Trương Nhân Tuấn – kẻ vu khống, xuyên tạc, bất nhân

Điêu ngoa và xảo trá, vu khống và xấc xược – đó là những gì chúng ta thấy được trong cái gọi là “Việt Nam có đủ các tiêu chí để trở thành “Quốc gia thất bại – Failed state”!? của Trương Nhân Tuấn được đăng trên trang baotiengdan. Bằng ngôn từ của những kẻ vô nhân tính, vô nhân đạo và xảo trá, y đã vu khống, bóp méo, bôi đen sự thật, cổ xúy cho những hành động vô văn hóa, phản nhân văn. Song, sự nhận thức ấu trĩ và ngôn từ đó sẽ không thể đánh lừa được Nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân đạo trên thế giới.

1.Trương Nhân Tuấn đã xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Khi đọc những “cẩu từ” của Trương Nhân Tuấn trên trang baotiengdan, mọi người sẽ tự hỏi: y đang ở đâu trong thế giới văn minh, thông tin đa chiều? Phải chăng, y vẫn theo đuổi những đồng tiền nhơ bẩn của bọn phản động, lưu vong, cơ hội chính trị? Bởi lẽ, nếu y là người bình thường, sống một cuộc sống bình thường như những người dân Việt Nam với khát vọng hòa bình và cống hiến cho Tổ quốc thì y sẽ nhận thức đúng được những thành quả của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và tương lai, tiền đồ của dân tộc.

Bằng sự ấu trĩ và vô nhân đạo của mình, Trương Nhân Tuấn đã xuyên tạc tình hình, bóp méo sự thật đất nước và đời sống của nhân dân ta, y đã cố tình xuyên tạc để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc khi cho rằng: “cơ sở hạ tầng ở niềm Nam kém xa niềm Bắc”?, rồi y đưa ra cái gọi là “Việt Nam phân biệt vùng miền”?. Độc ác và nguy hại hơn, y đã xuyên tạc, đổi trắng thành đen, bóp méo sự thật khi đưa ra 6 điểm về “các chỉ số chính trị”?. Đây rõ ràng là sự bịa đặt rất trắng trợn của những kẻ vô nhân đạo, phản nhân văn.

Bởi lẽ, trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn nhất quán lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “miền Nam là máu của Việt Nam, là thịt của Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Ngay sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã bắt tay ngay vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ trương, chính sách, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục ở miền Nam. Bằng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhân dân các dân tộc miền Nam đã đoàn kết, từng bước khắc phục hậu quả của chiến tranh mà Mỹ, Ngụy đã gây ra, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên, các giá trị văn hóa được bảo vệ, phát huy có hiệu quả, quốc phòng – an ninh được bảo đảm, giáo dục, đào tạo ngày càng phát triển. Đây là minh chứng rõ nét nhất về giá trị hòa bình, độc lập, thống nhất và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng mà nhân dân miền Nam cùng với nhân dân cả nước đã giành được. Những thành quả có ý nghĩa lịch sử về kinh tế, xã hội của nhân dân miền Nam và nhân dân cả nước đã đạt được trong suốt chiều dài lịch sử cũng như vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế và tương lai, tiền đồ của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đã bác bỏ hoàn toàn mọi sự xuyên tạc, vu khống của Trương Nhân Tuấn.

2.Trương Nhân Tuấn phủ nhận sự hy sinh của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân niềm Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong khi cả nước đã và đang đoàn kết một lòng, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 và đã đạt được những kết quả rất quan trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao thì Trương Nhân Tuấn lại đánh đồng sự hy sinh thầm lặng, cao cả của những y, bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Thâm độc và xảo trá hơn, y đã đánh đồng cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta hiện nay với hành động phi nhân tính của bọn Mỹ, Ngụy (những kẻ cướp nước và bán nước). Chỉ có những loài cầm thú như Trương Nhân Tuấn mới có thể đánh đồng “cuộc chiến chống Covid”, bảo vệ cuộc sống an toàn, bình yên của nhân dân với những hành động thảm sát, bắt bớ, truy lùng những người yêu nước của quân cướp nước và bè lũ bán nước; chỉ có loài cầm thú mới đánh đồng sự hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân với những “vi rút vô hình – SARS-CoV-2” đang gieo rắc cái chết cho con người.

Thời gian là hòn đá thử vàng, hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là thời gian mà đất nước ta, dân tộc ta, Nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Mỗi lần vượt qua thách thức đó, Đảng và dân tộc ta lại trưởng thành, vươn lên tạo dựng những mốc son mới. Đó là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam, được nhân dân kính trọng và tin tưởng trên tinh thần “ý Đảng, lòng Dân”. Với những thành tựu mà cách mạng Việt Nam giành được, với những kinh nghiệm quý báu đã tích lũy được, với truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, với bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, với sức mạnh nội lực của đất nước kết hợp với sức mạnh thời đại và với sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, chúng ta có đủ cơ sở để tin tưởng rằng, đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu đó cũng là sức mạnh để đập tan bè lũ phản động, cơ hội chính trị như Trương Nhân Tuấn và đồng bọn của y./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.