VẠCH TRẦN CHIÊU TRÒ PHẢN ĐỘNG CỦA LƯU TRỌNG VĂN

Trên trang mạng Baotiengdan vừa qua đăng bài viết “Hãy đọc lời cầu mong ấy và thức tỉnh” của Lưu Trọng Văn. Toàn bộ nội dung bài viết cho thấy, đây là một trong những chiêu trò mà các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động thường xuyên sử dụng chống phá cách mạng nước ta; chúng lợi dụng hình ảnh, uy tín của những người thân, con em của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta để tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, gây hoang mang, hoài nghi, làm giảm sút lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa…

Với tâm địa đen tối, Lưu Trọng Văn đã đưa ra nhận định hết sức phản động là “Có lẽ chưa từng có một giai đoạn nào trong quá khứ mà người VN phải trải qua tình cảnh như ngày hôm nay… Những gì đang diễn ra ở đất nước ta hôm nay, có lẽ cần phải được suy nghĩ cho thật kỹ…”. Lưu Trọng Văn phải hiểu rằng, hiện nay toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với niềm tin và khát vọng mãnh liệt, phát triển đất nước “phồn vinh, thịnh vượng”, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực tiễn, sau 35 năm đổi mới toàn diện đất nước không chỉ chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện, mà chúng ta đã thực sự trở thành một nước đang phát triển, nằm trong nhóm 4 nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Văn kiện Đại hội XIII đã nhận định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây nhiều thiệt hại về kinh tế – xã hội, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng; nhất là trên lĩnh vực kinh tế, trong khi kinh tế thế giới suy thoái, tăng trưởng âm, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.

Bước sang giai đoạn mới, kinh tế số và phát triển hạ tầng kinh tế số thực sự trở thành một nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Chúng ta đã tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại để xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Những cụm từ như “đổi mới sáng tạo”, “chuyển đổi số”, “kinh tế số”, “xã hội số” “cơ sở hạ tầng số”, “chính phủ điện tử”… đã xuất hiện ngày một nhiều trên các diễn đàn trong nước, quốc tế.

 Như vậy, có thể nói “niềm tin” và “khát vọng” phát triển đất nước “phồn vinh, thịnh vượng”, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI đưa đất nước Việt Nam tiếp tục phát triển sánh vai cùng các nước phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới đã bác bỏ hoàn toàn luận điệu phản động của Lưu Trọng Văn.

Tóm lại, những vấn đề nêu ra trong bài viết của Lưu Trọng Văn đã bộc lộ dã tâm thâm độc, cố tình lợi dụng, lấy tên những bài viết của gia đình, người thân những đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tuyên truyền, chống phá công cuộc đổi mới, phát triển đất nước của nhân dân ta với mục đích gây hoang mang, dao động về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Do vậy, chúng ta cần hết sức cảnh giác, vạch trần và đấu tranh bác bỏ chiêu trò phản động đó./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.