Trần Thảo – kẻ “cuồng” điên chống phá cách mạng

Gần đây, trên trang mạng xã hội có đăng bài viết của Trần Thảo với tiêu đề: “Viết cho những người cuồng đảng cuồng “Bác”. Bài viết của Trần Thảo đều là những nội dung bịa đặt, xuyên tạc, không có thật sau đó đưa ra những nhận định rất phản động. Mục đích của bài viết nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín tiến tới phủ nhận những công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

Trước hết, không thể phủ nhận được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, đã đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp công nhân và dân tộc giao phó: lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân. Trải qua hơn 87 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình; 15 năm sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam – kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Đảng đã lãnh đạo nhân dân hai miền đánh cho Mỹ cút (năm 1973), đánh cho ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (năm 1975), đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước. Những thành tựu to lớn trong qua 30 năm đổi mới trên các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quan hệ quốc tế… đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta.

Thực tiễn ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị – xã hội nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua những thử thách nguy nan để đến bờ vinh quang. Dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam đánh giá cao vai trò và sự cống hiến của các bậc sĩ phu yêu nước, của các lực lượng cách mạng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập. Thế nhưng, để trao sứ mệnh cứu nước, cứu dân ra khỏi cảnh lầm than, dân tộc ta, nhân dân ta đã chọn giai cấp công nhân và chính đảng của nó. Đó là sự lựa chọn của lịch sử. Vì vậy, ngày nay không một lực lượng chính trị nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ điều kiện và khả năng để lãnh đạo, xây dựng đất nước trên con đường giàu mạnh, văn minh, tiến bộ. Cái gọi là những xu hướng tư tưởng của một số người tự xưng “đi tìm con đường cứu nguy cho dân tộc”… như Trần Thảo thực chất là nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là những kẻ đi ngược lại lợi ích của dân tộc cần phải bác bỏ.

Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người cống hiến cả cuộc đời mình vì dân, vì nước. Nhân dân Việt Nam và cả nhân loại tiến bộ, yêu hoà chuộng bình trên hành tinh này đều hiểu rất rõ về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp hết sức vĩ đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam, cho hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Không chỉ tìm ra con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, lãnh tụ Hồ Chí Minh còn gắn cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Là lãnh tụ của dân tộc, nhưng lãnh tụ Hồ Chí Minh vẫn là người bình dị, hoà đồng, ghét bỏ hư danh, không ham quyền lực. Người là tấm gương về đức cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tận tâm với nước, tận hiếu với dân. Người đã quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước giải quyết thành công vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc; không ngừng vun đắp cho khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế. Với những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1987 Đại hội đồng UNESCO đã vinh danh Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hoá kiệt xuất. Đó là những đánh giá hết sức khách quan, ghi nhận và vinh danh xứng đáng của thế giới đối với Người.

Vậy mà, Trần Thảo lại cố tình dựng chuyện, bịa đặt, xuyên tạc sai sự thật, tìm mọi cách phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng nhân loại, không phân biệt đúng sai, đã làm những việc vô đạo đức, không xứng đáng là người con của đất Việt.

Như vậy, toàn bộ bài viết của Trần Thảo là nhằm xuyên tạc sai sự thật, hướng lái người đọc nhận thức sai lệch để phục vụ cho mưu đồ phản động của chúng đó là: phủ nhận công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng nước ta. Do đó, mọi người cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác và bác bỏ những luận điệu sai trái trên./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “Trần Thảo – kẻ “cuồng” điên chống phá cách mạng

  • 20 Tháng Bảy, 2017 at 2:52 chiều
    Permalink

    Lịch sử hơn 80 năm qua đã xác lập, khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chứng tỏ Đảng cộng sản và dân tộc Việt Nam luôn luôn tiến lên phía trước. Ngày nay, khi tiếp tục công cuộc đổi mới, trong những điều kiện mới, càng có yêu cầu khách quan nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng./.

    Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.