Sự xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống

Vừa qua ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đăng tải bài viết “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam” chỉ rõ những lợi ích và tác động tiêu cực của truyền thông xã hội. Ông Thưởng chỉ rõ:Cũng như các quốc gia khác trên toàn cầu, Việt Nam đang khai thác và phát huy những đặc tính ưu việt của truyền thông xã hội, đồng thời, cũng đang phải đối mặt với những tác động tiêu cực khó kiểm soát từ dạng thức truyền thông mới này”.

Thế nhưng những phần tử cơ hội, biến chất như Nguyễn Đình Cống và một số người khác lại cho rằng, bài báo chỉ nhấn mạnh đến mặt tiêu cực của mạng xã hội, đó là, “báo hiệu sự đàn áp khốc liệt thế giới mạng ở Việt Nam trong những ngày sắp tới”. Đồng thời bình luận ác ý cho rằng, Đảng và Nhà nước muốn “bịt miệng sự thật” và đổ tội cho truyền thông xã hội. Đó là một sự suy diễn, quy chụp thiếu căn cứ của Nguyễn Đình Cống.

Để tiếp cận lợi ích và tác động tiêu cực của mạng xã hội, cần thấy rõ rằng, mạng xã hội về bản chất được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật, công nghệ với những tiện ích mà nó mang lại cho xã hội và con người trong quá trình sử dụng. Do vậy, đối với truyền thông xã hội mặt tích cực hay mặt tiêu cực mà nó mang lại phụ thuộc vào ý thức của người sử dụng nó. Điều đó cho thấy những kẻ thoái hóa, biến chất như Nguyễn Đình Cống chính là một trong những kẻ đã “góp phần” tạo ra những tác động tiêu cực của mạng xã hội, đó là lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cần nói thêm rằng, ông Cống sinh ra và lớn lên dưới mái trường của chế độ xã hội chủ nghĩa. Mặc dù trong những năm đất nước còn khó khăn, nhưng Đảng, Nhà nước vẫn tạo điều kiện cho ông đi học và nhờ đó ông đã đạt được cả chức danh GS. Vậy mà khi tuổi đã xế chiều, vinh quang, học vấn, sự nghiệp đã đủ, thì ông quay ra phản bội lại chính chế độ đã cho ông tất cả những gì mà ông có được. Không những thế, ông Cống còn bộc lộ cái nhìn thiển cận về nhiều mặt. Đơn cử như chủ nghĩa Mác – Lênin – hệ thống các quan điểm lý luận và phương pháp khoa học được coi là đỉnh cao thành tựu trí tuệ và tinh hoa văn hoá mà nhân loại tiến bộ đang hướng tới. Ấy vậy mà, một người đã có học hàm Giáo sư lại nói rằng, đó là “độc hại”, “tai họa” khi vận dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin.

Cần khẳng định với ông Cống rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, đó là nguyện vọng, là mong muốn của nhân dân Việt Nam, không có lý do nào phải từ bỏ điều đó. Chính sự trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể Việt Nam, sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng được cộng đồng thế giới thừa nhận và đánh giá cao. Điều này minh chứng rõ cho những giá trị không thể phủ nhận của chủ nghĩa Mác – Lênin và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Do vậy, sự xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống sau bài viết của ông Võ Văn Thưởng càng bộc lộ rõ ý đồ chống phá Đảng, Nhà nước bằng việc lợi dụng mạng xã hội của Y. Chúng ta hãy tỉnh táo, sáng suốt trong sử dụng mạng xã hội với mục đích đúng đắn, và cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa trên mạng xã hội của những kẻ như Nguyễn Đình Cống./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Sự xuyên tạc của Nguyễn Đình Cống

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.