Sự thật của những luận điệu “Quân đội không nên làm kinh tế”!

Vừa qua, lợi dụng Hội nghị Trung ương 5 ra Nghị quyết về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”,… một số trang mạng xã hội đã liên tiếp đăng tải những bài viết xuyên tạc, phủ nhận về vai trò của quân đội tham gia vào hoạt động kinh tế, đưa ra những luận điệu dưới dạng mật mờ như: “quân đội làm kinh tế – phúc và họa”, để hướng lái dư luận theo quan điểm sai trái rằng: “quân đội không nên làm kinh tế”.

Vậy bản chất của luận điệu sai trái này là gì? Có thể nhận thấy trên một số vấn đề cơ bản sau đây:

Một là, họ phủ nhận vai trò của quân đội trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội. Trong hầu hết các bài viết, họ đã tuyệt đối hóa chức năng đội quân chiến đấu của một số quân đội trên thế giới để phủ nhận chức năng đội quân lao động sản xuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, lao động tăng gia sản xuất đã trở thành một nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, góp phần tạo nên bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của quân đội. Hơn 70 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tích cực tham gia làm kinh tế, đóng góp vào ngân sách Nhà nước; góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp quân đội đã trở thành tập đoàn kinh tế hùng mạnh, đứng vững trong cơ chế thị trường, vươn ra khu vực và thế giới. Không thể lợi dụng những hạn chế, mặt trái, các hoạt động không hiệu quả của một số doanh nghiệp quân đội có chức năng kinh tế đơn thuần, không gắn với quốc phòng để xuyên tạc, quy chụp, nói xấu bản chất chính trị, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta.

Hai là, họ hướng lái dư luận và xã hội tước bỏ chức năng đội quân lao động sản xuất của quân đội. Đây là mục tiêu chính trị trước mắt của chúng nhằm làm suy yếu nguồn tài chính của quân đội có được trong hoạt động kinh tế vì mục tiêu quốc phòng. Từ việc tuyệt đối hóa chức năng đội quân chiến đấu của quân đội để rồi tư biện, viện dẫn những tài liệu lịch sử không chính xác, bịa đặt và đi đến phủ nhận chức năng, nhiệm vụ đội quân lao động sản xuất của quân đội – Một thủ đoạn rất nguy hiểm mà các thế lực thù địch mong muốn đạt được trong âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, phi chính trị hóa quân đội, làm suy yếu quân đội ta.

Trên thực tế, không có quân đội nào trên thế giới chỉ thực hiện chức năng chiến đấu đơn thuần. Hầu hết các đội quân viễn chinh, xâm lược trước kia và hiện nay luôn gắn liền với hoạt động quân sự, chiến đấu là nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu kinh tế. Một bộ phận quân đội của các nước trên thế giới trước kia và hiện nay đều sử dụng đội quân đánh thuê. Đánh thuê cũng là một hoạt động, một động cơ để làm kinh tế bằng sự lợi nhuận có được từ sự tước đoạt kinh tế của các dân tộc khác. Hiện nay, một số quân đội các nước tư bản thực hiện các chiến dịch quân sự, hoạt động quân sự cũng đều dựa vào các hợp đồng kinh tế. Còn tiền thì họ còn chiến đấu, hết tiền, hết hợp đồng kinh tế thì các đội quân đó không chiến đấu nữa. Có những quân đội hung hăng tiến công các nước khác chỉ nhằm tỏ rõ tính ưu việt, quảng cáo các vũ khí trang bị hiện đại, lôi kéo, kích động các nước khác chạy đua vũ trang, thực hiện các hợp đồng kinh tế, mua sắm vũ khí trang bị. Trái lại, Quân đội nhân dân Việt Nam, – quân đội của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, thực hiện chức năng nhiệm vụ lao động sản xuất là để tự lực, tự cường, tăng cường, củng cố sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, thì không có lẽ gì lại không thực hiện nhiệm vụ lao động sản xuất và làm kinh tế.

Ba là, họ tìm cách triệt tiêu các tiềm lực kinh tế, chính trị và quân sự của quân đội khi quân đội tham gia vào hoạt động kinh tế. Đây là âm mưu nham hiểm của các thế lực thù địch hòng làm suy yếu và sụp đổ hoàn toàn công cụ bạo lực vũ trang của Đảng, Nhà nước, nhân dân và sức mạnh quân sự quốc phòng của Tổ quốc. Không muốn cho quân đội làm kinh tế không chỉ là mưu đồ làm suy yếu tiềm lực kinh tế quân sự của Nhà nước, mà còn làm ảnh hướng đến tiềm lực chính trị – quân sự của quân đội và quốc gia. Với bản chất chính trị và truyền thống tốt đẹp của mình, việc Quân đội nhân dân Việt Nam làm kinh tế không phải vì kinh tế thuần túy mà vì sự nghiệp quốc phòng. Thông qua làm kinh tế mà quân đội làm chủ các quy trình sản xuất vũ khí và công nghệ quốc phòng hiện đại, nâng cao khả năng tự chủ, tự lực về vũ khí, trang bị, sẵn sàng cho công cuộc quốc phòng. Thông qua làm kinh tế mà quân đội gắn bó, đoàn kết với nhân dân, tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối và chính sách quốc phòng toàn dân. Thông qua làm kinh tế của quân đội mà những địa bàn chiến lược của Tổ quốc được bày đặt và xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc; những công trình quốc phòng, phòng thủ trọng yếu được bảo mật chặt chẽ, giữ gìn an ninh, bí mật quốc gia, bảo đảm cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc không bị động bất ngờ.

Giai đoạn hiện nay, tư tưởng xây dựng quân đội theo hình thức kinh tế kết hợp quốc phòng đang chứng tỏ được tính đúng đắn, ưu việt của nó. Điều cần thiết lúc này là tìm ra những giải pháp để các đơn vị trong toàn quân thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ xây dựng kinh tế, phù hợp với đặc điểm của mình. Rõ ràng, vấn đề cơ bản là phân định những doanh nghiệp nào của quân đội có chức năng kinh tế đơn thuần trùng với các chức năng khác của các doanh nghiệp nhà nước thì cơ cấu, bố trí lại hoặc chuyển giao cho nhà nước quản lý. Còn doanh nghiệp quân đội nào có chức năng quốc phòng thì phải tăng cường củng cố, mở rộng và phát huy hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay…

Như vậy, các quan điểm phủ nhận quân đội làm kinh tế là hoàn toàn sai lầm, với dụng ý xấu, làm suy yếu quân đội, không vì sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cần phải lên án, phê phán và bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Sự thật của những luận điệu “Quân đội không nên làm kinh tế”!

 • 3 Tháng Bảy, 2017 at 9:15 sáng
  Permalink

  PHÁT TRIỂN KINH TẾ LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHỨC NĂNG CỦA QUÂN ĐỘI TA, THỰC TIỄN QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI ĐÃ KHẲNG ĐỊNH TÍNH ĐÚNG ĐẮN CỦA NÓ VÀ ĐÂY CŨNG LÀ NÉT ĐẶC THÙ CỦA QUÂN ĐỘI CÁCH MẠNG, KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHONG LUÔN KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  Reply
 • 12 Tháng Bảy, 2017 at 7:29 sáng
  Permalink

  THỰC TÚC THÌ BÌNH CƯỜNG, CHA ÔNG TA ĐÃ DẠY. ĐÂY LÀ NÉT KHÁC BIỆT VỀ BẢN CHẤT CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI CÁC QUÂN ĐỘI KHÁC./.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.