THỰC TIỄN ĐÃ TRẢ LỜI CHO NHỮNG CÂU HỎI “NHỨC NHỐI”

Trên trang mạng xã hội, bút danh Thuymy đã đăng tải bài viết với tựa đề “Từ thức – Vài câu hỏi nhức nhối”. Thông qua  mô tả hoạt động chống cộng ở hải ngoại “yếu dần, vì chia rẽ”, “phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ yếu dần”, y bịa đặt “cộng sản gốc, thứ thiệt, ngang nhiên mua nhà cửa”, “lộng hành trước mắt bàn dân, thiên hạ” và rằng “chế độ Cộng sản đưa tới bế tắc cho dân tộc”, nền giáo dục trong nước “chỉ có nhồi sọ”, “không có văn hóa”, “không có quyền làm người” để hòng tiếp tục lôi kéo, kích động người dân trong nước và hải ngoại tham gia chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là tiếng kêu lạc lõng, vô vọng của kẻ có nhận thức ẫu trí về chính trị, bởi lẽ thực tế Việt Nam không như những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của Thuymy.

Sự phát triển của đất nước thời kỳ đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng

Có thể thấy, những luận điệu trên của Thuymy không có gì mới, thậm chí là bài ca cũ rích được lặp đi, lặp lại. Bởi vì, với một người dân bình thường cũng có thể nhận thấy rằng, đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thành công; đã và đang thực hiện sự nghiệp đổi mới với nhiều kết quả tích cực. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử là kết tinh sức sáng tạo của Đảng và nhân dân ta, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta chắc chắn sẽ thành công và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Tất cả cộng động người Việt Nam trên thế giới có lương tri đều nhận thấy sự phát triển của đất nước, chỉ có những kẻ bất mãn, cơ hội về chính trị luôn ấp ủ mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mới đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt vô căn cứ như vậy.

Nền giáo dục đổi mới ngày càng phát triển

 Thực tiễn cho thấy, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán quan điểm coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Đến nay, cả nước đã có 63/63 tỉnh thành đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Việt Nam hiện được xếp vào tốp 10 hệ thống giáo dục đổi mới hàng đầu của thế giới. Năm 2018, Ngân hàng Thế giới cho rằng trong các Chương trình đánh giá học sinh quốc tế, lứa tuổi 15 (PISA), học sinh Việt Nam đều đạt kết quả ấn tượng, vượt qua mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Các đội tuyển Olympic quốc tế đều đạt thứ hạng cao. Thành tựu về giáo dục đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo hiện nay lên trên 64%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm hơn 24,5%. Qua đó bác bỏ những luận điệu xuyên tạc nền giáo dục trong nước “chỉ có nhồi sọ”, “không có văn hóa”, “không có quyền làm người” của Thuymy.

Thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội, đổi mới và phát triển nền giáo dục của Việt Nam trong 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với sự ghi nhận, đánh giá cao của các tổ chức quốc tế chính là minh chứng rõ nét, là câu trả lời đanh thép nhất bác bỏ luận điệu bịa đặt, vu khống của Thuymy. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác, kịp thời vạch trần và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.