Sự thật của âm mưu đòi thành lập “nghiệp đoàn độc lập” của đám “rận chủ”

Không từ bỏ bất cứ một âm mưu, hành động nào chống phá cách mạng nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội. Đám “rận chủ” đã và đang đưa ra nhiều chiêu bài chống phá. Một trong những chiêu bài của chúng là đòi thành lập cái gọi là “nghiệp đoàn độc lập”. Vậy, mục đích của chúng ở đây là gì?

Gần đây, trên các trang mạng phản động đám “rận chủ” đã và đang lợi dụng quá trình Việt Nam đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và quá trình nước ta hội nhập quốc tế, thực hiện các cam kết Cộng đồng ASEAN, luôn tích cực, kêu gào, rêu rao nằng nặc đòi thành lập cái gọi là “nghiệp đoàn độc lập” với những lý do rất vô lý và xảo quyệt.

Với giọng điệu dối trá và lừa lọc, chúng cho rằng: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản và kể từ khi ra đời năm 1946 đến nay chỉ giữ vai trò thay mặt Đảng để kiềm tỏa người công nhân chứ không tranh đấu cho quyền lợi của người công nhân”. Và, nếu người công nhân không có quyền thành lập nghiệp đoàn, không được ai bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thì họ vẫn là những người nô lệ… vv và vv. Trên mạng xã hội facebook đang có những hội, nhóm thường xuyên đưa đường dẫn những bài báo về các vụ việc mâu thuẫn giữa công nhân và doanh nghiệp, các vụ việc tiêu cực liên quan đến người lao động hay những thông tin một chiều, tiêu cực về tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam… Kèm theo đó là các bình luận, đánh giá thiếu khách quan, trung thực, xuyên tạc tình hình, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo, điều hành đất nước của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với người lao động.

Âm mưu đòi thành lập “nghiệp đoàn độc lập” của đám “rận chủ” không phải vì quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, mà nhằm mục đích chống Đảng, Nhà nước ta, được ngụy tạo dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”.  Chúng cố tình bỏ qua một sự thật không thể phủ nhận là Hiệp định TPP mà Việt Nam đang nỗ lực đàm phán cũng chính là vì quyền lợi của người lao động và trên hết là lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam. Chúng ta thấy được sự xuyên tạc, dối trá một cách trắng trợn của chúng khi đòi thành lập “nghiệp đoàn độc lập” và phủ nhận vai trò của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam bởi một số lý do sau:

Thứ nhất, Công đoàn Việt Nam là đại diện, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp công nhân Việt Nam. Công đoàn Việt Nam đã và đang thực hiện tốt các chức năng như đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tổ chức công đoàn các cấp tham gia thực hiện các chính sách, pháp luật lao động, đại diện bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động. Tổng Liên đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các chính sách thiết thực đối với công nhân, viên chức, người lao động; tích cực tham gia với chính quyền các cấp, các ngành về quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo tại khu công nghiệp; chính sách ưu đãi , hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động … Công đoàn cơ sở đã chủ động tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại các doanh nghiệp

Thứ hai, tham gia TPP các tiêu chuẩn lao động phải dựa vào các nguyên tắc cơ bản đã nêu trong tuyên bố của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) năm 1998 mà Việt Nam là thành viên.

 Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) là cơ quan của Liên Hiệp Quốc hoạt động trong lĩnh vực tạo cơ hội cho phụ nữ và nam giới có được việc làm bền vững và hiệu quả trong điều kiện tự do, bình đẳng, an toàn và nhân phẩm được tôn trọng. Mục tiêu hoạt động của tổ chức là xúc tiến các quyền tại nơi làm việc, khuyến khích các cơ hội về việc làm bền vững, tăng cường bảo trợ xã hội và đẩy mạnh đối thoại xã hội về các vấn đề có liên quan tại nơi làm việc. Các mục tiêu này được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc chủ chốt của Chương trình Việc làm Bền vững của ILO, lồng ghép các hoạt động của ILO phát triển kinh tế – xã hội ở cấp quốc tế, cấp vùng, cấp địa phương và cấp quốc gia.

Như vậy, nói là có sự ép buộc hay áp đặt ở đây là không hợp lý vì Việt Nam cũng là một thành viên của ILO và đang nỗ lực thực thi các cam kết dựa trên nguyên tắc của ILO, đằng sau đó là quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Những cam kết quốc tế dựa trên nguyên tắc của ILO, rõ ràng về tổng thể là phù hợp với con đường và cách thức mà Việt Nam bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Thậm chí Việt Nam đang áp dụng một mô hình tiên phong, gương mẫu khi bảo vệ quyền công nhân qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Những kẻ xuyên tạc, chống phá xung quanh vấn đề công đoàn độc lập trong đàm phán TPP đã cố tình không hiểu nguyên tắc cơ bản trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, là độc lập, tự chủ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi trong quan hệ quốc tế. Không một ai, một thế lực nào có thể ép buộc Việt Nam hành động đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc.

Do đó, cái gọi là thành lập “nghiệp đoàn độc lập”, “công đoàn độc lập” chỉ là những toan tính, mưu đồ chính trị, cũng như là vỏ bọc để đám “rận chủ” tiến hành các hoạt động, phá hoại quá trình Việt Nam thực hiện các cam kết TPP và cộng đồng ASEAN. Mục đích xa hơn của chúng là sử dụng cái gọi là “nghiệp đoàn độc lập”, “công đoàn độc lập” này để thành lập nên một “tổ chức chính trị” đối lập, tiến tới phủ nhận vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, dẫn tới đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Vì vậy, chúng ta phải cảnh giác, đấu tranh đập tan âm mưu đen tối, xảo quyệt, phản động của đám “rận chủ” này.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.