Thông điệp của ngôn ngữ Việt Nam

Tiếng Việt là ngôn ngữ chuyển tải những thông điệp. Qua ngôn từ, những thông điệp đó biểu thị văn hóa, lối sống, ý chí của người Việt Nam trong mỗi hành động, việc làm. Thế nhưng, trái với sự chính xác, đúng đắn của những thông điệp ấy, Song Chi trong bài: “Thời bình nhưng vẫn giữ tư duy, ngôn ngữ thời chiến” đăng trên Bureau CTM Media – Âu Châu đã cố tình giật tít đánh lừa người đọc, hướng lái dư luận theo chiều suy nghĩ méo mó, tùy tiện của Y về sự tinh tế trong việc sử dụng tiếng Việt của lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam. Chúng ta có thể thấy, thông điệp của ngôn ngữ Việt Nam rất chính xác, đúng đắn ở các khía cạnh sau:

Thứ nhất, tiếng Việt là ngôn ngữ thể hiện văn hóa, lối sống, cách ứng xử của người Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, đa tộc người và cũng là quốc gia có nhiều ngôn ngữ. Tiếng Việt không chỉ giàu về nội dung mà còn đa dạng, phong phú về hình thức. Người Việt Nam không chỉ tự hào về tiếng nói của mình mà còn rất khéo léo trong việc sử dụng ngôn ngữ để chuyển tải những thông điệp phản ánh văn hóa, lối sống, cách ứng xử trên mọi lĩnh vực, hoạt động! Trong cộng đồng, tiếng Việt dùng để gắn kết các cá nhân, tộc người và là phương tiện để biểu hiện văn hóa, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của xã hội. Trong chiến tranh, tiếng Việt là một vũ khí sắc bén đối với những kẻ xâm lược, gian tà; là phương tiện để kêu gọi đồng bào, đồng chí đứng lên đánh giặc và tuyên bố chủ quyền, độc lập, tự do của Việt Nam. Chính Song Chi cũng đã thừa nhận: “Việc tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức chiến đấu, ý thức cách mạng là nhiệm vụ hàng đầu” và không thể sử dụng thứ ngôn ngữ: “cải lương”, “phong kiến, ủy mị”!

Ngôn ngữ thể hiện tư tưởng, văn hóa, lối sống, ứng xử của nhân loại cũng như của con người Việt Nam. Hiện nay, trong quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa đã có rất nhiều các luồng văn hóa, tư tưởng lệch lạc du nhập vào Việt Nam, bởi vậy, việc lọc bỏ để không làm ảnh hưởng tới lối sống của con người, bản sắc văn hóa của dân tộc và đấu tranh chống lại sự xuyên tạc, đảm bảo tính chính xác, kịp thời của những chủ trương, đường lối mà Đảng, Chính phủ Việt Nam đã thông điệp chuyển tải là hết sức cần thiết. Lịch sử đã chứng minh, dân tộc Việt Nam đã giành thắng lợi trong công cuộc loại bỏ chế độ phong kiến, đánh thắng quân xâm lược Pháp, Mỹ là nhờ ý chí, tinh thần cách mạng của nhân dân, được cổ vũ, khuyến khích bằng truyền thống, bản sắc văn hóa, khí thế đấu tranh thông qua công tác tuyên truyền. Điều đó cho thấy trong sự nghiệp cách mạng, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã phát huy tốt vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, báo chí để chuyển tải những thông điệp tới toàn dân.

Thứ hai, thực tế chống dịch Covid-19 thời gian vừa qua, việc sử dụng ngôn từ của lãnh đạo Đảng, Chính phủ Việt Nam là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm và nâng cao tinh thần cảnh giác toàn dân tộc trong phòng, chống dịch. Lịch sử chiến thắng trong các cuộc chiến tranh của dân tộc Việt Nam đã chứng minh không thể khoan nhượng với thù trong giặc ngoài, nhất là trên mặt trận ngoại giao, quân sự và văn hóa tư tưởng. Trên phương diện này, Việt Nam đã “thông điệp” với thế giới về một nước Việt Nam độc lập, về tinh thần chiến đấu, sức mạnh đoàn kết quyết giành độc lập, tự do của dân tộc. Không phải người Việt Nam hiếu chiến mà thực tiễn cách mạng đòi hỏi cả dân tộc Việt Nam phải sử dụng những ngôn từ thép như thơ thần của Lý Thường Kiệt, Đại cáo Bình ngô của Nguyễn Trãi, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm công khai tính chiến đấu, tinh thần kiên cường, bất khuất, gan dạ, tình cảm kiên trung của cả dân tộc. Đồng thời, cũng nói với thế giới rằng người Việt Nam có cả một nền văn hóa ứng xử đã được tôi luyện, đúc kết bằng văn hóa, sự dũng cảm chiến đấu tới cùng và kiên định với lí tưởng cách mạng, với con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nền văn hóa này đủ sức lọc bỏ những ngôn từ con sâu, cái kén độc hại như Song Chi và đồng bọn của Y.

Phát huy truyền thống ấy, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam luôn tiến hành quyết liệt, kiên quyết thực hiện mục tiêu kép vừa ngăn chặn hiệu quả dịch vừa ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt qua công tác tuyên truyền, báo chí mà các thông điệp phòng chống dịch của Đảng, Chính phủ luôn kịp thời được chuyển đến người dân, đã góp phần ngăn dịch bùng phát, ổn định xã hội và khơi dậy sự đoàn kết, quyết tâm đồng thời nâng cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan phòng chống dịch của dân tộc. Đây là sự thật không thể phủ nhận, xuyên tạc được!

Thực tiễn đã chứng minh, Đảng, Chính phủ Việt Nam đã phát huy tốt sức mạnh của ngôn ngữ để chuyển tải những thông điệp chính xác, đúng đắn trong đời sống hàng ngày cũng như trong phòng chống dịch Covid-19. Việc giữ gìn, làm trong sáng và đấu tranh với những kẻ làm méo mó, dùng trái nghĩa tiếng Việt là trách nhiệm của toàn dân. Trên cơ sở đó, chúng ta phải nâng cao tinh thần cảnh giác và phản bác luận điệu xuyên tạc của những kẻ như Song Chi và đồng bọn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.