Sự thật về những lời bịa đặt, vu cáo của Hà Sỹ Phu

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, các phần tử phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước luôn coi việc chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam là một trọng điểm. Chúng luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, hạ thấp và đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Mới đây, trên trang mạng boxitvn.net, Hà Sỹ Phu có bài viết: “Thoát Trung là con đường mà Nhà nước và Nhân dân phải cùng làm”. Bằng những lời lẽ xuyên tạc, phản động, Y đã trắng trợn xuyên tạc mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thâm độc hơn, lợi dụng điều đó Y đã xuyên tạc chống phá chế độ, đòi đã nguyên, đa đảng: “…muốn thoát Trung tận gốc, để muôn đời thanh thản, chẳng có gì khác hơn là thoát ly khỏi chế độ cũ”, “…trở về thành một đảng trong xã hội dân chủ đa nguyên”. Sự thật đây là những lời bịa đặt, vu cáo trắng trợn, lộ liễu của Hà Sỹ Phu bởi:

Một là, thực chất những luận điệu hô hào, cổ súy đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập không có mục đích gì khác là muốn hạ thấp và đi tới phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Luận điểm “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” là luận điểm mang nặng tính chất mị dân, rất dễ tạo ra sự ngộ nhận, mơ hồ và dao động về tư tưởng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, gây mất ổn định về chính trị – xã hội, làm gia tăng các mâu thuẫn và xung đột xã hội, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Và nếu cứ nghe, tin theo “lời khuyên” của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị để thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, thì chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ đứng trước nguy cơ bị tan rã, chẳng những người dân không được hưởng tự do dân chủ, mà đất nước cũng rơi vào cảnh “huynh đệ tương tàn”, rối loạn, khủng hoảng, đình trệ, không phát triển được. Điều này đã diễn ra ở không ít các quốc gia Trung Đông.

Hai là, thực hiện chế độ nhất nguyên chính trị, một Đảng Cộng sản Việt Nam duy nhất lãnh đạo xã hội Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử cách mạng Việt Nam và của chính nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là hoàn toàn hợp quy luật, phản ánh những điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan đã chín muồi trong quá trình vận động của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn cho thấy, khác với tình hình của nhiều nước trên thế giới, ở Việt Nam, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Điều đó không phải là do mong muốn chủ quan của Đảng, mà chính là sự giao phó của lịch sử, của cách mạng Việt Nam. Thực tế gần 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn, giao phó của lịch sử, sự tin cậy của nhân dân. Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; lãnh đạo nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình thấp, hiện đang thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong đó đáng chú ý, kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành, phát triển. Chính trị – xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa – xã hội có bước phát triển. Bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, mặc dù đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau song mục đích không thể che đậy của Hà Sỹ Phu là xuyên tạc, kích động gây chia rẽ giữa Đảng với nhân dân mà thực chất là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Bởi vậy, mỗi chúng ta phải hết sức cảnh giác, kiên quyết vạch trần và đấu tranh làm thất bại âm mưu đen tối đó của Hà Sỹ Phu và các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Sự thật về những lời bịa đặt, vu cáo của Hà Sỹ Phu

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.