Nói chung học là một chuyện, biết là một chuyện, điều quan trọng là bạn nhận ra điều gì từ hiện tại và đúc kết được kiến thức của bạn cái nào là đúng hay sai. Riêng tôi, chế độ cộng sản nên dừng lại được rồi. Vì cộng sản nói mà ít làm được, còn hay đổ lỗi cho nhau, không dám nhận trách nhiệm khi làm sai mà còn hại dân, hại nước. Đây là thói quen từ lúc chiến tranh với miền Nam xảy ra nên tôi cũng chẳng có gì mà ngạc nhiên vì khủng bố miền nam mà miền bắc không dám công khai nhận trách nhiệm. Tôi nhắc lại, hiện tại phản ánh một phần của quá khứ, đặc biệt là thói quen hiện tại. Vì thế, chẳng có gì làm tôi tin tưởng đảng cộng sản đâu.

  Reply
 • 23 Tháng Một, 2018 at 12:11 sáng
  Permalink

  Cộng sản thì thế giới này ai cũng không ưa và lịch sử đã có rất nhiều lần chứng minh sự khốn nạn của nó. Cứ tự hỏi mình tại sao các quốc gia giàu mạnh nhất lại thuộc về hệ thống chính trị đa đảng và cộng sản chằng được thấy ở đâu cả.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.