SỰ XUYÊN TẠC, BỊA ĐẶT CỦA PHẠM TRẦN

Trên trang Danlambao, Phạm Trần đã đăng bài với tựa đề Dân chủ một chiều là ngu dân. Vẫn bằng thủ đoạn quen thuộc, “ngựa quen đường cũ” sau khi trích dẫn một số đoạn trong nội dung bài viết trên Tạp chí Cộng sản, Phạm Trần nêu câu hỏi: “Tuy nói là “của dân, do dân và vì dân” mà lại do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý có vớ vẩn không?” và Y tự trả lời: “Xin đáp ngay cho khỏi mất thời gian vàng bạc của độc giả: đó là của Đảng, do Đảng và vì Đảng”, chấm hết”.

Không chỉ bịa đặt, xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ của dân, do dân, vì dân và vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền… Phạm Trần còn trắng trợn xuyên tạc sự thật lịch sử về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta (1954-1975). Không chỉ người dân Việt Nam mà cả nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới đều công nhận sự thực lịch sử: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1954) của nhân dân ta, thực hiện Hiệp định Geneve về lập lại hòa bình ở Việt Nam, đất nước ta tạm thời chia thành hai miền Bắc, Nam. Song với mưu đồ chia cắt vĩnh viễn đất nước ta, thực dân Pháp được sự hà hơi, tiếp sức của đế quốc Mỹ đã dựng lên chính quyền tay sai với tên gọi Chính phủ Quốc gia Việt Nam do Vua Bảo Đại làm Quốc trưởng. Đến năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã tổ chức trưng cầu dân ý đổi tên thành Việt Nam Cộng hòa do Ngô Đình Diệm là Tổng thống đầu tiên. Với sự trợ giúp tiền của, vũ khí trang bị quân sự của đế quốc Mỹ, chính quyền tai sai Ngô Đình Diệm ra sức phá hoại Hiệp định Geneve, tiếp tay cho đế quốc ngoại bang thực hiện mưu đồ chia cắt vĩnh viễn đất nước ta.

Ở miền Nam, Chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ra sức thực thi luật tố cộng, diệt cộng, dồn dân vào ấp chiến lược và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để đàn áp, khủng bố phong trào đấu tranh đòi thống nhất đất nước, dìm phong trào cách mạng của Nhân dân miền Nam trong “biển máu”… Không chỉ trợ giúp chính quyền Việt Nam Cộng hòa tiền của, vũ khí trang bị quân sự hiện đại, đề quốc Mỹ đã đem quân xâm lược miền Nam, tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, chúng đã sử dụng không quân, hải quan thả hàng triệu tấn bom, đạn, bắn phá miền Bắc, quyết tâm “đưa Bắc Việt trở về thời kỳ đồ đá”… Nhân dân hai miền Nam, Bắc chịu đựng chiến tranh tàn khốc, vô vàn khó khăn, hy sinh, gian khổ do đế quốc Mỹ và tay sai gây ra…

 Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không cam chịu nô lệ, “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và thực hiện chân lý: “Đất nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một”… Nhân dân ta ở cả hai miền Nam, Bắc nhất tề đứng lên đánh đuổi đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai bán nước… Sau 20 năm trường kỳ đấu tranh gian khổ, hàng triệu cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân ta đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, anh dũng chiến đấu, hy sinh để đến năm 1975 đất nước ta hoàn toàn được độc lập, Tổ quốc ta hoàn toàn thống nhất, nhân dân hai miền Nam, Bắc sum họp một nhà…

Sự thực sau hơn 46 năm từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, nhân dân ta mới thực sự có cuộc sống hòa bình, ấm no, tự do và hạnh phúc. Đất nước ta ngày càng thịnh vượng, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và không ngừng nâng cao. Những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 35 năm đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của nhân dân ta được các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới tôn vinh, ghi nhận… Có được cuộc sống tốt đẹp như ngày nay, tất cả các tầng lớp nhân dân Việt Nam luôn nghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh đã đem lại…

Vậy mà, chỉ vì lòng thâm thù những người Cộng sản mà Phạm Trần đã đổi trắng thay đen, Y đã coi đế quốc xâm lược nước ta và bọn tay là “bạn bè, chính nghĩa” và Y đồng lõa với âm mưu của chúng muốn vĩnh viễn chia cắt đất nước ta làm hai miền… Phạm Trần thật táng tận lương tâm khi cho rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của nhân dân ta là “cuộc nội chiến, nồi da xáo thịt”, những cán bộ, chiến sĩ miền Bắc tham gia chiến đấu ở các chiến trường miền Nam để thống nhất đất nước là những người đi xâm lăng…

Tôi đã đọc khá nhiều bài viết của Phạm Trần và thấy rằng mọi sự ngu si của Y không bắt nguồn từ kiến thức hiểu biết thấp, mà chủ yếu và trước hết là bắt nguồn từ sự thâm thù của Y đối với những người cộng sản. Vì vậy, Y đã ra sức đổ tất cả tội lỗi cho những người cộng sản và phủ nhận tất cả những công lao, đóng góp, hy sinh của những người cộng sản với dân tộc và đất nước… Vì vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác, vạch trần và đấu tranh bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, bịa đặt nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.