Tạ Dzu có phải là tay sai của các thế lực thù địch?

Tháng 4 năm 2016 trên Vietbao online và một số blog, trong đó có blog danlambao, đăng tải bài viết: “Vấn đề của Đảng Cộng sản hôm nay” của Tạ dzu. Dư luận trong nước rất bất bình với bài viết này. Nhiều độc giả đã viết bài trên mạng bày tỏ ý kiến phê phán, bác bỏ nội dung bài viết của Tạ dzu, trong đó có bài viết của tôi với tiêu đề: “Phải chăng chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao nhất của sự tiến hóa nhân loại” trên blog Nhanvanviet.com. Trong bài viết này tôi đã đưa ra những lý lẽ, cơ sở khoa học bác bỏ những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa xã hội, ca ngợi chủ nghĩa tư bản của Tạ dzu. Đặc biệt, tôi cũng đã vạch trần rõ ý đồ thâm hiểm chống Đảng, Nhà nước ta của Tạ dzu khi đưa ra những luận điệu trong bài viết “Vấn đề của Đảng Cộng sản hôm nay”.

Cho đến ngày 10/4/2017, trên blog danlambao xuất hiện bài viết của Tạ dzu với tiêu đề “Phản biện cộng sản, bổ sung K.Marx”. Trong bài viết này, Tạ dzu đưa ra một số luận điểm nhằm thanh minh, giải thích bài viết “Vấn đề của Đảng Cộng sản hôm nay” của mình và bác bỏ, phê phán ý kiến của một số độc giả phản hồi về bài viết này, trong đó có bài viết “Phải chăng chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao nhất của sự tiến hóa nhân loại” của tôi trên blog Nhanvanviet.com.

Phản bác luận điểm của Tạ dzu phủ nhận chủ nghĩa xã hội, ca ngợi chủ nghĩa tư bản tôi đã đề cập ở bài viết “Phải chăng chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao nhất của sự tiến hóa nhân loại”, trong bài viết này tôi phản bác lại một số luận điểm mà Tạ dzu đưa ra trong bài viết “Phản biện cộng sản, bổ sung K.Marx”.

1. Về luận điểm Tạ dzu cho rằng hơn 40 năm kể từ sau 1975 (thời điểm chấm dứt chiến tranh) Việt Nam vẫn lẹt đẹt đứng hạng chót thế giới, trong khi đó Nhật Bản trong cùng thời gian tương đương đã vươn lên nhất, nhì thế giới. Dựa vào đó y đưa ra luận điệu mang đầy tính kích động: “Ai là người yêu nước mà không cảm thấy nhục nhã, xót xa cho thân phận tụt hậu, bạc nhược Việt Nam dưới chế độ Cộng sản”. Phải chăng Tạ dzu không biết hay cố tình không biết rằng, thiệt hại của Nhật Bản bởi hai quả bom nguyên tử của Mỹ không thể so với thiệt hại, hậu quả mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu bởi hai cuộc chiến tranh do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gây ra. Chỉ tính riêng trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, từ 1965 đến tháng 8/1973,Mỹ đã dùng 7.882.547 tấn bom đạn không quân ở Đông Dương, trong đó khoảng: 3.770.000 tấn ở miền Nam Việt Nam; 937.000 tấn ở miền Bắc Việt Nam. Số bom đạn mà Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam gấp nhiều lần lượng bom thả xuống Đức, Nhật Bản trong thế chiến thứ hai, tương đương với nhiều quả nguyên tử mà Mỹ thả xuống Nhật Bản. Ngoài ra, những thiệt hại về người, tài sản và những hậu quả nặng nề sau chiến tranh đối với Việt Nam là vô cùng lớn.

Tạ dzu đưa Việt Nam so sánh với Nhật Bản còn là sự so sánh khập khiễng. Thời điểm 1975, xét về kinh tế, trình độ khoa học – công nghệ thì Việt Nam còn rất lạc hậu. Trong khi đó, thời điểm sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã là nước tư bản phát triển, có nền kinh tế, trình độ khoa học – công nghệ vào hạng tiên tiến của thế giới; đi trước Việt Nam vài thập kỷ. Ngoài ra, sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản phát triển trong điều kiện hòa bình, trong khi đó Việt Nam không chỉ bị Mỹ và một số đồng minh của Mỹ cô lập, bao vây cấm vận về kinh tế. Đặc biệt, Việt Nam lại phải tiến hành hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả giúp nhân nân Campuchia khỏi họa diệt chủng do Kherme đỏ gây ra. Những điều này chả lẽ Tạ dzu do kém cỏi về tri thức mà không biết hay cố tình không biết?

Trong bài viết Tạ dzu còn cho rằng hiện nay “Việt Nam vẫn lẹt đẹt đứng hạng chót thế giới” là sự xuyên tạc thực tế. Với những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội to lớn sau 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu  nhập trung bình (năm 2016, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.200 USD). Vậy hiện nay Việt Nam đâu phải đứng hạng chót thế giới.

2. Về luận điểm Tạ dzu cho rằng tôi quy kết y là “tên bồi bút tay sai của các thế lực thù địch”, “cam tâm làm tay sai cho các thế lực thù địch phản dân, hại nước” là phản nhân văn, thiếu văn hóa. Có lẽ không cần giải thích thêm thế nào là nhân văn, là văn hóa; thế nào là phản nhân văn, thiếu văn hóa. Sự thật Tạ dzu có phải là “tên bồi bút tay sai của các thế lực thù địch” hay không?

Chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là mũi tiến công đột phá trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Để thực hiện âm mưu này, chúng lập ra một số đài phát thanh, truyền hình, báo, tạp chí, trang mạng, blog,… để tuyên truyền các luận điệu nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc. Phục vụ cho ý đồ này, các thế lực thù địch đã chiêu mộ, mua chuộc, sử dụng những phần tử phản động, suy thoái ở trong và ngoài nước làm bồi bút tay sai. Trong bài viết “Phản biện cộng sản, bổ sung K.Marx”, Tạ dzu thanh minh rằng, y chỉ là người viết độc lập, không có ai trả tiền để làm bồi bút và những luận điểm nêu ra trong bài viết “Vấn đề của Đảng Cộng sản hôm nay” chỉ là sự phản biện Cộng sản, bổ sung K.Marx. Phải chăng Tạ dzu chỉ là người viết độc lập, những luận điểm đưa ra tuyên truyền chỉ nhằm phản biện Cộng sản, bổ sung K.Marx? Xin nói thêm, Tạ dzu không chỉ có bài viết “Vấn đề của Đảng Cộng sản hôm nay” (gồm 3 phần) mà còn có nhiều bài viết khác trên một số trang mạng, như: “Xây dựng dân chủ Việt Nam qua kinh nghiệm Hoa Kỳ” nhằm xuyên tạc chế độ xã hội ở Việt Nam hiện nay trên Báo Tổ quốc (tờ báo mạng chống phá Việt Nam, tôn chỉ, mục đích phản động của nó thể hiện ở khẩu hiệu: Ủng hộ lời kêu gọi giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam của linh mục Nguyễn Văn Lý, được ghi ngay dưới tên báo); “Trả Hồ Chí Minh về cho lịch sử”, nhằm bôi nhọ, phủ nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, trên https://vantuyen.net (đây cũng là một trang Web phản động chống phá Việt Nam),… Ngoài ra, Tạ dzu có nhiều bài viết trên Đàn chim Việt online, quanviet.net, hung-viet.org,… với những nội dung rất phản động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, kích động, gây chia rẽ dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Bộ Luật hình sự hiện hành của Việt Nam quy định những hành vi gây nguy hại cho chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ nhân dân với chính quyền; tuyên truyền thông tin có nội dung xuyên tạc, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân,… là phạm tội hình sự. Do vậy, với những bài viết trên, nói Tạ dzu là tên bồi bút tay sai của các thế lực thù địch là quá nhẹ. Khi y đưa ra và tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây hoang mang, chia rẽ nhân dân thì chiểu theo Bộ Luật hình sự hiện hành của Việt Nam y là tên tội phạm cần phải được đưa ra xét xử.

Có lẽ không phải nói gì thêm, đã quá đủ để cho chúng ta hiểu về động cơ xấu sa của Tạ dzu khi những bài viết, tuyên truyền những luận điệu sai trái nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, đi ngược lại lợi ích, ngyện vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam. Nói cho y biết, những tên tay sai của các thế lực thù địch cũng sẽ bị bánh xe lịch sử của dân tộc nghiền nát như bọn tay sai của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược trước đây mà thôi./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

6 thoughts on “Tạ Dzu có phải là tay sai của các thế lực thù địch?

 • 5 Tháng Năm, 2017 at 8:45 sáng
  Permalink

  Tạ Dzu đích thị là tên bồi bút tay sai của các thế lực thù địch. Vì vài tờ USD lẻ mà Y sẵn sàng ” rước voi về rày mả tổ”… Bà con ta nên cảnh giác và đấu tranh bác bỏ những âm mưu, luận điệu phản động của Y!.

  Reply
 • 9 Tháng Năm, 2017 at 9:36 sáng
  Permalink

  Tạ dzu đúng là tên tay sai bồi bút rồi. Y viết bài trên các trang mạng phản động. Một tên vô sỷ và vô lương tâm, nhận đồng tiền bẩn thỉu để chống Đảng, Nhà nước Việt Nam. Hành động của y không thể chấp nhận!

  Reply
 • 10 Tháng Năm, 2017 at 7:19 sáng
  Permalink

  Đức Trung nói đúng. Tạ Dzu đích thực là tên bồi bút tay sai, nhưng chắc dơ quá, chày cối không dám nhận

  Reply
 • 10 Tháng Năm, 2017 at 7:23 sáng
  Permalink

  Tôi rất đồng tình với Đức Trung. Ta dzu đích thị là tên bồi bút tay sai của các thế lực thù địch. Có lẽ ý thấy ngượng quá, lương tâm cắn dứt lên địch đánh bài lập lờ (chỉ là phản biện CS, bổ sung C.Mác). Những sự thật vẫn là sự thật, y không thể lấy tay che mặt trời. Nói cho y biết, nếu không hối cải, y sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát, thân bại, danh liệt.

  Reply
 • 10 Tháng Năm, 2017 at 10:01 chiều
  Permalink

  Tạ Dzu quả thật chỉ thấy cây mà không thấy rừng. Ông cần thấy rằng ngay cả Mĩ, Nhật hay bất cứ quốc gia phát triển nào cũng đều công nhận sự thay đổi lớn lao theo hướng tích cực của Việt Nam qua 30 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Reply
 • 11 Tháng Năm, 2017 at 2:35 chiều
  Permalink

  Đúng nó rồi, không cần phải hỏi
  “Tra ra thì cũng biết rằng
  Tạ Zu láo nháo là thằng bán tơ’

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.