Vạch trần chiêu trò “dân chủ, nhân quyền” của các thế lực thù địch

Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam đến nay đã có nhiều thay đổi; các thế lực thù địch đã và đang tăng cường chống phá ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn. Cùng với các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam, trên các phương diện khác, chúng đặc biệt chú trọng lợi dụng các trang mạng xã hội để tiến công ta. Một trong những chiêu trò cũ rích mà các thế lực thù địch kiên trì theo đuổi, cố tình nhai đi, nhai lại để chống phá cách mạng nước ta, đó là chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”.

1. Tại sao các thế lực thù địch lại đặc biệt khai thác vấn đề “dân chủ, nhân quyền”? Bởi chúng xác định, chỉ có thông qua con đường “dân chủ”, “nhân quyền” mới có thể làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; mới phá vỡ được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã và đang xây dựng. Đây là ý đồ cực kỳ thâm độc các thế lực thù địch đang rắp tâm thực hiện, để làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chúng cho rằng, một khi các học thuyết, các giá trị của hệ tư tưởng tư sản về dân chủ, cũng như các chuẩn mực về đạo đức, lối sống của giai cấp tư sản được lan truyền và hiện diện hợp pháp trong đời sống xã hội Việt Nam thì đây sẽ là điều kiện tốt để làm thay đổi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng nền dân chủ tư sản. Do vậy, các thế lực thù địch coi “dân chủ, nhân quyền” là khâu đột phá của chiến lược “Diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng Việt Nam.

2. Phương thức, thủ đoạn chủ yếu chúng thường sử dụng là gì? Dưới chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”, các thế lực thù địch tự xưng mình là những người có “sứ mệnh” đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt Nam. Họ tự cho mình có quyền “can thiệp nhân đạo” và quảng bá quan niệm “nhân quyền cao hơn chủ quyền” để phủ nhận quyền của các dân tộc, nhất là quyền tự quyết định vận mệnh hay tự lựa chọn con đường phát triển của các dân tộc. Đây là điều hết sức phi lý, bởi các quốc gia đều bình đẳng về chủ quyền và công việc nội bộ của mỗi quốc gia phải do quốc gia ấy tự quyết định, không thể có quốc gia nào đó tự coi mô hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của mình là khuôn mẫu, rồi đem áp đặt “khuôn mẫu” này lên các quốc gia khác. Chủ quyền là quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia, dân tộc. Trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam hiểu rất rõ giá trị đích thực của chủ quyền dân tộc, độc lập dân tộc và quyền tự do dân tộc. Thế mà, chúng vẫn cố tình đăng tải những thông tin sai trái, thù địch, bịa đặt những vấn đề “dân chủ, nhân quyền” nhằm nói xấu chế độ ở Việt Nam. Chúng tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta vi phạm quyền con người, ra sức tuyên truyền về dân chủ tư sản phương Tây; yêu cầu ban hành các “đạo luật”, “nghị quyết” và các văn bản về nhân quyền để tạo “cơ sở pháp lý” cho các hoạt động chống phá.

Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề nhân quyền để tác động vào lĩnh vực dân tộc và tôn giáo gây mất ổn định chính trị, tạo cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của ta, gây sức ép buộc Việt Nam phải chấp nhận các yêu sách về vấn đề nhân quyền của Mỹ và phương Tây. Thông qua các diễn đàn công khai như hội thảo, hội nghị khoa học, các buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Bộ ngoại giao và các cơ quan, tổ chức của Việt Nam có chức năng giải quyết các vấn đề về dân chủ, nhân quyền, chúng yêu cầu Việt Nam phải mở rộng các quyền tự do báo chí, ngôn luận, quyền lập hội. Mặt khác, chúng triệt để lợi dụng các công ước, điều ước quốc tế và các tổ chức diễn đàn về nhân quyền của Liên Hợp Quốc để chống Việt Nam, tìm cách cổ súy cho những phần tử cơ hội, xét lại về chính trị ở trong và ngoài nước chĩa mũi nhọn, tấn công, chống phá Đảng và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động chống phá của chúng ít nhiều gây ra sự phân tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt đồng bào các dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo vì thiếu thông tin và hiểu biết, đã suy giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng; đối với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta.

