Trần Văn lại vu khống, bịa đặt

Vu khống, bịa đặt nhằm bóp méo sự thật, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang là một trong những thủ đoạn thâm độc được các thế lực thù địch, phản động đã và đang thực hiện trên các trang mạng phản động hiện nay. Mới đây nhất, trên trang mạng Baodanviet bọn phản động đã đăng tải cái gọi là “Việt Nam lại có … vua như thời … Trung cổ” của bút danh Trần Văn. Với tâm địa đen tối, Trần Văn đã vu khống, bịa đặt, đổi trắng thay đen nhằm hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

1.Làm lễ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước, đã trở thành nét đẹp mỗi dịp Tết đến Xuân về với ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” và cũng là dịp để báo cáo về những thành quả xây dựng, phát triển; nguyện cùng nhau hứa quyết tâm phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long – Hà Nội và những giá trị cao quý của dân tộc; vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong không khí ấm áp đầu Xuân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, cẩn cáo trước anh linh các vị liệt tổ, liệt tông về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước là nét đẹp truyền thống mang đậm văn hóa dân tộc Việt Nam.

Ấy vậy mà, Trần Văn lại lu loa rằng: việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm lễ dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước, trồng cây lưu niệm tại Khu di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long là “chấp nhận đặt hiện tại và tương lai vào tay những … ông vua thời … Trung cổ”. Một sự xuyên tạc trắng trợn và lố bịch của kẻ ăn cháo đá bát, đi ngược lại với lợi ích của quốc gia – dân tộc Việt Nam.

2.Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Đại hội và Ban chấp hành Trung ương khóa XIII tín nhiệm, giới thiệu bầu giữ chức Tổng Bí thư với số phiếu tín nhiệm rất cao. Đây là biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội cũng nhấn mạnh, Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại.  Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu là Tổng Bí thư nhiệm kỳ 2021-2026 thêm một lần khẳng định rằng: Sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy,  Dù được lấp liếm dưới hình thức nào, bằng phương tiện gì thì những thông tin sai trái, thù địch, những luận điệu vu khống bịa đặt của Trần Văn và đồng bọn cũng không thể phủ nhận hoặc làm giảm đi niềm vui mừng và phấn khởi mới, niềm tin tưởng và khát vọng mới của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta về tương lai tươi sáng của đất nước. Mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, vạch trần và đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ, thủ đoạn đen tối của Trần Văn và đông bọn của Y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.