Vạch trần luận điệu xuyên tạc, phản động của Phạm Trần

Vừa qua, Phạm Trần viết trên trang “Doithoaionline. Com”: “các thế lực thù địch của CSVN là ai ?”. Thông qua bài viết Y đã lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để xuyên tạc, bóp méo sự thật, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế, đi ngược lại lợi ích chính đáng của Nhân dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Thứ nhất, Phạm Trần lu loa “quyền con người” không được Việt Nam tôn trọng nên mới có đấu tranh từ phía nhân dân, đứng đầu là giới đòi dân chủ, nhân quyền, giới tri thức trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Quyền con người được hiểu là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm người chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và sự tự do cơ bản của con người. Hiến pháp năm 2013 quy định: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Dân chủ ở Việt Nam được vận hành theo cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Và thực tiễn Nhà nước Việt Nam đã thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ở Việt Nam các quyền con người được thế giới thừa nhận, bảo vệ và được tuyên bố trong nhiều văn kiện pháp lý quốc tế mà đặc biệt là trong ba văn kiện quan trọng nhất được coi là “Bộ Luật quốc tế” về quyền con người đó là: Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948 (The Universal Declarational of Human Rights – UDHR); Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR); Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966 (International Covenant on Economic, Social and Culturai Rights – ICESCR). Điều này được biểu hiện cụ thể trong việc Chính phủ triển khai hành động kịp thời, quyết liệt, coi việc bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người dân là ưu tiên nhất trong mọi chính sách, chương trình hành động; đẩy mạnh an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo Báo cáo chỉ số hạnh phúc của Liên Hợp Quốc năm 2020, Việt Nam đứng thứ 82/156 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 11 bậc so với năm 2019. Cộng đồng quốc tế đã ghi nhận Việt Nam như là hình mẫu trong công tác phòng chống dịch Civid – 19. Vậy hỏi Phạm Trần “quyền con người” không được Việt Nam tôn trọng có đúng không ?.

Thứ hai, Phạm Trần đưa ra luận điệu “cả thế giới chống Việt Nam vì lội ngược dòng nhân bản tiến bộ của nhân loại, phản dân chủ và bóp nghẹt tự do”.

Thực tiễn trong nhiệm kỳ 2014 – 2016 của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam là thành viên đã có nhiều sáng kiến để lại dấu ấn, đóng góp, làm cầu nối hợp tác giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ hướng tới con người của Hội đồng Nhân quyền trên những vấn đề khác biệt. Hiện nay, Việt Nam đã phê chuẩn, ra nhập 7/9 công ước cơ bản của Liên hợp quốc về quyền con người; phê chuẩn, gia nhập 7/9 công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), trong đó có 7/8 công ước cơ bản. Các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên, Việt Nam coi đó là trách nhiệm chính trị, pháp lý của Nhà nước. Từ những đóng góp hiệu quả vào hoạt động bảo đảm quyền con người của Liên hợp quốc, Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với vai trò là thành viên, số phiếu 145/189, chiếm gần 80% tín nhiệm bầu, thuộc nhóm cao nhất, đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thứ trưởng thường trực ngoại giao Bangladesh tin tưởng “Việt Nam sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa trên cương vị thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc”. Cùng với đó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonion Guterres khẳng định: “Việt Nam là một trong những thành viên không thể thiếu, đã đang và sẽ đóng góp thúc đẩy và bảo vệ quyền con người”. Theo nhà báo Anjaiah, Việt Nam là đất nước hòa bình, ổn định, Chính phủ Việt Nam luôn cam kết bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản trong nước. Như vậy, hỏi Phạm Trần “cả thế giới chống Việt Nam vì lội ngược dòng nhân bản tiến bộ của nhân loại, phản dân chủ và bóp nghẹt tự do” có đúng không ?

Mỗi người dân cần hiểu đúng về dân chủ, nhân quyền và các biểu hiện của việc lợi dụng dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch, qua đó nhận diện đúng và nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh không khoan nhượng với mọi âm mưu thủ đoạn xuyên tạc, làm thất bại mưu đồ chống phá của những kẻ như Phạm Trần. Đồng thời, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới ở nước ta, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.