3. Để phòng, chống với những chiêu trò lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” của các thế lực thù địch. Chúng ta phải luôn cảnh giác, chủ động đấu tranh vạch trần các quan điểm tư tưởng sai trái thù địch, bịa đặt, bóp méo sự thật về vấn đề “dân chủ, nhân quyền” ở Việt Nam của các thế lực thù địch; từ đó củng cố nhận thức chính trị, giữ vững thế trận lòng dân, đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta tới thắng lợi hoàn toàn. Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước ta phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt trong công tác bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền trên các lĩnh vực chính trị – xã hội. Mặt khác, cần phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt phong trào xóa đói giảm nghèo, qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp sự đồng thuận xã hội, trong cộng đồng dân tộc, củng cố và tăng cường thế trận lòng dân vững chắc. Bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nâng cao cảnh giác cách mạng; tăng cường sức đề kháng và khả năng miễn dịch, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Tóm lại, trong thời gian tới chiêu trò “dân chủ, nhân quyền” vẫn sẽ là chiêu bài quen thuộc mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để chống phá cách mạng nước ta. Mặc dù đây không phải là chiêu trò mới, tuy nhiên với thủ đoạn tuyên truyền kiểu “mưa dầm thấm lâu” của chúng, nếu chúng ta không đề cao cảnh giác, không cung cấp kịp thời những thông tin chính thống để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch thì sẽ có những người nhẹ dạ, cả tin dễ bị phân tâm. mắc mưu chúng, cho dù những thông tin của chúng là hoàn toàn bịa đặt. Vì vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác để chủ động vạch trần các chiêu trò  đó của các thế lực thù địch./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

4 thoughts on “Vạch trần chiêu trò “dân chủ, nhân quyền” của các thế lực thù địch

 • 2 Tháng Sáu, 2017 at 6:25 chiều
  Permalink

  vẫn là chiêu trò quen thuộc của các thế lực thù địch nhưng chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác

  Reply
 • 6 Tháng Sáu, 2017 at 2:45 chiều
  Permalink

  Dân chủ, nhân quyền vẫn sẽ là chiêu bài quen thuộc mà các thế lực thù địch lợi dụng để thực hiện được âm mưu thâm độc của mình. Nhưng chúng cần thấy rõ bản chất chế độ ta tốt đẹp.

  Reply
 • 6 Tháng Sáu, 2017 at 2:54 chiều
  Permalink

  Lại chiêu trò “Dân chủ, nhân quyền” mà thực chất là vấn đề dân làm chủ và bảo đảm quyền con người cho mỗi người dân. Là một người nông dân nhưng bản thân thiết nghĩ, so với chế độ cũ và rất nhiều nước trên thế giới ở thời hiện tại, Nhà nước Việt Nam đã luôn hết mình chăm lo cho quyền làm chủ và quyền được làm người của tất cả mọi người dân. Đảm bảo mọi quyền lợi về tay nhân dân trong đó có các quyền cơ bản của con người: Quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc!. Không có hiện tượng mất dân chủ hay vi phạm nhân quyền. Các thế lực thù địch và bọn cơ hội chính trị đang sử dụng chiêu trò này hòng lừa bịp và kích động nhân dân đứng lên chống Đảng, hòng đưa Nước ta trở về thời kỳ nô lệ. Âm mưu thủ đoạn của chúng đã bị bại lộ, nhân dân ta vẫn nên cảnh giác với bọn phản động này!.

  Reply
 • 8 Tháng Sáu, 2017 at 8:39 sáng
  Permalink

  tất cả chỉ là chiêu trò chống phá cách mạng việt nam thôi.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.