TÍNH CHẤT PHẢN ĐỘNG CỦA LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VIỆC MUA VŨ KHÍ, PHƯƠNG TIỆN QUỐC PHÒNG, AN NINH

Gần đây, trên trang mạng xã hội có bài viết của Trân Văn với nội dung xấu độc, phản đối, xuyên tạc việc mua sắm vũ khí, phương tiện quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trân Văn đã cố tình lợi dụng sự cố một số vụ tai nạn của máy bay SU trong bay huấn luyện, hay việc tăng cường trang bị, phương tiện cho Cảnh sát cơ động để xuyên tạc mục đích hiện đại hóa một số lực lượng Quân đội, Công an. Y đã trắng trợn bóp méo, vu khống rằng việc mua sắm đó là thiếu minh bạch, dựng chuyện, cho đó chỉ là sự lợi dụng “an ninh, quốc phòng” để biển thủ công quỹ, phung phí nội lực quốc gia và để tham nhũng mà thôi? Âm mưu đằng sau các bài viết kiểu này trên các trang mạng là nhằm xuyên tạc chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước Việt Nam, hạ thấp uy tín của Quân đội, Công an và các đồng chí lãnh đạo Quân đội, Công an, kích động, gây tâm lý hoài nghi trong dư luận về việc sử dụng ngân sách quốc phòng, an ninh.

Cần phải nói rõ rằng, các bài viết xuyên tạc, vu khống việc mua sắm vũ khí, phương tiện quốc phòng, an ninh là một trong những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” rất thâm độc, tinh vi của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Chúng đã lợi dụng vấn đề rất nhạy cảm là chuyện “bí mật quốc gia”, chuyện “ngân sách quốc phòng, an ninh” để hướng lái dư luận xã hội bán tin, bán nghi về chủ trương hiện đại hóa một số lực lượng Quân đội, Công an. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân cần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phản bác, vạch trần tính chất phản động của các luận điệu này.

Trước hết, cần nói rõ rằng, việc mua sắm vũ khí, phương tiện quốc phòng, an ninh không có chuyện lợi dụng “bí mật quốc gia” để phung phí nội lực hay để biển thủ công quỹ, tham nhũng ở đây cả. Các kế hoạch, đề án, dự án mua sắm vũ khí, phương tiện quốc phòng, an ninh đều được thực hiện theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước, đúng nguyên tắc, quy định, quy trình sử dụng, chi tiêu ngân sách quốc phòng, an ninh. Có sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán chặt chẽ, đúng pháp luật. Việc dựng chuyện lợi dụng “bí mật quốc gia” của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là thủ đoạn xấu độc của các thế lực thù địch nhằm hạ uy tín, gây mất niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang cách mạng, lực lượng chiến đấu tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Thứ hai, việc mua sắm vũ khí, phương tiện để từng bước hiện đại hóa Quân đội, Công an là một tất yếu khách quan. Tính tất yếu đó xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế, khu vực đang nảy sinh không ít vấn đề phức tạp, khó lường về quân sự, quốc phòng, an ninh. Mặt khác, sự phát triển kinh tế của đất nước những năm gần đây đã tạo nội lực quốc gia để tăng cường vũ khí, phương tiện đảm bảo cho Quân đội, Công an thực hiện các nhiệm vụ được giao, phù hợp yêu cầu không ngừng hiện đại hóa lực lượng vũ trang nhân dân. Đại hội XII của Đảng đã xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt, trọng yếu trong xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân.

Thực tế những năm qua cho thấy, một số lực lượng Quân đội, Công an được Đảng, Nhà nước quan tâm tăng cường đầu tư vũ khí, trang bị, phương tiện hiện đại đã phát huy tốt vai trò đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đóng góp tích cực vào phòng chống thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, nâng cao trình độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc biên giới, hải đảo, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc.

Những bài viết có nội dung xấu độc, xuyên tạc việc mua sắm vũ khí, phương tiện quốc phòng, an ninh của Trân Văn và đồng bọn là hành động đi ngược lại lợi ích chung của quốc gia dân tộc, cố tình phá hoại công cuộc xây dựng Quân đội, Công an, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Mọi cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an và các tầng lớp nhân dân cần kiên quyết đấu tranh phản bác, vạch trần tính chất phản động của các luận điệu xấu độc, sai trái, thù địch đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “TÍNH CHẤT PHẢN ĐỘNG CỦA LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VIỆC MUA VŨ KHÍ, PHƯƠNG TIỆN QUỐC PHÒNG, AN NINH

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.