TÂN PHONG KẺ ĐI NGƯỢC LẠI LỢI ÍCH QUỐC GIA, DÂN TỘC

Vừa qua, trên trang phản động của “Viettan” Tân Phong có bài viết: “Não trạng nô lệ của người cộng sản Việt Nam”, cho rằng Việt Nam bỏ phiếu trắng ngày 02/03/2022 tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề Ukraine vì, Đảng Cộng sản là một băng đảng độc quyền, thủ tiêu dân chủ của nhân dân, tất cả chỉ vì lợi ích của băng đảng được bảo kê bởi các thế lực chính trị ngoại bang. Vậy, thực hư câu chuyện này như thế nào?

Thứ nhất, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; trong quan hệ phải nắm vững hai mặt đối tác – đối tượng, vừa hợp tác, vừa đấu tranh; kiên định nguyên tắc, mục tiêu chiến lược, nhưng linh hoạt, khôn khéo về sách lược. Đảng ta khẳng định đặt lợi ích quốc gia – dân tộc là mục tiêu cao nhất của đối ngoại, tức là đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trước hết và trên hết; đồng thời, chỉ ra nguyên tắc chung là phải luôn nỗ lực đạt được lợi ích quốc gia – dân tộc tới mức cao nhất có thể. Điều này, không có nghĩa nước ta theo chủ nghĩa dân tộc vị kỷ mà phải trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, cùng phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Về vấn đề Ukraine, Việt Nam khẳng định: Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hoà bình, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới. Đây là nguyên tắc bất di, bất dịch trong đường lối đối ngoại của Việt Nam chứ không phải là bị bảo kê bởi các thế lực chính trị ngoại bang.

Thứ hai, không phải Việt Nam bỏ phiếu trắng vì sợ nhân dân yêu tự do, dân chủ nổi dậy đấu tranh chống lại chế độ độc tài, chuyên chế như ở Ukraine. Lịch sử chứng minh rằng, Đảng đã và đang lãnh đạo toàn thể dân tộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Dân chủ ở Việt Nam là dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Nội dung cơ bản của dân chủ xã hội chủ nghĩa là tất cả quyền lực thuộc về nhân dân. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đảng, Nhà nước Việt Nam bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, dân chủ có nghĩa “dân là chủ” và “người dân làm chủ”, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, quần chúng là động lực của cách mạng. Chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất trực tiếp thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân, không có sự đoàn kết, sáng tạo của quần chúng nhân dân thì sự nghiệp đó sẽ thất bại. Dân chủ chính là biểu hiện quan điểm và giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, là nhân tố tạo sự ổn định, phát triển. Dân chủ ở Việt Nam được vận hành theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, Đảng luôn quán triệt, thực hiện quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Như vậy, Đảng có sợ nhân dân yêu chuộng tự do, dân chủ nổi dậy đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản như suy nghĩ bệnh hoạn của những kẻ “vong nô, vọng ngoại” như Tân Phong.

Chiến sự Nga – Ukraine, là vấn đề rất phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi phải có tư duy, nhận thức đúng, tỉnh táo, cảnh giác; cần phải tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình trên các phương tiện truyền thông, tránh mắc vào “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động. Nhiệm vụ mọi người dân là bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, mọi suy nghĩ, hành động đi ngược lại giá trị cao cả đó đều phải đấu tranh, loại bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.