SỰ XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN CỦA PHẠM TRẦN

Vừa qua trên trang “Doithoaionline”, Phạm Trần tán phát bài viết có tít đề: TẠI SAO TRÍ THỨC VIỆT KIỀU KHÔNG VỀ GIÚP VIỆT NAM? Bằng thái độ hằn học, thâm thù cùng giọng điệu xuyên tạc hết sức trắng trợn: “Lý do Việt Nam chậm tiến và lạc hậu hơn các nước láng giềng vì đảng CSVN chỉ muốn chỉ huy trí thức, thay vì hợp tác”. Lý do trí thức hải ngoại không về giúp Việt Nam là vì “bị trù dập và đàn áp liên tục”; là do “tình trạng tham nhũng tràn lan trong Chính quyền và trong đảng” và do “chủ trương chính sách của Đảng CSVN tiếp tục chai lỳ kiên định thứ Chủ nghĩa đã lỗi thời” ...  Không khó để nhận ra mục đích đen tối của Phạm Trần, thực chất đây là luận điệu xuyên tạc nhằm kích động, gây mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền, tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm tập hợp và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trước hết, là sự ra đời của Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị Về công tác đối với người việt nam ở nước ngoài. Theo đó, ngày 19/5/2015, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học và công nghệ Việt Nam có trình độ chuyên môn cao ở trong nước và ngoài nước, nhất là các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học có khả năng chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng”[1]. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục đề ra nhiệm vụ “có chính sách thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”[2]. Ngày 06/8/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước… Như vậy, có thể khẳng định, những chủ trương, quan điểm của Đảng về thu hút, tập hợp và phát huy tiềm năng đội ngũ trí thức người Việt Nam ở nước ngoài là khá toàn diện.

Những năm qua, nhiều trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đã có đóng góp xứng đáng, thiết thực đối với sự phát triển của đất nước. Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, mỗi năm bình quân có khoảng “300 lượt trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, tham gia các chương trình hợp tác nghiên cứu và triển khai khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, phần lớn theo hình thức công tác ngắn ngày, chủ yếu là dự hội nghị, hội thảo, giảng dạy, triển khai các dự án hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực”[3]. Trong đó có những trí thức tên tuổi như: Giáo sư Trần Thanh Vân (Pháp); Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên – kiều bào Mỹ (ngành Viễn thông); Giaos sư, Tiến sĩ Võ Văn Tới – kiều bào Mỹ (ngành Hàng không); Giaos sư Trương Nguyện Thành – kiều bào Mỹ; Giaos sư Nguyễn Đăng Hưng…

Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đã đánh giá: “Dù ở bất cứ nơi đâu, đồng bào ta vẫn luôn hướng về Tổ quốc, gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Với cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, niềm tin của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng ngày càng được củng cố”[4].

Đó là sự thật hiển nhiên và là minh chứng hùng hồn mà Phạm Trần có cố tình xuyên tạc trắng trợn cũng không thể phủ nhận. Việt Nam rất rất cần những người hiền tài, trong đó có những trí thức Việt kiều về đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Tuy nhiên, sẽ không và không bao giờ cần những kẻ “lưu manh, giả danh trí thức”, “ăn cháo, đá bát”, phản dân, hại nước như: Phạm Trần, Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ, Ngô Bảo Châu … chỉ vì mấy đồng đô la bẩn mà Phạm Trần và những kẻ cùng hội, cùng thuyền bán rẻ lương tâm, danh dự. Nghĩ mà đáng thương thay cho Phạm Trần, lẽ ra với cái tuổi gần đất xa trời của ông phải được mọi người tôn trọng, nhưng thử hỏi ông ta có gì ngoài sự nguyền rủa, khinh miệt của những người Việt Nam yêu nước? Biết rõ “bản tính khó dời” của ông, tôi cũng có lời nhắn nhủ rằng: Hãy sám hối và sống cho tử tế, chứ đừng để như Bùi Tín chết trong cô độc, hiu quạnh nơi đất khách, quê người, muốn quay về quê hương cũng đã muộn./.

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr.167

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, tr.171-172

[3] https://www.vietnamplus.vn/lam-the-nao-de-thu-hut-tri-thuc-o-nuoc-ngoai-ve-nuoc/422913.vnp

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Hà Nội.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “SỰ XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN CỦA PHẠM TRẦN

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.