Vạch trần sự xuyên tạc dân chủ ở Việt Nam

Thật nực cười khi đọc bài viết “Chính trị bình dân – Chính trị công dân!!!” đăng trên trang mạng danlambao.

Không hiểu tác giả là ai, nhưng khi đọc bài viết, tôi thấy lộ rõ mưu đồ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Thực chất nội dung bài viết, thể hiện rõ, các thế lực thù địch âm mưu muốn thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, hướng lái nền dân chủ nước ta sang dân chủ tư sản. Tính chất nguy hiểm của những âm mưu, thủ đoạn này còn biểu hiện ở chỗ, nó dễ gây nên sự ngộ nhận, mơ hồ, lẫn lộn trong nhận thức về giá trị dân chủ, dễ gây nên sự dao động về tư tưởng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trở lại vấn đề nhân dân làm chủ, nhân dân là chủ, xin dẫn một số nội dung để mọi người chúng ta cùng suy ngẫm về quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam được thể hiện trên thực tế như thế nào.

Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước công – nông được thành lập năm 1945, năm 1946 toàn dân Việt Nam được đi bầu cử tự do với hình thức phổ thông đầu phiếu để chọn ra chính phủ của mình, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ, tôi tớ đã thực sự được hưởng quyền dân chủ, thực sự làm chủ đất nước và quyền đó ngày càng được phát huy trong quá trình xây dựng xã hội mới. Chế độ dân chủ đó “gấp triệu lần” hơn bất cứ chế độ dân chủ nào trong lịch sử. Nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức đứng lên làm chủ, tự mình tổ chức, quản lý và xây dựng xã hội mới, đó là thành tựu vĩ đại của cách mạng Việt Nam mà nhân dân ta đổ biết bao công sức, máu xương mới giành được. Bản chất chế độ dân chủ ở nước ta là tốt đẹp, ưu việt và được thực hiện trên thực tế.

Chế độ dân chủ ở nước ta, trong đó quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tinh thần được phát huy cao độ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong các văn bản Hiến pháp, pháp luật, mà ngày càng được thể hiện sinh động trong cuộc sống hàng ngày.

Trên thực tế, dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, nó vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Chính từ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta mới có được nền dân chủ thực sự, nhân dân được làm chủ thực sự. Vì vậy, Đảng ta luôn nhất quán chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi đôi với xây dựng và không ngừng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Biểu hiện ở chỗ, mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều xuất phát từ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân. Nhân dân lao động làm chủ và được phát huy cao độ tính tích cực, tự giác của mình, sức lao động được giải phóng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội; việc thực hiện đối thoại, những cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri đã tạo điều kiện tốt hơn cho người dân thực hiện quyền làm chủ của mình. Điều đó thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta; thể hiện rõ mục tiêu, động lực của dân chủ xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển đất nước.

Như vậy, những lập luận trong bài viết nói trên là hoàn toàn không có căn cứ thực tiễn, thực chất đó chỉ là những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật, là sự vu khống, là “trở lực” chính cho việc thực hiện dân chủ ở Việt Nam cần phải được vạch trần và xử lý kiên quyết theo đúng pháp luật của Việt Nam. Mỗi người dân cần hết sức cảnh giác không để các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo; đồng thời phải giữ vững niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

2 thoughts on “Vạch trần sự xuyên tạc dân chủ ở Việt Nam

 • 9 Tháng Tư, 2018 at 8:42 sáng
  Permalink

  Trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn chăm lo, xây dựng, phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trên thực tế, công cuộc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu to lớn./.

  Reply
 • 29 Tháng Mười, 2018 at 2:02 chiều
  Permalink

  Dân chủ ở Việt Nam là dân chủ thật sự, người dân thật sự làm chủ đất nước và bản thân mình, không tồn tại thứ dân chủ giả hiệu như các nước khác!. Bảo vệ và phát huy nền dân chủ ở Việt Nam là niềm tự hòa, trách nhiệm của mọi người dân Việt!.

  Reply

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.