TRẦN VĂN – KẺ THỌC GẬY BÁNH XE

Cũng không lấy gì làm lạ, cứ mỗi khi đất nước diễn ra những sự kiện trọng đại, hoặc trước mỗi kỳ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bàn thảo và thông qua những đạo luật quan trọng thì những phần tử cơ hội, phản động lại lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước. Mới đây, Trần Văn – kẻ thọc gậy bánh xe lại tiếp tục đăng tải bài viết cực kỳ phản động trên Baotiengdan.com nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước ta.

Trần Văn – kẻ lợi dụng việc Quốc hội sửa đổi một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để kích động chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Hoạt động làm luật, sửa đổi luật là một trong những hoạt động cơ bản, thường xuyên của bất kỳ một nhà nước nào. Ban hành luật mới và điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi luật cũ vừa là yêu cầu khách quan, quy luật tất yếu trong hoạt động của các cơ quan quyền lực, nhằm tạo dựng hành lang pháp lý thuận lợi nhất cho hoạt động quản lý xã hội của mọi nhà nước, đặc biệt trước những bước ngoặt của cách mạng và sự phát triển của tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi quốc gia.

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú đối với người nước ngoài tại Việt Nam của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là tất yếu để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước hiện nay. Vậy nên, chiều ngày 25 tháng 11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật mới bổ sung quy định miễn thị thực có thời hạn tạm trú 30 ngày cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển, giao cho Chính phủ quyết định khu kinh tế ven biển nào được miễn thị thực nếu đáp ứng đủ bốn điều kiện, gồm: có sân bay quốc tế, không gian riêng biệt; ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền; phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội; không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. Thiết nghĩ, với 4 điều kiện đó vừa bảo đảo thuận lợi cho đất nước tranh thủ sức mạnh ngoại lực với sức mạnh nội lực để đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhất là khi Luật Đặc khu kinh tế đặc biệt chưa đủ điều kiện để thông qua và vận hành thì việc sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là hết sức cần thiết; tạo điều kiện, cơ sở hành lang pháp lý cho sự phát triển có tính đột phá về lĩnh vực kinh tế.

Vậy mà! Trần Văn – kẻ phản động, đi ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc lại thọc ngoáy, cho rằng “đó là một cách thực thi một phần “tinh thần” của Dự luật về Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” mà người Việt quen gọi là “Luật đặc khu”. Cũng cần nói thêm rằng nếu Việt Nam có “Luật về Đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt” thì cũng là cần thiết, là tiền đề pháp lý cho phát triển kinh tế đất nước trong điều kiện hội nhập. Chỉ có điều, Dự thảo Luật về đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt cần được tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp hơn. Trần Văn, nếu là người có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc thì tại sao không tham gia góp ý kiến để xây dựng “Luật đặc khu” cho hoàn thiện mà lại đứng ở bên ngoài để thọc ngoáy, quậy phá, điều đó chỉ chứng tỏ thêm rằng Trần Văn – Kẻ phản động không bao giờ muốn cho đất nước phát triển hòa bình, thịnh vượng.

Việc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là tất yếu và hoàn toàn đúng đắn để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội trong tình hình mới.

Trong thời đại hội nhập toàn cầu hiện nay, không chỉ Việt Nam mới đưa Dự thảo Luật về đơn vị Hành chính – Kinh tế Đặc biệt để Quốc hội bàn thảo và thông qua, mà nhiều nước trong khu vực và quốc tế đã có những luật này để phát triển đất nước. Đặc biệt, khi tình hình kinh tế, chính trị – xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục phát triển đặt ra những yêu cầu mới, nhất là khi đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những chủ trương mới, đòi hỏi tất yếu Nhà nước, trực tiếp là Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan duy nhất có quyền xây dựng luật và các đạo luật thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân phải sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các luật, đạo luật cho phù hợp với tình hình mới. Vậy nên, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, cuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cũng là tất yếu, phản ánh xu thế phát triển kinh tế, chính trị – xã hội của đất nước và ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, là tâm nguyện của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn toàn không như Trần Văn xuyên tạc rằng “Những cá nhân hữu trách sẵn sàng đem công quyền ra bán sỉ và lẻ, líu lo khoa chân, múa tay theo ý muốn của những kẻ giựt dây để được chia chác lợi nhuận, chắc chắn không bận tâm về tiền đồ quốc gia, tương lai dân tộc”. Đến đây, càng bộc lộ dã tâm đen tối, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước của Trần Văn. Chỉ có những kẻ phản động như Trần Văn và đồng bọn của Y mới là người đi ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc, mới không “bận tâm về tiền đồ quốc gia, tương lai dân tộc”; mới “táo tợn bất chấp nhân tâm, dân ý” điên cuồng chống phá Đảng, chống phá chế độ.

Bởi vậy, mỗi người dân Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài cần nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và kiên quyết đấu tranh, loại bỏ những giọng điệu xảo trá, xỏ xiên của Trần Văn và đồng bọn của Y, quyết không để bị lung lạc hay dao động trước mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn cơ hội, phản động như Trần Văn./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “TRẦN VĂN – KẺ THỌC GẬY BÁNH XE

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.