VẠCH TRẦN BỘ MẶT TRƠ TRÁO, BỈ ỔI CỦA ĐỖ NGÀ

Ngày 24 tháng 4 năm 2020, trên trang mạng xã hội, cái tên Đỗ Ngà lại xuất hiện với bài viết “Lịch sử Việt Nam trong cái nhìn tổng thể”. Sau khi dẫn chứng một số sự kiện trên thế giới những năm 1940 như: Chiến tranh Trung Nhật 1937; Đức xâm chiếm Pháp năm 1940; Mỹ phản công toàn diện quân Nhật năm 1944; Nhật hất cẳng Pháp khỏi Đông Dương tháng 3, năm 1945 và đặc biệt là sự kiện Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, giành chính quyền, dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, từ đó y cho rằng: Cộng sản Việt Nam đã cướp chính quyền một cách bất hợp pháp từ tay bảo Đại và Trần Trọng Kim.

Sự thật có phải như vậy? Câu trả lời là: Không

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nhìn lại một cách thấu đáo thông qua những chi tiết lịch sử. Đầu năm 1945, trước thế thua toàn diện, quân Nhật quyết định tiến hành đảo chính lật đổ thực dân Pháp để loại trừ âm mưu quân Pháp sẽ phản kháng lại, bảo đảm an toàn cho chiến lược Đông Dương mà lúc đó đã trở nên có ý nghĩa sống còn với quân Nhật ở Đông Á. Nhưng vấn đề được đặt ra là: quân Nhật sẽ cai trị Việt Nam như thế nào sau khi lật đổ người Pháp?. Để thực hiện điều đó, người Nhật đã phải lựa chọn việc lập chính phủ bù nhìn thân Nhật để thông qua chính phủ bù nhìn đó cai trị Việt Nam. Vì vậy, sự ra đời của Chính phủ Trần Trọng Kim lúc đó là nhằm hiện thực hóa các phương án thống trị Việt Nam của phát xít Nhật, nói cách khác, Nội các của Trần Trọng Kim thực chất chỉ là chính phủ bù nhìn, thân Nhật, là tay sai của phát xít Nhật trong việc thống trị và áp bức nhân dân Việt Nam, do đó chính phủ các này chính là đối tượng cần phải đánh đổ của cách mạng Việt Nam. Thực tế chứng minh rất rõ, khi Cách mạng Tháng Tám nổ ra, quân Nhật vẫn rất đông và còn rất mạnh, vẫn chống cự quyết liệt, giao tranh vẫn diễn ra ở nhiều nơi, rất nhiều lực lượng cách mạng đã hy sinh đổ máu. Mặt khác, phát xít Nhật vẫn không từ bỏ toan tính dùng Việt Nam để làm bàn đạp tiến xuống Đông Nam Á, cho nên chúng chẳng dễ gì  buông súng tự giác giao chính quyền, kể cả đó là chính quyền bù nhìn về tay nhân dân Việt Nam. Nếu có thì chỉ có thể nói rằng, sự tấn công của Liên Xô và quân Đồng minh đã làm cho quân Nhật suy yếu, tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho cách mạng Việt Nam thành công mà thôi.

Hơn thế nữa, chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim lúc đó đã thất bại trong việc thực thi các chính sách, đặc biệt là nó đã bất lực trong việc giải quyết nạn đói ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, nạn đói khủng khiếp đó đã cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người, bằng khoảng 10% dân số của Việt Nam vào thời điểm ấy, ngoài ra, 95% dân số Việt Nam lúc đó không biết chữ, tất cả những điều đó cho thấy, chính phủ bù nhìn không có khả năng lãnh đạo đất nước và việc nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng lật đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật Trần Trọng Kim chính là phương thức giành lại nước Việt Nam từ tay Nhật một cách sáng tạo, khéo léo nên đã thành công. Đặc biệt hơn, việc giành chính quyền của cách mạng lúc đó còn thể hiện được tính nhân văn sâu sắc của tư tưởng cách mạng của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điển hình của tính nhân văn chính là sự kiện vua Bảo Đại làm lễ thoái vị, trao ấn, kiếm, tượng trưng cho quyền lực của vương triều cho đại diện chính quyền cách mạng, cùng với một lời tuyên bố trước nhân dân Việt Nam đó là: Thà làm công dân một nước tự do hơn là làm vua một nước nô lệ, đồng thời đại diện của Chính phủ Trần Trọng Kim ở Hà Nội, Sài Gòn cũng như một số địa phương cũng nhanh chóng trao quyền cho đại diện Mặt trận Việt Minh.

Đến đây có thể khẳng định, luận điệu cho rằng: Cộng sản Việt Nam đã cướp chính quyền một cách bất hợp pháp từ tay Bảo Đại và Trần Trọng Kim không gì khác vẫn là những thủ đoạn bất chấp lẽ phải, phẩm giá con người của Đỗ Ngà. Việc Y tung ra những luận điệu trắng trợn, hằn học, bỉ ổi là nhằm phủ nhận những thành quả, ý nghĩa lịch sử, giá trị thời đại, sức sống mãnh liệt của Cách mạng tháng Tám và xa hơn là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó phủ nhận toàn bộ sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần nêu cao cảnh giác kiên quyết vạch trần và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

shares