Vạch trần và đấu tranh bác bỏ luận điệu phản động của Phạm Trần

Lợi dụng những khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên nói riêng để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động. Vừa qua, Phạm Trần đã đăng tải trên mạng xã hội bài viết: “Đạo đức xuống cấp – lý tưởng lung lay” có nội dung hết sức phản động với thái độ hằn học, định kiến chống phá Đảng.

Trong bài viết, y trích dẫn các nhận định đánh giá của Đảng, Nhà nước, một số cơ quan, ban ngành, địa phương về tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên rồi đưa ra những nguyên nhân tự biện, vô căn cứ, bằng lời lẽ phản động. Y cho rằng, nguyên nhân hàng đầu là: “đảng viên không muốn duy trì chế độ Cộng sản nên đã tự do “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” để lột xác Đảng” hay “không phải vì họ chưa nhận thức sâu sắc về Chủ nghĩa Cộng sản mà mọi người đã chán bài bác công khai từ hơn 10 năm qua. Họ hoài nghi chủ trương và chính sách xây dựng đất nước dựa trên “nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh” vì thấy đảng đã lạc hậu và chậm tiến”. Y cũng xuyên tạc về công tác cán bộ cũng như cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới…. Những luận điệu đó không phản ánh đúng thực tế, chỉ là góc nhìn phản động của Phạm Trần và đồng bọn mà thôi.

Thứ nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam

Như chúng ta đã biết, đi lên chủ nghĩa xã hội vẫn là sự lựa chọn đúng đắn của cách mạng Việt Nam. Điều này phù hợp với xu thế thời đại và thực tiễn Việt Nam. Bởi lẽ, chủ nghĩa xã hội là tương lai của xã hội loài người; là ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tuyệt đại đa số đảng viên đều thấm nhuần điều đó, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là lý tưởng, lẽ sống để mỗi đảng viên không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vì thế, luận điệu cho rằng, đảng viên hoài nghi, chán ngấy, hoang mang, dao động, không muốn duy trì chế độ xã hội chủ nghĩa hay từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh… chỉ là sự suy diễn, vô căn cứ của các thế lực thù địch, phản động mà thôi. Số đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là thiểu số, hơn nữa nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhiều yếu tố, trong đó có sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, cũng như sự thiếu tu dưỡng rèn luyện chứ không phải là do đảng viên cố tình vi phạm với mục đích “lột xác đảng” như Phạm Trần rêu rao.

Thứ hai, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm không giảm đi sức mạnh của Đảng

Trong bài viết Phạm Trần cho rằng, tình trạng “cán bộ, đảng viên cộng sản Việt Nam suy thoái tư tưởng chính trị và xuống cấp đạo đức lối sống” đã lan rộng, nghiêm trọng, làm cho Đảng ta phải dao động, phải cấm đảng viên và sẽ “thất bại chồng chất”. Đây là luận điệu ấu trĩ, thiếu hiểu biết về chính trị.

Sức mạnh của một tổ chức bao gồm nhiều yếu tố, trong đó hoạt động của mỗi thành viên có vai trò hết sức quan trọng. Sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng có được giữ vững và phát huy được hay không phụ thuộc vào đội ngũ đảng viên. Nếu mỗi đảng viên luôn kiên định, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nỗ lực cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì Đảng sẽ ngày càng lớn mạnh, càng giữ vị trí trung tâm, không thể thay thế trong lãnh đạo cách mạng. Ngược lại, nếu đảng viên phai nhạt lý tưởng, dao động sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấm, xử lý kỷ luật, khai trừ đối với đảng viên có tư tưởng và hành động gây hại cho Đảng sẽ làm trong sạch đội ngũ đảng viên, làm cho Đảng mạnh lên chứ không hề giảm đi vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Hơn nữa, Đảng ta công khai, không giấu diếm sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cơ sở để cán bộ, đảng viên biết phải làm gì và không được làm gì, để nhân dân nhận biết thực hiện việc kiểm tra, giám sát đảng viên, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Như vậy, những nội dung trong bài viết “Đạo đức xuống cấp – lý tưởng lung lay” chỉ là luận điệu suy diễn, xuyên tạc, phản động của Phạm Trần và đồng bọn mà thôi, chúng ta cần nhận diện và đấu tranh bác bỏ./.

Bình luận bằng tài khoản Facebook

Leave a Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.