Trần Mai Trung – kẻ đáng bị lên án và trừng trị!

Trong khi nhân dân cả nước và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đang có những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021), tuy nhiên trên trang danlambao, Trần Mai Trung lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và việc ra đi “tìm đường cứu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tiêu đề: “Những khúc quẹo cuộc đời”. Đây là một hành vi bỉ ổi, vô lương tâm, đi ngược lại với tình cảm, lòng tri ân, niềm tin yêu của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

 Nhìn lại lịch sử, Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX, cùng với sự du nhập ngày càng sâu của chủ nghĩa tư bản, cục diện xã hội có nhiều biến chuyển sâu sắc. Điều đó đã thay đổi tư duy của những người yêu nước Việt Nam, họ từ bỏ con đường cứu nước theo kiểu phong kiến – “phò vua cứu nước”, để đi tìm một đường lối mới giải phóng dân tộc khỏi kiếp nô lệ. Từ đó, những hoạt động sôi nổi của các sĩ phu yêu nước đã hình thành tư tưởng quân chủ lập hiến và tư tưởng cải lương tư sản. Tuy mức độ khác nhau, nhưng cả hai khuynh hướng đó đều chưa đoạn tuyệt với hệ ý thức phong kiến – hình thành nên một hình thái tư tưởng mang màu sắc dung hoà; nhưng không thể đáp ứng được mục tiêu của cách mạng Việt Nam lúc đó là tự do và độc lập dân tộc, đưa đất nước phát triển tiến lên phù hợp với điều kiện mới. Chính những thất bại của khuynh hướng đấu tranh giành độc lập dân tộc theo ngọn cờ của các sĩ phu yêu nước nổi tiếng như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh,… đã nói lên điều đó.

Trong bối cảnh ấy, nhiều người Việt Nam yêu nước, trong đó có Nguyễn Ái Quốc vẫn kiên trì nung nấu tìm đường cứu nước. Sau bao năm bôn ba hải ngoại, năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, đem chủ nghĩa Mác – Lênin trở về Việt Nam và mở ra một khuynh hướng hoàn toàn mới giải quyết vấn đề dân tộc theo ngọn cờ của giai cấp vô sản ở Việt Nam. Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh Nhà nước Dân chủ cộng hoà đầu tiên ở Đông Nam Á, đưa dân tộc thoát khỏi ách nô lệ lầm than; lãnh đạo nhân dân đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, xóa bỏ xã hội phong kiến; chiến thắng đế quốc Mỹ giành độc lập hoàn toàn cho dân tộc Việt Nam. Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, nhân dân Việt Nam là vô cùng to lớn, vĩ đại. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Người là tấm gương sáng chói về đức hy sinh, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận tâm với nước, tận hiếu với dân. Người đã quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”, từng bước giải quyết thành công vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc không chỉ ở Việt Nam, mà còn đóng góp cả về lý luận và thực tiễn cho phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Đồng thời, Người cũng không ngừng vun đắp cho khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế hết sức mẫu mực. Điều đó, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh và không ai có thể phủ nhận và đảo ngược được. Tuy vậy, vẫn có những kẻ có mắt như mù như Trần Mai Trung và đồng bọn, những kẻ vô lương tri khi đã không trừ một thủ đoạn nào nhằm xuyên tạc, bịa đặt về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, xúc phạm đến Người mà còn phỉ báng đến linh hồn của hàng triệu người Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc trong cách mạng dân tộc dân chủ và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Những luận điệu của Trần Mai trung thể hiện bản chất con người y là nơi tội ác và sự hèn hạ vô sỉ hội tụ. Do đó, hành vi bỉ ổi của Trần Mai Trung và đồng bọn cần phải bị lên án, bác bỏ.

Ngày nay, tư tưởng, đạo đức, cuộc đời hoạt động trong sáng “không gợn chút riêng tư” của Hồ Chí Minh vẫn luôn được nhân dân Việt Nam, nhân loại tiến bộ trên thế giới ghi nhận với tình cảm biết ơn, sự ngưỡng mộ và kính trọng. Những giá trị cách mạng, khoa học, nhân văn trong tư tưởng, đạo đức, cuộc đời cách mạng trong sáng hết mình vì nước, vì dân của lãnh tụ Hồ Chí Minh đang tiếp tục tỏa sáng, được người dân Việt Nam đón nhận và tự nguyện học tập và làm theo. Trần Mai Trung và đồng bọn dù cố rắp tâm bịa đặt ra trăm, ngàn thứ để nói xấu, bội nhọ Người và đi ngược lại tình cảm, tâm nguyện mong muốn của nhân dân ta. Bọn chúng xứng đáng bị lên án, nguyền rủa và trừng trị một cách nghiêm khắc./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.