Vạch trần bản chất xuyên tạc của Trương Nhân Tuấn

Mới đây, Trương Nhân Tuấn – kẻ vong nô phản quốc ở hải ngoại đã phát tán nội dung xuyên tạc“Việt Nam không có chủ nghĩa“thương dân”” trên diễn đàn “doithoaionline. Com”. Đây thực chất là luận điệu quy chụp, thể hiện “tư duy thiển cận”, cái nhìn đầy định kiến của kẻ cơ hội chính trị nhằm phủ nhận tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa hòng gây hoang mang trong nhận thức và dư luận xã hội về con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Với việc cóp nhặt thông tin trên internet, cố làm ra vẻ hiểu biết, Trương Nhân Tuấn kết luận rằng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa “người cộng sản chưa bao giờ phục vụ lợi ích của người dân hết cả”. Đó chỉ là nhận định hàm hồ và phiến diện của y. Bởi lẽ, trong hệ thống lý luận và nhận thức của Đảng ta luôn nhất quán, khẳng định mục tiêu cách mạng của Đảng là: ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không còn lợi ích gì khác. Và, giá trị cốt lõi, bền vững và tốt đẹp của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng là một xã hội ưu việt, thực sự vì con người; sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn; một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, việc quan tâm chăm lo con người, vì lợi ích của người dân luôn là mục tiêu hàng đầu mà Đảng và Nhà nước ta hướng tới, được thể hiện sinh động trong suốt quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Theo đó, Đảng và Nhà nước ta đã tập trung nỗ lực xây dựng xã hội mới, gắn phát triển kinh tế với từng bước phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người tăng, năm 2021 đạt hơn 3.500 USD. Xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam đạt thành tựu mang tính điển hình của thế giới, đưa Việt Nam là một trong những quốc gia thực hiện thành công, sớm hơn dự định nhiều mục tiêu thiên niên kỷ do Liên hợp quốc phát động. Tính đến tháng 1-2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới ở nước ta giảm xuống chỉ còn 4,8%. Sự chăm lo về trí lực cho người dân đã được đặc biệt quan tâm, hệ thống giáo dục quốc dân phát triển, được UNESCO đánh giá xếp thứ 64/127 nước trên thế giới, bảo đảm cho mọi công dân được thụ hưởng nền giáo dục công bằng và tiến bộ. Trong lĩnh vực sức khỏe, chỉ số bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân của nước ta cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới với 92% dân số có bảo hiểm y tế. Năm 2021, chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đạt mức 0,703, thuộc nhóm các nước có chỉ số HDI cao trên thế giới. Bên cạnh đó, trong ứng phó với các thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, Đảng và Nhà nước cùng cả xã hội luôn chung tay khắc phục, quan tâm đến từng số phận con người. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, Việt Nam đã nỗ lực triển khai quyết liệt mục tiêu tiêm chủng miễn phí toàn dân, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đặt sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết, kịp thời đưa dịch vụ y tế, an sinh xã hội đến gần dân nhất, sát dân nhất. Liên hợp quốc đã ghi nhận người Việt Nam ngày càng hạnh phúc hơn, dựa trên đánh giá tổng hợp GDP trên đầu người, tuổi thọ, quyền tự do, phúc lợi xã hội và tình trạng tham nhũng. Trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2021 do Liên hợp quốc công bố, Việt Nam đã tăng 4 bậc so với năm 2020, từ vị trí thứ 83 lên 79.

Những nhận định khách quan đó như một bằng chứng sinh động khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong việc không ngừng nỗ lực để người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Đồng thời, đó cũng là “chỉ số lòng dân” góp phần đo lường tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Xét ở khía cạnh khác, chủ nghĩa tư bản hiện đại mặc dù có sự điều chỉnh song nó vẫn không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Và hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cuộc khủng hoảng nhiều mặt, cả về y tế, xã hội lẫn chính trị, kinh tế đang diễn ra dưới tác động của đại dịch COVID-19 và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Kinh tế suy thoái đã làm phơi bày sự thật của những bất công xã hội trong xã hội tư bản chủ nghĩa, đời sống của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng; khoảng cách giàu – nghèo ngày càng lớn, làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn, xung đột giữa các sắc tộc trong các nước tư bản. Đó là cơ sở để chúng ta khẳng định chỉ có chủ nghĩa xã hội mới thực sự vì con người, mới đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và địa vị làm chủ chân chính cho nhân dân. Chỉ những kẻ bị lóa mắt bởi những bộ áo cánh sặc sỡ của chủ nghĩa tư bản như Trương Nhân Tuấn mới xảo ngôn, xuyên tạc bản chất của chế độ XHCN mà thôi.

Do đó, những luận điệu của Trương Nhân Tuấn chỉ là một thứ “rác” thông tin trên không gian mạng. Chúng ta cần tỉnh táo nhận diện thật-giả, trắng-đen… để có thái độ ứng xử đúng mực, đúng đắn. Không ở đâu có thể tốt bằng chính nhà mình, Tổ quốc mình, không luận điệu nào, dù xảo biện, xảo quyệt đến đâu có thể làm đảo lộn thực tiễn phát triển của đất nước ta hiện nay./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.