Vạch trần luận điệu suy diễn phản động của Tiến Văn

Mới đây trên trang mạng Doithoaionline.com, Tiến Văn giật tít: “Nói với người CS: Ý nghĩa cuộc tập kích Đồng Tâm tháng 9/2020”. Với giọng điệu hằn học của kẻ phản động, y đã cố tình suy diễn xuyên tạc để hạ thấp vai trò, uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam hòng chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Song, thực tiễn hoàn toàn bác bỏ luận điệu của Tiến Văn, bởi lẽ:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đặc biệt, từ sau khi trở thành đảng cầm quyền, với các cương lĩnh, đường lối của Đảng thể hiện ý chí, nguyện vọng và những lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, đã đưa cách mạng Việt Nam không ngừng tiến lên theo mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Từ khi ra đời (03/02/1930) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo và đưa cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những kỳ tích, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đáp ứng khát vọng của nhân dân Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đã đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đã thu được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước phát triển mạnh mẽ, toàn diện.

Đây chính là những minh chứng rõ nét nhất bác bỏ luận điệu suy diễn của Tiến Văn khi cho rằng, chiến lược mới của Đảng hiện nay là “tập trung vào cuộc chiến chống lại nhân dân nhằm bảo tồn, kéo dài các quyền lợi vô bờ do sự độc tôn thống trị đất nước đem lại”.

Thứ hai, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống nhân dân là mục tiêu hàng đầu, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta.

Với phương châm: Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nước ta từ một quốc gia nghèo đói, kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người từ 100 đô la/người/năm đã vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển, đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô dân số khoảng 98,51 triệu người,  với mức thu nhập bình quân ước khoảng 3600 đô la/người/năm vào năm 2021. Hệ thống an sinh xã hội và phúc lợi xã hội phát triển khá đồng bộ, toàn diện. Chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội, bảo hiểm y tế bao phủ toàn dân, tạo điều kiện để người dân được hưởng thụ nhiều hơn về văn hóa, y tế và giáo dục.

Trong hai năm 2020, 2021 vừa qua, trước tác động của đại dịch Covid -19, đời sống của nhân dân gặp không ít khó khăn. Với mục tiêu tối thượng là vì dân, Đảng và Nhà nước Việt Nam lựa chọn bài toán kép đầy thách thức, đó là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt trong phòng chống dịch được triển khai toàn diện với quan điểm tính mạng nhân dân được được đặt lên trên hết, trước hết và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của người dân của Đảng và Nhà nước đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đó cũng chính là minh chứng đanh thép bác bỏ luận điệu suy diễn phản động của Tiến Văn khi cho rằng Đảng, Nhà nước ta “tàn bạo đối với dân”.

Như vậy, có thể khẳng định, luận điệu suy diễn của Tiến Văn và những ai có chung quan điểm, đã lộ rõ bản chất phản động nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, hướng lái người đọc theo chủ đích, ý đồ của chúng. Những thủ đoạn đó cần được vạch trần, đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.