Vạch trần bộ mặt thật của Việt Thịnh

Trên trang mạng “Thongluan-rdp” có giật tít Năm mới, triển vọng mới cho làn sóng dân chủ của Việt Thịnh, song cộng đồng mạng đều bất bình với cách đặt vấn đề và “bàn luận” của y.

Bằng thủ đoạn dẫn dụ, thông qua một số sự kiện quốc tế, y đã lèo lái, hô hào thực hiện đa nguyên chính trị ở Việt Nam. Thực chất mưu đồ của y là xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội. Nếu người đọc ngộ nhận, mơ hồ trong nhận thức sẽ dễ tin theo “bàn luận” xuyên tạc của y.

Từ “bàn luận” xuyên tạc của Việt Thịnh, cần khẳng định dứt khoát:

Thứ nhất, Việt Nam luôn coi trọng độc lập, tự chủ, “hòa bình và tự vệ” và không “chọn bên” để phát triển đất nước.

Việt Nam là đất nước độc lập, tự cường, luôn có khát vọng và tầm nhìn phát triển, có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và rộng mở. Vì vậy, chúng ta đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế; luôn nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; vừa hợp tác vừa đấu tranh; kiên trì về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược, “dĩ bất biến ứng vạn biến”; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, nâng tầm được cả thế và lực, uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế, đã tạo ra những tiền đề quan trọng và vị thế thuận lợi để phát triển. Việt Nam đã ứng xử và xử lý mối quan hệ với các nước, song phương cũng như đa phương một cách mềm mại nhưng rất kiên cường, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi khó khăn, thử thách như tính cách của con người, dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với tất cả các nước trên thế giới để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung. Tùy vào diễn biến tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Thực hiện chủ trương “bốn không”, trong đó, “không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” là phù hợp với đường lối đối ngoại của đất nước trong tình hình mới và lịch sử dựng nước, giữ nước hàng ngàn đời của dân tộc ta. Bởi vì, ở Việt Nam từ xưa đến nay, sức mạnh nội lực, ý chí tự cường luôn là nguồn sức mạnh to lớn nhất, vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc. Vì thế, chúng ta không thể “chọn bên” và không thể dựa dẫm vào bất cứ một lực lượng hay một đối trọng nào để xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, Việt Nam thực hiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Việt Nam có một nền dân chủ hết sức ưu việt, trong đó quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật, mà ngày càng được hiện thực hóa sinh động trong cuộc sống hàng ngày cả về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại với tinh thần phát huy cao độ quyền làm chủ của người dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thực tế cho thấy, mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đều xuất phát từ nhân dân, đều vì lợi ích của nhân dân. Đồng thời, nhân dân được phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau 2 năm 2020 – 2021 tập trung thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế”, theo Báo cáo của Chính phủ, năm 2022 nền kinh tế Việt Nam đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng, nhưng mức tăng trưởng của Việt Nam đạt trên 8%, lạm phát được kiềm chế theo mục tiêu đề ra; xuất khẩu tăng hơn 13,4%, cán cân hàng hóa xuất siêu 10,6 tỷ USD, vốn đầu tư nước ngoài giải ngân tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,6%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,9%; tiêu dùng trong nước tăng mạnh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 17,5%, tổng thu ngân sách vượt 16,1% dự toán và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ đã thực hiện hàng loạt chính sách hỗ trợ, củng cố năng lực phục hồi cho doanh nghiệp, trong đó có các chính sách miễn giảm thuế, phí; niềm tin vững chắc của nhà đầu tư nước ngoài về triển vọng kinh tế Việt Nam trong những năm tới tăng cao.

Những kết quả này có được là nhờ vào chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Đây còn là kết quả của quá trình kiên trì thực hiện đường lối đổi mới, hợp tác cùng phát triển; tranh thủ ngoại lực, phát huy tối đa nội lực, củng cố năng lực sản xuất nội địa; chủ động, linh hoạt trong giải quyết các vấn đề mới phát sinh. Trong đó, ưu tiên củng cố các cân đối vĩ mô, chủ động tích cực hội nhập, đa dạng hóa thị trường, đa phương hóa hợp tác, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đồng thời, kết quả này cũng phản ánh sự phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ chân tình của bạn bè quốc tế; sự hợp tác thực chất, hiệu quả của các đối tác kinh tế, thương mại – đầu tư và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân cả nước.

Đi đôi với chủ trương nhất quán luôn ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn lên hàng đầu trong suốt quá trình phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta cũng rất kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bất kể ở lĩnh vực nào, ngành nào, bất kể người đó là ai, giữ chức vụ gì, nếu vi phạm đều bị xử lý tùy theo lỗi phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Điều đó càng thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta; thể hiện rõ mục tiêu, động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc.

Như vậy, những “bàn luận” của Việt Thịnh là mưu đồ muốn Việt Nam thực hiện đa nguyên chính trị để đi theo một nền dân chủ khác, đó là “trở lực” cho việc thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cho nên, mỗi người dân, cộng đồng mạng cần hết sức cảnh giác, vạch trần bộ mặt thật của Việt Thịnh. Đồng thời, tin tưởng vào chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.