VẠCH TRẦN BỘ MẶT CỦA NGUYỄN HÙNG XUYÊN TẠC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Không biết Nguyễn Hùng có phải là người Việt Nam không mà y đăng bài “Việt Nam có dân chủ sao?” trên mạng xã hội với giọng điệu đầy hằn học.

Mở đầu bài viết y đưa ra con số viện dẫn cho “lời bình” của mình về dân chủ ở Việt Nam. Lần này, với lối dẫn mò mẫm, đưa ra dẫn chứng hư cấu, y nhận định rằng ở Việt Nam không có dân chủ và cũng chính Y tự chỉ ra nguyên nhân mất dân chủ do chế độ độc đảng gây ra.

Điều đáng lên án và vạch trần bộ mặt của Nguyễn Hùng đó là, chính Y đã được Đảng, Nhà nước cho ăn học và được học ở một trường đại học của quốc gia. Ấy vậy mà trong nhận thức Y lại không hiểu gì về chế độ dân chủ của nước nhà. Ngay cả ông, bà, bố mẹ và người thân của y cũng đang được tận hưởng những thành tựu to lớn do chế độ dân chủ mới ở nước ta đem lại.

Rõ ràng, đây là con người đang lầm đường, lạc lối hùa theo tiếng nói lạc lõng của bầy đàn thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam. Đây là mưu đồ của chúng nhằm xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, “lái” nền dân chủ nước ta sang chế độ dân chủ khác – dân chủ phi xã hội chủ nghĩa.

Vì là con người đang lầm đường, lạc lối, thiếu kiến thức về dân chủ ở Việt Nam, do đó cần chỉ rõ cho Y kiến thức sơ đẳng nhất về dân chủ đó là: Chế độ dân chủ ở nước ta, trong đó quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần, được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật Nhà nước và ngày càng được hiện thực hóa trong cuộc sống của mọi tầng lớp nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước công – nông được thành lập năm 1945, toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do năm 1946 với hình thức phổ thông đầu phiếu, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, đã trở thành người làm chủ thực sự xã hội mới – xã hội chủ nghĩa. Đó là thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà nhân dân ta đổ biết bao công sức, máu xương mới giành được chế độ dân chủ đó dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì vậy, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ, giữ gìn và phát huy trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, những lập luận của Nguyễn Hùng hoàn toàn không đúng với thực tế ở Việt Nam, đó là những luận điệu bóp méo sự thật, là sự vu khống, là “trở lực” chính cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam cần phải được vạch trần và xử lý kiên quyết, thậm chí cần xử lý theo quy định của Bộ luật hình sự. Do đó, mỗi chúng ta cần hết sức cảnh giác tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

One thought on “VẠCH TRẦN BỘ MẶT CỦA NGUYỄN HÙNG XUYÊN TẠC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.