Thủ đoạn nguy hiểm cần phải ngăn chặn

Những thủ đoạn nào mà các thế lực thù địch, phản động thường sử dụng để đạt được mưu đồ đen tối: đòi ly khai, thành lập khu tự trị? Có rất nhiều thủ đoạn, song đáng kể là thủ đoạn lợi dụng văn hóa, tín ngưỡng để chia rẽ đồng bào các dân tộc và các tôn giáo. Triệt để lợi dụng chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Trông đó, các chiêu bài: tự do, dân chủ, nhân quyền, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập… Đây là thủ đoạn “tung hỏa mù”, bôi xấu chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.

Ngoài việc lợi dụng sự khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng để chia rẽ tôn giáo, dân tộc như lý giải, thì trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để thực hiện việc kích động ly khai, chia rẽ tôn giáo. Chỉ cần gõ một vài thuật ngữ đơn giản trên bàn phím máy tính như “Nhà nước tin lành Đề ga”, hay “Vương quốc Chămpa” rồi click chuột, sẽ có ngay hàng trăm kết quả về những nhà nước này với đủ thứ bánh vẽ dễ làm mờ mắt những người nhẹ dạ cả tin hoặc thiếu hiểu biết, từ đó dẫn dụ họ vào con đường mê muội chống lại chính quyền, tạo ngọn cờ, tạo điểm nóng để nước ngoài can thiệp.

Lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng internet để liên lạc, truyền bá, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, giữa đồng bào theo tôn giáo với không theo tôn giáo và theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang được các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng

Không những thế, chúng còn kích động các dân tộc thiểu số, tín đồ, chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập các dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa sự quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị – xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo.

Đó là những thủ đoạn mà các thế lực thù đich, phản động đang sử dụng nó cực kỳ nguy hiểm và một bộ phận quần chúng nhân dân đang bị các đối tượng xấu lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp đó.

Để đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn đen tối của chúng, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân ngoài việc ra sức đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân thì đồng thời nêu cao ý thức cảnh giác, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận xã hội; xây dựng và củng cố niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là cơ sở vững chắc nhất để xây dựng thế trận lòng dân; không để sơ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng sai sót, lòng tốt của người dân hoặc sự thiếu thông tin của một bộ phận quần chúng để kích động lòng hận thù dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ các tôn giáo, chia rẽ Đảng với Nhà nước, nhân dân. Cần vạch mặt, chỉ tên, lên án và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những kẻ chống phá chế độ. Có như vậy mới bảo đảm được môi trường hòa bình, ổn định cho đất nước phát triển./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Thủ đoạn nguy hiểm cần phải ngăn chặn

 • 9 Tháng Chín, 2018 at 8:03 chiều
  Permalink

  Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… để lích động người dân tụ tập chống đối Đảng, Nhà nước là thủ đoạn rất nguy hiểm của các thế lực thù địch. Điều này, làm tổn hại không nhỏ đến lợi ích quốc gia – dân tộc. Vì vậy, mỗi người hãy thể hiện lòng yêu nước bằng việc tuân thủ đúng pháp luật trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 7:52 sáng
  Permalink

  Rõ ràng để chống phá cách mạng Việt Nam chúng không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn nào, vì vậy, chúng ta nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để cho chúng lợi dụng sơ hở để chống phá cách mạng Việt Nam

  Reply
 • 10 Tháng Chín, 2018 at 9:21 sáng
  Permalink

  CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LUÔN SỬ DỤNG RẤT NHIỀU THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC NHẰM LÔI KÉO, KÍCH ĐỘNG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN CHỐNG PHÁ LAI ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC TA

  Reply
 • 7 Tháng Sáu, 2019 at 1:32 chiều
  Permalink

  Các thế lực thù địch, phản động rất nhiều âm mưu, thủ đoạn để chống phá cách mạng nước ta, do đó phải thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.